Strona główna » Katedra Ekonometrii
Program konferencji

IX KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
21-22.06.2021, konferencja online
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


Program konferencji

Poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku
9:00-9:15          Conference opening
                          Mirosław Szreder
– Dean of the Management Faculty, University of Gdańsk, Poland

9:20–10:20        Invited Lecture
                          Chairperson: Krzysztof Jajuga, Wrocław University of Economics, Poland

Jakub Growiec, SGH Warsaw School of Economics, Poland
The Hardware-Software Model: A Synthetic Framework of Production, R&D, and Growth with AI

10:30–12:30      Session 1A Financial Markets I
                          Chairperson: Barbara Będowska-Sójka, Poznań University of Economics and Business, Poland

Magdalena Osińska, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Volatility patterns in the Warsaw Stock Exchange indices

Marcin Fałdziński, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Piotr Fiszeder, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Peter Molnár, UiS Business School, University of Stavanger, Norway
Improving Volatility Forecasts: Evidence from Range-Based Models

Jan Jakub Szczygielski, Northumbria University, United Kingdom & University of Pretoria, South Africa
Princess Rutendo Bwanya, Northumbria University, United Kingdom
Ailie Charteris, University of Cape Town, South Africa
Janusz Brzeszczyński, Northumbria University, United Kingdom
The Only Certainty Is Uncertainty: An Analysis of the Impact of COVID-19 Uncertainty on Regional Stock Markets

10:30–12:30       Sesja 1B Rozwój gospodarczy, gospodarstwa domowe
                           Przewodniczący sesji: Tadeusz Kufel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Krzysztof Kompa, University of Johannesburg, South Africa
Dorota Witkowska, Uniwersytet Łódzki
Nowy Szlak Jedwabny - luka rozwojowa interesariuszy projektu

Sławomir Kalinowski, Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Aleksandra Łuczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Subiektywny wymiar ubóstwa gospodarstwach domowych – pomiar i ocena jego poziomu w czasie pandemii

Kamila Bielawska, Uniwersytet Gdański
Arkadiusz Kozłowski, Uniwersytet Gdański
Krzysztof Łyskawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poziom i struktura wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych emerytów w Polsce w zależności od wieku głowy gospodarstwa domowego

Jerzy Rydlewski, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Zastosowanie funkcjonalnej analizy danych do analizy przyczynowości

12:30–13:30      Lunch break

13:30–15:30      Session 2A Demand and Supply of Labour, Wages
                           Chairperson: Michał Rubaszek, SGH Warsaw School of Economics, Poland

Dagmara Nikulin, Gdańsk University of Technology, Poland
Sabina Szymczak, Gdańsk University of Technology, Poland
Joanna Wolszczak-Derlacz, Gdańsk University of Technology, Poland
GVC and wages under different wage-settings mechanisms

Aleksandra Majchrowska, University of Łódź, Poland
Paweł Strawiński, University of Warsaw, Poland
Heterogeneous employment effects of minimum wage policy

Maciej Beręsewicz, Poznań University of Economics and Business & Statistical Office in Poznań, Poland
Herman Cherniaiev, University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland
Robert Pater, University of Information Technology and Management in Rzeszów & Educational Research Institute in Warsaw, Poland
Estimating the number of entities with vacancies using administrative and online data

Maciej Beręsewicz, Poznań University of Economics and Business & Statistical Office in Poznań, Poland
Dagmara Nikulin, Gdańsk University of Technology, Poland
Marcin Szymkowiak, Poznań University of Economics and Business & Statistical Office in Poznań, Poland
Kamil Wilak, Poznań University of Economics and Business & Statistical Office in Poznań, Poland
The gig economy in Poland – evidence based on mobile big data

13:30–15:30      Sesja 2B Rynki finansowe I
                           Przewodniczący sesji: Dorota Witkowska, Uniwersytet Łódzki

Stanisław Wanat, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Anna Denkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Modelowanie i prognozowanie ryzyka systemowego w sektorze ubezpieczeniowym

Krzysztof Piasecki, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Anna Łyczkowska-Hanćkowiak, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
O zastosowaniu zorientowanych liczb rozmytych w Heikin-Ashi technice

Joanna Olbryś, Politechnika Białostocka
Nowa metoda pomiaru głębokości rynku oparta na definicji entropii Shannona

15:30–16:00      Coffee break

16:00–18:00      Session 3A Macroeconomics, Monetary Economics, International Economics
                           Chairperson: Magdalena Osińska, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Michele Ca’ Zorzi, European Central Bank, Frankfurt, Germany
Adam Cap, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland
Andrej Mijakovic, European University Institute, Florence, Italy
Michał Rubaszek, SGH Warsaw School of Economics, Poland
The reliability of equilibrium exchange rate models: A forecasting perspective

Marcin Bielecki, National Bank of Poland & University of Warsaw, Poland
Michał Brzoza-Brzezina, National Bank of Poland & SGH Warsaw School of Economics, Poland
Marcin Kolasa, SGH Warsaw School of Economics, Poland & International Monetary Fund
Demographics, monetary policy and the zero lower bound

Jakub Rybacki, Polish Economic Institute & SGH Warsaw School of Economics, Poland
Michał Gniazdowski, Polish Economic Institute, Poland
Macroeconomic Forecasting in Poland: Lessons From the COVID-19 Outbreak

Piotr Wójcik, University of Warsaw, Poland
Bartłomiej Wieczorek, University of Warsaw, Poland
We have just explained convergence with machine learning

16:00–18:00       Sesja 3B Analizy regionalne, rynek pracy
                           Przewodniczący sesji: Aleksandra Majchrowska, Uniwersytet Łódzki

Ewa Kusideł, Uniwersytet Łódzki
Problemy prognozowania rynku pracy

Wioletta Grzenda, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Modele złożone z drzew przeżycia bazujących na regresji semiparametrycznej w predykcji prawdopodobieństwa pozostawania w zatrudnieniu Polek w wieku 50 lat i więcej

Marcin Szymkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu & Urząd Statystyczny w Poznaniu
Tomasz Klimanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu & Urząd Statystyczny w Poznaniu
Tomasz Józefowski, Urząd Statystyczny w Poznaniu
Kamil Wilak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu & Urząd Statystyczny w Poznaniu
Estymacja typu SPREE w szacowaniu wybranych charakterystyk rynku pracy osób z niepełnosprawnościami

Wacław Szymanowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Gabriela Brudniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Przestrzenne zróżnicowanie województw w Polsce w zakresie Gospodarki Opartej na Wiedzy jako wynik środków UE

18:00–19:00      Virtual meeting point

 

Wtorek, 22 czerwca 2021 roku
10:00–11:30      Session 4A Financial Markets II

                          Chairperson: Dobromił Serwa, SGH Warsaw School of Economics, Poland

Barbara Będowska-Sójka, Poznań University of Economics and Business, Poland
Agata Kliber, Poznań University of Economics and Business, Poland
Impact of COVID-19 on sovereign risk: Latin America versus Asia

Bogna Janik, WSB University in Poznań, Poland
Piotr Płuciennik, Adam Mickiewicz University, Poland
Volatility and tail dependence between Sustainable Stock Indices during the Covid-19 Pandemic

Karolina Siemaszkiewicz, Poznań University of Economics and Business, Poland
Safe haven instruments – the comparison between Global Financial Crisis and COVID-19 pandemic

10:00–11:30      Sesja 4B Dobrobyt, ochrona zdrowia, wybory samorządowe
                           Przewodniczący sesji: Emilia Tomczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Hanna Dudek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Joanna Myszkowska-Ryciak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Modelowanie zjawiska braku bezpieczeństwa żywnościowego w wybranych krajach europejskich – podejście mikroekonometryczne

Artur Prędki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katarzyna Miszczyńska, Uniwersytet Łódzki
Piotr Miszczyński, Uniwersytet Łódzki
Analiza efektywności systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach europejskich

Barbara Kula, Studentka kierunku Bankowość i finanse cyfrowe, Uniwersytet łódzki
Sylwia Roszkowska, Uniwersytet Łódzki
Ekonomiczne uwarunkowania frekwencji w wyborach samorządowych

11:30–12:00      Coffee break

12:00–13:30      Session 5A Enterprise Behaviour and Performance
                          Chairperson: Ewa Lechman, Gdańsk University of Technology, Poland

Michele Imbruno, Sapienza University of Rome & GEP, Italy
Rosanna Pittiglio, University of Campania “Luigi Vanvitelli”, Italy
Filippo Reganati, Sapienza University of Rome, Italy
Sabina Szymczak, Gdańsk University of Technology, Poland
Joanna Wolszczak-Derlacz, Gdańsk University of Technology, Poland
Global Value Chains and inward FDI: an empirical investigation of European firms

Edward I. Altman, New York University, USA
Rafał Sieradzki, Cracow University of Economics, Poland
Michał Thlon, Cracow University of Economics, Poland
Corporate bankruptcy prediction  in the time of Covid-19. Application of the Altman’s Z”- score model to SMEs

Piotr Staszkiewicz, SGH Warsaw School of Economics, Poland
Transaction Level Integration for Integrated Reporting: Evidence from Performance Simulation on Multi-Entry Accounting

12:00–13:30      Sesja 5B Rynki finansowe II
                           Przewodniczący sesji: Joanna Olbryś, Politechnika Białostocka

Krzysztof Echaust, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Małgorzata Just, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zależności pomiędzy ekstremalnymi wartościami OVX i cenami ropy naftowej WTI  w kryzysie COVID-19

Mieczysław Kowerski, Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Abel Charkiewicz, Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Jarosław Bielak, Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Zastosowanie modelu samoselekcji próby do opisu procesu podejmowania decyzji dywidendowych, na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie

Joanna Landmesser, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Krzysztof Dmytrów, Uniwersytet Szczeciński
Beata Bieszk-Stolorz, Uniwersytet Szczeciński
Wpływ COVID-19 na ceny surowców energetycznych: badanie z wykorzystaniem metody Dynamic Time Warping (DTW)

13:30–14:30      Lunch break

14:30–16:00      Session 6A Banking
                          Chairperson: Piotr Fiszeder, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Katarzyna Kwiatkowska, University of Szczecin, Poland
Urszula Mrzygłód, University of Gdańsk, Poland
Joanna Rachuba, University of Szczecin, Poland
Dorota Skała, University of Szczecin, Poland
Bank profitability and board changes

Joanna Rachuba, University of Szczecin, Poland
Dorota Skała, University of Szczecin, Poland
Non-performing loans and shareholder structure: the role of loan growth and financial crisis

Jakub Rybacki, Polish Economic Institute, Poland
Dobromił Serwa, SGH Warsaw School of Economics, Poland
What makes a successful scientist in a central bank? Evidence from the RePEc database

14:30–16:00      Session 6B Varia
                          Chairperson: Anna Zamojska, University of Gdańsk, Poland

Andrzej M.J. Skulimowski, AGH University of Science and Technology, Poland
Technological Evolution Modelling with Hybrid Control Systems and Multiround Expert Delphi

Elżbieta Babula, University of Gdańsk, Poland
Juhyun Park, University of Paris-Saclay, France & Lancaster University, UK
Parameter interactions in the cumulative prospect theory in relation to probability weighting

Iria Paz-Gil, Universidad Rey Juan Carlos, Spain
Carolina Cosculluela-Martínez, Universidad Rey Juan Carlos, Spain
Teaching KPI analysis with R to Marketing students

16:00–16:30      Coffee break

16:30–17:30      Session 7A Regional Analyses
                          Chairperson: Joanna Wolszczak-Derlacz, Gdańsk University of Technology, Poland

Dorota Ciołek, University of Gdańsk, Poland
Anna Golejewska, University of Gdańsk, Poland
Efficiency determinants of Regional Innovation Systems in Polish subregions using Simar and Wilson DEA

Łukasz Cywiński, University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland
Foreign Direct Investments Improved Comparative Advantages in Manufacturing in Polish Voivodeships

17:40–17:55      Conference closing