Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 19

dr Alicja Antonowicz

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Franczyza (ang. franchising) jest systemem sprzedaży towarów, usług lub technologii, opartym na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorcami: franczyzodawcą i jego poszczególnymi franczyzobiorcami, którym franczyzodawca przyznaje prawo (a jednocześnie nakłada obowiązek) prowadzenia określonej działalności gospodarczej zgodnie z wypracowanymi przez siebie zasadami. W takim rozumieniu franczyza stanowi obecnie jedną z najczęściej wykorzystywanych w obrocie gospodarczym kooperacyjnych form współpracy. Dzieje się tak dlatego, że funkcjonowanie w systemie franczyzowym, zwłaszcza pod opieką franczyzodawcy o dużym doświadczeniu, znanej marce i ugruntowanej pozycji rynkowej, jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, dla których najistotniejsza w biznesie jest stabilność. Zawarcie umowy franczyzowej gwarantuje bowiem franczyzobiorcy prawo do funkcjonowania na rynku pod znakiem towarowym przedsiębiorstwa macierzystego, a także umożliwia korzystanie z jego doświadczenia, know-how, reputacji czy image’u.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 19

FRANCZYZA JAKO FORMA WSPÓŁDZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTW

dr Alicja Antonowicz

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć

 


FILMY


 1. Cykl filmów poświęconych franczyzie „F jak franczyza” zrealizowanych przez Ipla.tv
  (12 odcinków)

   

ORGANIZACJE


 1. Polska Organizacja Franczyzodawców 
 2. Europejska Federacja Franczyzy (European Franchise Federation - EFF)
 3. Światowa Rada Franczyzy (World Franchise Council – WFC)
 4. Międzynarodowe Stowarzyszenie Franczyzowe (International Franchise Association – IFA)
   

DOKUMENTY


 1. Statut Polskiej Organizacji Franczyzodawców
 2. European Code of Ethics for Franchising (eng.)
 3. Europejski Kodeks Etyki Udzielania Franczyzy (pol.)
 4. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie funkcjonowania franczyzy w branży detalicznej (2016/2244(INI)
 5. Wzór umowy franczyzy
 6. Wzór umowy franczyzy (2)
   

STATYSTYKI/RAPORTY NT. ROZWOJU FRANCZYZY


 1. Raport Gazety Finansowej z 24-30.01.2020 pt. „Franczyza 2019–2020”
 2. European Franchise Report
 3. Franchise statistics - Europe
 4. Franchising in the USA (statistics)
 5. Franchise Reports
 6. 2018 Franchise landscape (United Kingdom)
   

POLSKIE PORTALE POŚWIĘCONE FRANCZYZIE


 1. Franchising.pl
 2. Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych
 3. Polski Portal Systemów Sieciowych
 4. Rynek Franczyzy
 5. Portal Franczyza.pl
 6. Franczyzowo.pl
 7. Strona Targów „Franczyza”
   

POLSKOJĘZYCZNE CZASOPISMA POŚWIĘCONE FRANCZYZIE


 1. Miesięcznik „Własny Biznes. Franchising”
 2. Dwumiesięcznik „Franczyza & Biznes”
   

POZOSTAŁE


 1. Top 500 European Franchises – Ranking