Strona główna » Katedra Ekonometrii
Uczestnicy konferencji

VI KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 06-08.05.2015 


 Lista uczestników konferencji

 Prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 1. Prof. US dr hab. Jacek Batóg, Uniwersytet Szczeciński
 2. Dr Jacek Bednarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 3. Dr inż. Mirosław Bełej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 4. Dr Beata Bieszk-Stolorz, Uniwersytet Szczeciński
 5. Mgr Mateusz Bogdański, Uniwersytet Gdański
 6. Prof. UG dr hab. Tadeusz Bołt, Uniwersytet Gdański
 7. Mgr Małgorzata Borzyszkowska
 8. Dr Tomasz Brodzicki, Uniwersytet Gdański
 9. Mgr inż. Marta Chylińska, Uniwersytet Gdański
 10. Dr Dorota Ciołek, Uniwersytet Gdański
 11. Mgr inż. Łukasz Cyrul
 12. Mgr Ewa Czapla, Politechnika Koszalińska
 13. Prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska, Uniwersytet Warszawski
 14. Prof. UE dr hab. Józef Dziechciarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 15. Dr inż. Mariusz Hamulczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 16. Prof. dr hab. Józef Hozer, Uniwersytet Szczeciński
 17. Dr inż. Marcin Idzik, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 18. Dr Beata Jackowska, Uniwersytet Gdański
 19. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 20. Mgr Tomasz Jastrzębski, Uniwersytet Gdański
 21. Mgr inż. Kamil Jodź, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 22. Dr Dariusz Karaś, Uniwersytet Gdański
 23. Mgr Aneta Kłodzińska, Politechnika Koszalińska
 24. Dr Błażej Kochański, INFOINTUITION Błażej Kochański
 25. Dr Krzysztof Kompa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 26. Dr Tomasz Kopyściański, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 27. Dr Justyna Kujawska, Politechnika Gdańska
 28. Dr Lech Marcin Kujawski, Uniwersytet Gdański
 29. Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk, Uniwersytet Gdański
 30. Mgr Maria Lisiecka, Uniwersytet Gdański
 31. Dr Anna Lucińska, Uniwersytet Łódzki
 32. Dr Michał Łukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 33. Dr Ewa Majerowska, Uniwersytet Gdański
 34. Dr hab. Iwona Markowicz, Uniwersytet Szczeciński
 35. Dr Lesław Markowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 36. Dr Adam Marszk, Politechnika Gdańska
 37. Dr Aleksandra Matuszewska-Janica, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 38. Prof. UG dr hab. Kamila Migdał-Najman, Uniwersytet Gdański
 39. Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki, Uniwersytet Gdański
 40. Prof. UG dr hab. Krzysztof Najman, Uniwersytet Gdański
 41. Prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, Politechnika Białostocka
 42. Dr Dagmara Nikulin, Politechnika Gdańska
 43. Prof. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 44. Dr Sabina Nowak, Uniwersytet Gdański
 45. Dr hab. Joanna Olbryś, Politechnika Białostocka
 46. Prof. dr hab. Magdalena Osińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 47. Mgr Eliza Panfiłow, Urząd Statystyczny w Olsztynie
 48. Mgr Janusz Pappelbon, Urząd Statystyczny w Olsztynie
 49. Mgr Wiesława Patecka, Uniwersytet Gdański
 50. Prof. UMK dr hab. Mariola Piłatowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 51. Prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 52. Mgr Teresa Plenikowska, Uniwersytet Gdański
 53. Dr Małgorzata Podgrodzka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 54. Dr Tomasz Rólczyński, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 55. Dr Anna Rutkowska-Ziarko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 56. Dr Grzegorz Rządkowski, Politechnika Warszawska
 57. Dr Anna Sączewska-Piotrowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 58. Mgr Anna Seiffert, Uniwersytet Gdański
 59. Dr Karolina Sobczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 60. Dr hab. Izydor Sobczak, Polskie Towarzystwo Demograficzne
 61. Dr Ewa Spigarska, Uniwersytet Gdański
 62. Prof. dr hab. Krystyna Strzała, Uniwersytet Gdański
 63. Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki
 64. Prof. dr hab. Bogdan Suchecki, Uniwersytet Łódzki
 65. Dr Grzegorz Szafrański, Narodowy Bank Polski / Uniwersytet Łódzki
 66. Prof. dr hab. Mirosław Szeder, Uniwersytet Gdański
 67. Prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 68. Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 69. Dr Karolina Tura, Politechnika Gdańska
 70. Prof. dr Matti Virén, University of Turku
 71. Mgr Katarzyna Walerysiak-Grzechowska, Uniwersytet Łódzki
 72. Prof. dr hab. Stanisław Wieteska, Uniwersytet Łódzki
 73. Mgr Kamil Wilak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 74. Prof. UG dr hab. Jacek Winiarski, Uniwersytet Gdański
 75. Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 76. Prof. dr hab. Dorota Witkowska, Uniwersytet Łódzki
 77. Mgr Ilona Wrześniewska, Uniwersytet Gdański
 78. Dr Ewa Wycinka, Uniwersytet Gdański
 79. Prof. UG dr hab. Anna Zamojska, Uniwersytet Gdański
 80. Dr Adam Zaremba, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 81. Prof. UG dr hab. Jerzy Zemke, Uniwersytet Gdański
 82. Mgr Błażej Zieman, Uniwersytet Gdański