Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 18

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
dr Alicja Antonowicz

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

 


WPROWADZENIE


Zmienność otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa wymaga od zarządzających stałego dostępu do aktualnych, rzetelnie opracowanych i wiarygodnych informacji. Podejmowanie decyzji będzie skuteczne wtedy, gdy informacje będą selektywnie wybierane, interpretowane i dostarczane we właściwej formie. Wszystko to ma wpływ na procesy decyzyjne, a przede wszystkim na ich trafność. W opisywanym studium przypadku swoją uwagę skupimy na wybranym rodzaju analizy otoczenia, która może być realizowana w dowolnym przedsiębiorstwie w postaci okresowych (cyklicznych) raportów.
Bazując na naszych doświadczeniach z wprowadzania tego typu analiz zalecanych w konkretnych przedsiębiorstwach, rekomendujemy raczej tygodniowy interwał dostarczania raportów, choć możemy również wyobrazić sobie takie przedsiębior stwa, dla których ten interwał będzie mógł być swobodnie wydłużony (z uwagi na np. względną stabilność analizowanych czynników otoczenia zewnętrznego).


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 18

ANALIZA MAKROOTOCZENIA ORGANIZACJI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PEST
(metodyka cyklicznego monitoringu otoczenia organizacji)

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
dr Alicja Antonowicz


Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy wspólnie korzystali podczas zajęć