Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 25

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
dr Alicja Antonowicz

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Przygotowując się do otworzenia nowej działalności gospodarczej, w szczegolności, gdy jej funkcjonowanie oparte ma być na zewnętrznych źrodłach finansowania, pojawia się konieczność opracowania możliwie precyzyjnej kalkulacji finansowej. W naszym przekonaniu bez względu na strukturę finansowania – tj. wykorzystywania kapitałow własnych (wyłącznie) lub wspomagania się kapitałami obcymi – taką analizę należy przeprowadzić. Powinna być ona zrealizowana w kilku wariantach nazywanych scenariuszami. Analiza ta nazywa się prognozowanym rachunkiem przepływow pieniężnych. Nie ma większego znaczenia, czy będzie miała ona miejsce jako część finansowa biznesplanu, czy też będzie stanowiła odrębne opracowanie. Zasady jej sporządzania są analogiczne. Rozwiązując studium przypadku zawarte w tym opracowaniu, już na wstępie chcemy wskazać, jakie powinny być spełnione przez Ciebie warunki, abyś mogł właściwie wykonać zamieszczone w niniejszym rozdziale zadanie, tzn. o jakich istotnych zasadach powinieneś pamiętać.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 25

PROGNOZOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Finansowa część biznes planu przedsięwzięcia gospodarczego (arkusz kalkulacyjny)

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
dr Alicja Antonowicz


Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy wspólnie korzystali podczas zajęć