Strona główna » Katedra Ekonometrii
Egzaminy i zaliczenia

mgr Marta Chylińska
 • Ekonometria [ćw]
 • gr.: S11-02
  Czwartek 10.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-03
  Czwartek 10.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Czwartek 10.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Czwartek 10.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N11-01
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N11-02
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-02
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S11-03
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-01
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-02
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: N11-01
  Niedziela 20.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: N11-02
  Niedziela 20.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin drugi

prof. uczelni, dr hab. Dorota Ciołek
 • Analiza procesów makroekonomicznych [ćw]
 • gr.: S42-01
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza procesów makroekonomicznych [w]
 • gr.: S42-01
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Modelowanie popytu konsumpcyjnego [ćw]
 • gr.: S22-21
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Juliusz Giżyński
 • Ekonometria [ćw]
 • gr.: S11-01
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-04
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 17.00-18.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-05
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Środa 09.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Środa 09.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S12-31
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S12-32
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S11-01
  Wtorek 07.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S11-04
  Wtorek 07.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S11-05
  Wtorek 07.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S12-31
  Wtorek 07.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S12-32
  Wtorek 07.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-05
  Wtorek 07.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-06
  Wtorek 07.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Analiza fundamentalna [ćw]
 • gr.: S32-21
  Środa 09.06.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza fundamentalna [w]
 • gr.: S32-21
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza portfela papierów wartościowych [ćw]
 • gr.: S22-21
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza portfela papierów wartościowych [w]
 • gr.: S22-21
  Środa 16.06.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza techniczna [ćw]
 • gr.: S32-21
  Środa 02.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza techniczna [w]
 • gr.: S32-21
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

mgr Tomasz Jastrzębski
 • Ekonometria [ćw]
 • gr.: S53-31
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-31
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: N11-03
  Czwartek 24.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Elementy matematyki finansowej [ćw]
 • gr.: S44-01
  Środa 09.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N44-01
  Sobota 12.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S44-01
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa [ćw]
 • gr.: S12-02
  Czwartek 10.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S12-02
  Piątek 25.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

dr Lech Kujawski
 • Ekonometria [ćw]
 • gr.: N12-31
  Niedziela 06.06.2021
  godz.: 09.45-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza sytuacji decyzyjnych [ćw]
 • gr.: S52-01
  Czwartek 03.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza sytuacji decyzyjnych [w]
 • gr.: S52-01
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Poniedziałek 06.09.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin drugi

 • Diagnozowanie koniunktury gospodarczej [ćw]
 • gr.: S32-21
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Diagnozowanie koniunktury gospodarczej [w]
 • gr.: S32-21
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S32-21
  Poniedziałek 06.09.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin drugi

 • Ekonometria [w]
 • gr.: N12-31
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N12-32
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N12-31
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: N12-32
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

 • Prognozowanie [ćw]
 • gr.: S32-41
  Czwartek 03.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S32-21
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Prognozowanie [w]
 • gr.: S32-21
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S32-41
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N32-41
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S32-21
  Poniedziałek 06.09.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S32-41
  Poniedziałek 06.09.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: N32-41
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

 • Prognozowanie i symulacje [ćw]
 • gr.: N42-11
  Sobota 29.05.2021
  godz.: 08.00-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N42-12
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 15.15-18.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Prognozowanie i symulacje [ćw, I poł.sem.]
 • gr.: S42-11
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Prognozowanie i symulacje [w]
 • gr.: N42-11
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N42-12
  Sobota 19.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N42-11
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: N42-12
  Piątek 17.09.2021
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin drugi

 • Prognozowanie i symulacje [w, I poł.sem.,]
 • gr.: S42-11
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Ewa Majerowska
 • Ekonometria [w]
 • gr.: N53-01
  Niedziela 20.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-05
  Niedziela 20.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-11
  Niedziela 20.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N53-31
  Niedziela 20.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S12-31
  Środa 23.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-32
  Środa 23.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S12-31
  Wtorek 07.09.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S12-32
  Wtorek 07.09.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: N53-01
  Sobota 11.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: N53-05
  Sobota 11.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: N53-11
  Sobota 11.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: N53-31
  Sobota 11.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka [w]
 • gr.: S22-21
  Środa 23.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Metodyka pisania pracy dyplomowej [ćw]
 • gr.: S22-21
  Wtorek 01.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
 • Ekonometria [w]
 • gr.: S53-01
  Środa 23.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Środa 23.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Środa 23.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Środa 23.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Środa 23.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Środa 23.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N11-01
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N11-02
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N11-03
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N11-04
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N11-05
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N11-01
  Sobota 11.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: N11-02
  Sobota 11.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: N11-03
  Sobota 11.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: N11-04
  Sobota 11.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: N11-05
  Sobota 11.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S53-01
  Wtorek 14.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-02
  Wtorek 14.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-05
  Wtorek 14.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-06
  Wtorek 14.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-11
  Wtorek 14.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  gr.: S53-31
  Wtorek 14.09.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Analiza rynków finansowych I [w]
 • gr.: S42-01
  Środa 16.06.2021
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych [w]
 • gr.: S51-21
  Środa 16.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-22
  Środa 16.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Sabina Nowak
 • Ekonometria [w]
 • gr.: S11-01
  Środa 23.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-02
  Środa 23.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-03
  Środa 23.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-04
  Środa 23.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-05
  Środa 23.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S11-01
  Czwartek 09.09.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S11-02
  Czwartek 09.09.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S11-03
  Czwartek 09.09.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S11-04
  Czwartek 09.09.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  gr.: S11-05
  Czwartek 09.09.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

 • Analiza rynków finansowych I [ćw]
 • gr.: S42-01
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Modelowanie procesów finansowych [lab]
 • gr.: S32-21
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych [ćw]
 • gr.: S51-22
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Anna Zamojska
 • Analiza procesów mikroekonomicznych [ćw]
 • gr.: S42-01
  Środa 02.06.2021
  godz.: 13.30-16.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza procesów mikroekonomicznych [w]
 • gr.: S42-01
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Analiza szeregów czasowych [ćw]
 • gr.: S22-21
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza szeregów czasowych [w]
 • gr.: S22-21
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S22-21
  Poniedziałek 20.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala 111
  E
  termin drugi

 • Econometrics [w]
 • gr.: S21-61
  Piątek 18.06.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-61
  Poniedziałek 20.09.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala 111
  E
  termin drugi

 • Elementy matematyki finansowej [w]
 • gr.: S44-01
  Środa 23.06.2021
  godz.: 16.00-17.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: N44-01
  Sobota 26.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Portfolio Analysis [ćw]
 • gr.: S31-61
  Środa 09.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Portfolio Analysis [w]
 • gr.: S31-61
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy