Strona główna » Ewa Chrostowska
Ewa Chrostowska
Ewa Chrostowska

mgr Ewa Chrostowska

Stanowisko:
Asystent
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 201
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.20-12.05
pok. 201
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 201
Tydzień II:
Piątek
godz. 14.50-15.35
pok. 201

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość skomputeryzowana
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Odroczony podatek dochodowy
  • Prowadzenie ksiąg podatkowych
 • Studia podyplomowe
  • Podatki bezpośrednie
  • Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje