Strona główna » Katedra Ekonometrii
Publikacja artykułów po konferencji

IX KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
21-22.06.2021, konferencja online
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


Szanowni Uczestnicy konferencji,

Uprzejmie informujemy, że dwa czasopisma

Przegląd Statystyczny. Statistical Review (https://ps.stat.gov.pl/)

i

Econometrics Ekonometria. Advances in Applied Data Analysis (http://econometrics.ue.wroc.pl/index.php/home/)

zadeklarowały bezpłatną publikację artykułów pokonferencyjnych pod warunkiem, że przejdą one standardową procedurę recenzyjną. 

Komitet organizacyjny