Strona główna » Katedra Ekonometrii
Wymogi edytorskie

VI KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 06-08.05.2015 


 
Referaty przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie "Zarządzanie i Finanse".

Artykuły do publikacji należy przesłać do 30.09.2015 na adres:   modelowanie@ug.edu.pl

Wymagania edytorskie zawarte są w artykule wzorcowym:   wzorzec 

oraz na stronie redakcji „Zarządzanie i Finanse”:   http://wzr.ug.edu.pl/jmf/index.php?i=29&o=23,29

Artykuły zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnych recenzji.