Strona główna » Katedra Ekonometrii
Konsultacje
Obecnie mamy pierwszy tydzień.
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
pok. 116
Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.00-14.00
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
pok. 116
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.00-14.00
online
Tydzień I:
Środa
godz. 11.45-12.45
pok. 114
Tydzień II:
Środa
godz. 11.45-12.45
pok. 114
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.30-12.30
pok. 112
Tydzień I:
Środa
godz. 16.45-17.45
online
Tydzień II:
Środa
godz. 16.45-17.45
online
Tydzień II:
Piątek
godz. 13.15-14.15
pok. 112
Tydzień I:
Czwartek
godz. 12.00-13.00
online
Tydzień I:
Piątek
godz. 10.00-11.00
pok. 302
Tydzień II:
Czwartek
godz. 12.00-13.00
online
Tydzień II:
Piątek
godz. 10.00-11.00
pok. 302
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-10.00
pok. 112
Tydzień I:
Czwartek
godz. 08.00-09.00
online
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-10.00
pok. 112
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.00-09.00
online
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.00
pok. 115
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.30-10.30
pok. 115
Tydzień I:
Wtorek
godz. 15.00-16.00
pok. 113
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.00-16.00
pok. 113
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
online
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.00
pok. 116
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.30
pok. 116
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.05-14.05
pok. 112
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.05-14.05
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.05-14.05
pok. 112
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.05-14.05
online
Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-11.30
pok. 111
Tydzień II:
Środa
godz. 10.30-11.30
pok. 111