Strona główna » Katedra Ekonometrii
Program konferencji

Program konferencji
„Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”

Program konferencji pdf

Poniedziałek, 27.05.2019 roku

11.30-19.00  Rejestracja uczestników
13.00-14.00  Obiad
14.15-14.30  Otwarcie konferencji

14.30-16.30  Sesja plenarna
                     Prowadzący: Krzysztof Jajuga
14.30-15.00  Elżbieta Gołata, Jakość spisów opartych na źródłach administracyjnych
15.00-15.30  Marek Walesiak, Grażyna Dehnel, Ocena zmian w procesie starzenia się ludności województw
                     Polski dla lat 2002, 2010 i 2017 z wykorzystaniem podejścia hybrydowego

15.30-16.00  Krzysztof Tymicki, Krystof Zeman, Dorota Holzer-Żelażewska, Cohort fertility of Polish women,
                     1945-2015: the context of postponement and recuperation

16.00-16.30  Wojciech Łątkowski, Projection of demand for care among older people in Poland.
                     Microsimulation approach

    
16.30-17.00  Przerwa kawowa
    
17.00-19.00  Sesja plenarna
                     Prowadzący: Józef Dziechciarz
17.00-17.30  Jerzy Witold Wiśniewski, Wybór równania początkowego w prognozowaniu z mikromodelu
                     ekonometrycznego o zamkniętym cyklu powiązań

17.30-18.00  Mariusz Górajski, Mirosław Błażej, Zastosowanie metody funkcji kontrolnych do pomiaru
                     produktywności przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce

18.00-18.30  Błażej Kochański, Ekonomika modeli scoringowych
18.30-19.00  Ewa Wycinka, Beata Jackowska, O modelowaniu czasu istnienia przedsiębiorstw w
                     kontekście zdarzeń semikonkurujących na przykładzie zakładów ubezpieczeń

    
19.00-20.00  Kolacja
 

Wtorek, 28.05.2019 roku
    
9.00-9.50      Wykład gościnny
                     Prowadzący: Mirosław Szreder
                     Matti Viren, Banks’ cross-border lending and macroprudential policies   

10.00-11.30  Sesja plenarna
                     Prowadzący: Jerzy Witold Wiśniewski
10.00-10.30  Marta Dziechciarz Duda, Józef Dziechciarz, Pomiar sytuacji ekonomicznej i społecznej
                     gospodarstw domowych. Wybrane problemy

10.30-11.00  Maciej Nowak, Sebastian Sitarz, Tadeusz Trzaskalik, Procedura interaktywna w
                     wielokryterialnym programowaniu dynamicznym z mieszaną strukturą porządkową

11.00-11.30  Łukasz Balbus, On recursive utilities in dynamic programming with non-affine agregator and
                     conditional certainty equivalent

    
11.30-12.00  Przerwa kawowa
    
12.00-14.00  Sesje równoległe

                 A  Prowadzący: Tadeusz Trzaskalik
12.00-12.30  Artur Sierant, Dlaczego prognozy giełdowe się nie sprawdzają
12.30-13.00  Andrzej Cieślik, Monika Tarsalewska, Determinanty międzynarodowych fuzji oraz przejęć w
                     Polsce

13.00-13.30  Łucja Tomaszewicz, Joanna Trębska, Krajowe i międzynarodowe przepływy dłużnych
                     papierów wartościowych

13.30-14.00  Joanna Olbryś, Badanie porównawcze naprężenia rynku na giełdach Europy Środkowo-
                     Wschodniej

    
                 B  Prowadzący: Maciej Nowak
12.00-12.30  Cezary Mańkowski, Modelowanie procesów logistycznych – analiza przypadku
12.30-13.00  Kamila Migdał-Najman, Krzysztof Najman, Sylwia Badowska, Analiza porównawcza wzorców
                     zakupowych konsumentów w wieku 60+ na przykładzie produktu technologicznego w
                     województwie pomorskim w latach 2015-2018

13.00-13.30  Anna Gierusz, Agnieszka Pobłocka, Zachęty podatkowe dla uczestników programu 
                     emerytalnego do dodatkowego oszczędzania na emeryturę

13.30-14.00  Agnieszka Pobłocka, Szacowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ujęciu wymogów
                     wypłacalności 

    
14.00-14.45  Obiad
    
15.00-17.00  Sesja plenarna
                     Prowadzący: Magdalena Osińska
15.00-15.30  Maher Asal, Is There a Bubble in the Swedish Housing Market?
15.30-16.00  Michał Rubaszek, Zuzanna Karolak, Marek Kwas, Gazi Salah Uddin, Forecasting energy
                     commodity prices with futures contract and threshold models

16.00-16.30  Adam Marszk, Sustainable investing exchange-traded funds: US and European market
16.30-17.00  Anna Zamojska, Lech Kujawski, Tomasz Jastrzębski, Analiza kointegracji progowej
                     przepływów kapitału w funduszach inwestycyjnych w Polsce

    
19.00-22.00  Uroczysta kolacja


Środa, 29.05.2019 roku
    
9.00-11.00    Sesja plenarna
                     Prowadzący: Andrzej Cieślik
9.00-9.30      Magdalena Osińska, Maciej Gałecki, Extended Enders and Siklos Test for Threshold
                     Cointegration and its Application to Economic Growth   

9.30-10.00    Jan Marek Sztaudynger, Jan Jacek Sztaudynger, Wzrost gospodarczy a inwestycje. Znaczenie
                     wąskich gardeł

10.00-10.30  Dorota Ciołek, Tomasz Brodzicki, Estimation of TFP at the company level and classification
                     of manufacturing industry sectors according to the nature of market competition in 2003-
                     2017

10.30-11.00  Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Ewa Majerowska, Konwergencja nakładów na działalność
                     B+R w Grupie Wyszehradzkiej

    
11.00-11.30  Przerwa kawowa
    
11.30-13.30  Sesja plenarna
                     Prowadzący: Jan Jacek Sztaudynger
11.30-12.00  Lidia Sobczak, Grzegorz Rządkowski,  Uogólniona funkcja logistyczna i jej zastosowania
12.00-12.30  Michał Bernardelli, Konrad Walczyk, New time series relationship measure based on the
                     hidden Markov models in the assessment of the correlation between the results of the
                     business tendency survey

12.30-13.00  Michał Pietrzak, Analiza relacji między makroparametrem a mikroparametrami
                     przestrzennymi w aspekcie identyfikacji problemu agregacji dla badań dotyczących
                     rozwoju rolnictwa w Polsce

13.00-13.30  Dorota Banaszkiewicz,  Teresa Plenikowska-Ślusarz, Nadumieralność mężczyzn w Polsce w
                     latach 1970-2017

    
13.30-13.45  Zakończenie konferencji
    
14.00-14.45  Obiad