Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 5

dr. hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Tworzenie strategii to jedno z niezwykle ważnych wyzwań, przed którym stoi kadra menedżerska najwyższego szczebla, nierzadko również i właściciel, a także przedstawiciele pionów czy poszczególnych jednostek biznesowych. Aby zidentyfikowana strategia generalna miała możliwość implementacji, należy ją metodycznie opracować, tak by możliwe było realizowanie procesu zarządzania strategią. 


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 5

BUDOWA I OPERACJONALIZACJA STRATEGII GENERALNEJ LUB OBSZAROWEJ ORGANIZACJI ZŁOŻONEJ STRUKTURALNIE
(metodyka i wytyczyne do opracowania projektu)

dr. hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć

 


Linki