Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 3

dr Mariusz Chmielewski

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Realizacja celów jakie stawiane są przed przedsiębiorstwem wymaga posiadania różnego rodzaju zasobów. Do kluczowych zasobów niezbędnych do realizacji celów należy majątek zarówno trwały jak i obrotowy. Niniejszy rozdział poświęcony jest majątkowi obrotowemu przedsiębiorstwa. Struktura oraz wielkość tego składnika zasobów przedsiębiorstwa w dużej mierze uzależniona jest od branży w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo oraz ulega w trakcie prowadzenia działalności operacyjnej codziennym zmianom – zazwyczaj jeden składnik majątku obrotowego płynnie przechodzi w drugi jego rodzaj. Aczkolwiek należy zwrócić uwagę, iż szybkość zachodzących zmian zależy od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo oraz uzależniona jest od strategii realizowanej przez zarząd przedsiębiorstwa w zakresie sterowania płynnością jednostki. Składniki majątku obrotowego przedsiębiorstwa wykorzystywane są do określenia płynności przedsiębiorstwa definiowanego jako możliwość spłaty przez przedsiębiorstwo swoich zobowiązań.

W materiałach umieszczonych na tej stronie zaprezentowana została zarówno podstawowa wiedza dotycząca majątku obrotowego jak i zaprezentowano podstawowe narzędzia wykorzystywane do oceny zarządzania tym składnikiem zasobów przedsiębiorstwa.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 3

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM OBROTOWYM

dr Mariusz Chmielewski

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


ZADANIA


 1. Majątek_obrotowy

AKTY PRAWNE


 1. Ustawa o rachunkowości (PDF)

FILMY


 1. Film nr 1
 2. Film nr 2
 3. Film nr 3
 4. Film nr 4
 5. Film nr 5
 6. Film nr 6

CIEKAWE STRONY


 1. Co to jest płynność finansowa?
 2. Płynność finansowa - definicja, wkaźniki
 3. Jak płynność finansowa wpływa na Twoje przedsiębiorstwo?