Strona główna » Katedra Ekonometrii
Opłaty konferencyjne

VII KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 27-29.05.2019
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


Opłata konferencyjna 950 zł
Opłata za uczestnictwo bez referatu 750 zł
Opłata dla doktorantów i studentów  650 zł

W ramach opłaty organizatorzy konferencji zapewniają Uczestnikom: wyżywienie w trakcie obrad, materiały konferencyjne, tom czasopisma „Zarządzanie i Finanse” z opublikowanymi artykułami pokonferencyjnymi oraz imprezy towarzyszące.

Uwaga: koszty zakwaterowania Uczestnicy uiszczają indywidualnie w hotelach.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację noclegów w jednym z wybranych hoteli.

Opłatę konferencyjną prosimy przelać do 30.04.2019 roku na konto:

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk

z dopiskiem: subkonto K-203, imię i nazwisko uczestnika, MODELOWANIE 2019

NIP Uniwersytetu Gdańskiego: 584-020-32-39