Strona główna » Katedra Ekonometrii
Terminy

X KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
30-31.05.2023
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


Ważne terminy:

Zgłoszenie uczestnictwa:       
• z referatem      30.04.2023
• bez referatu      30.04.2023
Przesłanie streszczenia referatu      30.04.2023
Informacja o zakwalifikowaniu referatu do prezentacji      04.05.2023
Dokonanie opłaty i przesłanie potwierdzenia opłaty      08.05.2023