Strona główna » Katedra Ekonometrii
Konferencje
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej 2023 »

X KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
30-31.05.2023
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

 • równowagi makroekonomicznej,
 • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • rynku kapitałowego, pieniężnego,
 • ryzyka w działalności gospodarczej,
 • instytucji użyteczności publicznej,
 • ubezpieczeń,
 • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

Język konferencji: polski i angielski.

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tadeusz Kufel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Dorota Witkowska, Uniwersytet Łódzki

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG, Katedra Ekonometrii
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

E-mail: modelowanie@ug.edu.pl

Strona www konferencji

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej 2021 »

IX KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
21-22.06.2021, konferencja online
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

 • równowagi makroekonomicznej,
 • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • rynku kapitałowego, pieniężnego,
 • ryzyka w działalności gospodarczej,
 • instytucji użyteczności publicznej,
 • ubezpieczeń,
 • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

Język konferencji: polski i angielski.

Planowana jest organizacja specjalnej sesji (warsztatów) dla doktorantów, podczas której będą mogli zaprezentować założenia i dotychczasowy postęp prac doktorskich.

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Elżbieta Gołata, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tadeusz Kufel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Dorota Witkowska, Uniwersytet Łódzki

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Sabina Nowak – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Dr Sabina Nowak, Katedra Ekonometrii
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,

E-mail: modelowanie@ug.edu.pl

Strona www konferencji

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej 2019 »

VIII KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej

Sopot, 27-29.05.2019
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

 • równowagi makroekonomicznej,
 • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • rynku kapitałowego, pieniężnego,
 • ryzyka w działalności gospodarczej,
 • instytucji użyteczności publicznej,
 • ubezpieczeń,
 • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

Język konferencji: polski i angielski.

Referaty przedstawione na konferencji po uzyskaniu pozytywnych recenzji mogą być publikowane w Statistics in Transition. New Series, Przeglądzie Statystycznym oraz kwartalniku Zarządzanie i Finanse (ZiF).  

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Janusz Brzeszczyński, Northumbria University, Wielka Brytania; Uniwersytet Łódzki
Prof. UEP dr hab. Elżbieta Gołata, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tadeusz Kufel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący, Uniwersytet Gdański
Prof. dr Matti Virén University of Turku, Finlandia

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Ewa Majerowska – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Dr Ewa Majerowska, Katedra Ekonometrii
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,

Tel. 58 523 14 66, 58 523 14 08, fax 58 523 14 08,

E-mail: modelowanie@ug.edu.pl

Strona www konferencji

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej 2017 »

VII KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 29-31.05.2017

Organizatorzy: Katedra Ekonometrii i Katedra Statystyki Wydziału Zarządzania UG

 

CEL KONFERENCJI
 
Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.
 
TEMATYKA KONFERENCJI
 
Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, 
w tym w szczególności:

 • równowagi makroekonomicznej,
 • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • rynku kapitałowego, pieniężnego,
 • ryzyka w działalności gospodarczej,
 • instytucji użyteczności publicznej,
 • ubezpieczeń,
 • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.
 
KOMITET NAUKOWY
 
Prof. dr hab. Mirosław Szreder - przewodniczący
Prof. dr hab. Andrzej Barczak
Prof. dr hab. Czesław Domański
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
 
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Ewa Majerowska – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
 
KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
 
Dr Ewa Majerowska, Katedra Ekonometrii
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
tel. 58 523 14 66, 58 523 14 08, fax 58 523 14 08,
e-mail: modelowanie@ug.edu.pl

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej 2015 »

VI KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 6-8.05.2015 roku

Organizatorzy: Katedra Ekonometrii i Katedra Statystyki Wydziału Zarządzania UG

Strona internetowa konferencji: http://wzr.pl/modelowanie2015

 

CEL KONFERENCJI
 
Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.

TEMATYKA KONFERENCJI
 
Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

 • równowagi makroekonomicznej,
 • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • rynku kapitałowego, pieniężnego,
 • ryzyka w działalności gospodarczej,
 • instytucji użyteczności publicznej,
 • ubezpieczeń,
 • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

KOMITET NAUKOWY
 
Prof. dr hab. Mirosław Szreder - przewodniczący
Prof. dr hab. Andrzej Barczak
Prof. dr hab. Czesław Domański
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki

KOMITET ORGANIZACYJNY
 
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Ewa Majerowska – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej 2013 »

V KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 10-12.06.2013 roku

Organizatorzy: Katedra Ekonometrii i Katedra Statystyki Wydziału Zarządzania UG
 

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest również kształcenie młodych kadr naukowych.

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

 • równowagi makroekonomicznej,
 • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • rynku kapitałowego, pieniężnego i ubezpieczeniowego,
 • ryzyka w działalności gospodarczej,
 • instytucji użyteczności publicznej.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Mirosław Szreder - przewodniczący
Prof. dr hab. Andrzej Barczak
Prof. dr hab. Czesław Domański
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Dorota Ciołek – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej 2011 »

IV KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 23-25.05.2011 roku

Organizatorzy: Katedra Ekonometrii i Katedra Statystyki Wydziału Zarządzania UG
 

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest również kształcenie młodych kadr naukowych.

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

 • równowagi makroekonomicznej,
 • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • rynku kapitałowego, pieniężnego i ubezpieczeniowego,
 • ryzyka w działalności gospodarczej,
 • instytucji użyteczności publicznej.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Mirosław Szreder - przewodniczący
Prof. dr hab. Andrzej Barczak
Prof. dr hab. Czesław Domański
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk
Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Dorota Ciołek – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz
Mgr Tomasz Jastrzębski

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej 2009 »

III KONFERENCJA NAUKOWA, Sopot, 27-29.05.2009 roku

Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej 2007 »

II KONFERENCJA NAUKOWA, Sopot, 28-31.05.2007 roku

Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego »
I KONFERENCJA NAUKOWA połączona z obchodami Jubileuszu Profesora Teodora Kulawczuka, Leźno 30.05.2005 roku