Strona główna » Katedra Ekonometrii
Wykłady gościnne

IX KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
21-22.06.2021, konferencja online
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


Podczas konferencji wykład gościnny wygłosi

Prof. dr hab. Jakub Growiec
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

The Hardware-Software Model:
A Synthetic Framework of Production, R&D, and Growth with AI