Strona główna » Ewa Malinowska
Ewa Malinowska
Ewa Malinowska

dr inż. Ewa Malinowska

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Certyfikowany auditor zarządzania jakością i środowiskiem
  • Nadzór sanitarno - epidemiologiczny i gospodarowanie odpadami medycznymi
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie jakością
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Certyfikowany auditor zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Koncepcje i metody zarządzania jakością
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem

SEMINARIUM MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Zakres programowy:
- Zarządzanie jakością i bezpieczeństwo produktu żywnościowego,
- Narzędzia pomiaru i doskonalenia jakości produktów, systemów, usług,
- Ekonomika jakości,
- Rozwój zrównoważony,
- Rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczna,
- Ekonomika ochrony środowiska, Ekologiczne aspekty opakowalnictwa,
- Ekobilanse,
- Logistyka i magazynowanie,
- Grupy towarowe ze szczególnym uwzględnieniem produktów żywnościowych

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem

Seminarium magisterskie

Specjalność:  Zarządzanie jakością i środowiskiem

Prowadzący seminarium: dr inż. Ewa Malinowska

Opis tematyki:

 • Systemy zarzadzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy;
 • Zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa produktu żywnościowego oraz organizacji zajmujących się ich wytwarzaniem, obrotem, dystrybucją;
 • Narzędzia pomiaru i doskonalenia jakości produktów, systemów, usług;
 • Ekonomika jakości;
 • Rozwój zrównoważony;
 • Rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczna;
 • Ekonomika ochrony środowiska, Ekologiczne aspekty opakowalnictwa;
 • Ekobilanse;
 • Logistyka i magazynowanie, Lean manufacturing, Japońskie techniki zarządzania jakością – Kaizen, Kanban, Hoshin Kanri i inne;
 • Jakość usług;
 • Grupy towarowe ze szczególnym uwzględnieniem produktów żywnościowych.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Certyfikowany auditor zarządzania bezpieczeństwem pracy [lab, gr1 II poł.sem]
 • grupa: S43-31
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 09.45-13.00
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

 • Certyfikowany auditor zarządzania bezpieczeństwem pracy [lab, gr2 II poł.sem]
 • grupa: S43-31
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 09.45-13.00
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

 • Certyfikowany auditor zarządzania jakością i środowiskiem [lab, II poł.sem]
 • grupa: S33-51
  Piątek 17.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala 09 sala3
  Z
  termin pierwszy

 • Jakość żywności i żywienia [w, WDW, II poł.sem]
 • grupa: WDW
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 13.30-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: WDW
  Czwartek 30.06.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Nadzór sanitarno - epidemiologiczny i gospodarowanie odpadami medycznymi [w, II poł.sem]
 • grupa: S23-15
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 09.45-13.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w praktyce [w, WDW II poł.sem]
 • grupa: WDW
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 13.30-16.45
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: WDW
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin drugi

Publikacje