Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 9

dr Mariusz Chmielewski

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Ryzyko jest pojęciem, które wykorzystywane jest w wielu dziedzinach życia codziennego oraz w badaniach naukowych. Jest to pojęcie, które nierozerwalnie związane jest z przyszłością – większe zainteresowanie wzbudza w nas ryzyko jakie może nas spotkać w przyszłości aniżeli historyczna wartość ryzyka.  W potocznym rozumieniu ryzyko kojarzone jest zazwyczaj negatywnie - kojarzone jest ze stratą, zagrożeniem lub niebezpieczeństwem. Takie pojęcie ryzyka związane jest negatywną koncepcją ryzyka traktującą ryzyko właśnie jako zagrożenie, które może wystąpić w przyszłości i spowodować straty. Nie powinniśmy jednak ograniczać się jedynie do takiego podejścia – przewidując jakiś parametr w przyszłości możemy nie tylko przeszacować jego wartość (co może wywołać negatywne konsekwencje) ale również możemy niedoszacować jego wartość (co z kolei może wywołać pozytywne konsekwencje). Ryzyko nie jest dla nas jedynie źródłem zagrożenia ale również może być szansą. Takie podejście związane jest z neutralną koncepcją ryzyka. Proces zarządzania ryzykiem jest działaniem wieloetapowym, na które składają się między innymi: identyfikacja ryzyka, pomiar ryzyka, sterowanie ryzykiem oraz monitorowanie i kontrola ryzyka. W trakcie poszczególnych etapów wykorzystywane są różnorodne narzędzia mające za zadanie usprawnić zarządzanie ryzykiem.

Treści przedstawione w poniższym rozdziale mają pomóc w działaniach podejmowanych na każdym z etapów procesu zarządzania ryzykiem – mają pomóc w identyfikacji ryzyka na jakie może być wystawiony podmiot gospodarczy oraz dokonać pomiaru wielkości ryzyka. W ciągu ostatnich lat w praktyce gospodarczej wypracowano cały szereg metodyk związanych z zarządzaniem ryzykiem. Na niniejszej stronie znajdziesz dokumenty, które pozwolą Ci zapoznać się z wybranymi najpopularniejszymi metodykami wykorzystywanymi w zarządzaniu ryzykiem.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 9

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

dr Mariusz Chmielewski

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


ZADANIA


 1. Pomiar_ryzyka.xls
   

WYBRANE STANDARDY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM(CSA/ JSA/ ISO/ /COSO/ AS/NZS/ BSI/ ON)


 1. COSO
 2. ISO 31000
 3. Risk management
 4. Międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem
 5. Theoretical background
 6. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (PDF)
 7. Standard zarządzania ryzykiem (PDF)
   

MONTE CARLO W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM


 1. Film nr 1
 2. Film nr 2
 3. Monte Carlo Simulation
 4. Film nr 3
 5. Film nr 4-Wprowadzenie do symulacji
 6. Metoda Monte Carlo i jej zastosowania (PDF)
 7. Analiza harmonogramowania projektu (PDF)
   

RYZYKO W MAKRO-OTOCZENIU ORGANIZACJI (FILMY)


 1. Film nr 1
 2. Film nr 2
 3. Film nr 3
 4. Film nr 4
   

CIEKAWE MATERIAŁY I STRONY O ZARZĄDZANIU RYZYKIEM


 1. Metody FMEA i jej zastosowanie
 2. Risk Compliance
 3. Risk Analysis
 4. Introducion to Risk
 5. Ryzykonomia
 6. Qualityaustria