Strona główna » Katedra Ekonometrii
Terminy

VII KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 27-29.05.2019
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


Ważne terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa:       
• z referatem       06.05.2019
• bez referatu       06.05.2019
Przesłanie streszczenia referatu       06.05.2019
Informacja o zakwalifikowaniu referatu do prezentacji       07.05.2019
Dokonanie opłaty i przesłanie potwierdzenia opłaty       10.05.2019
Przesłanie artykułu do recenzji w kwartalniku ZiF       20.09.2019