Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 11

dr Błażej Lepczyński
dr Joanna Próchniak

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedra Bankowości i Finansów 


WPROWADZENIE

Istotne znaczenie w finansowaniu przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju mają fundusze venture capital (wysokiego ryzyka), których rola często wykracza poza finansowanie i dotyczy również wsparcia biznesowego dla młodego przedsiębiorcy.

Fundusze venture capital (VC) to instytucje specjalizujące się w inwestycjach kapitałowych w przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju (tzw. faza zalążkowa – seed stage i faza startu – start-up) lub takie, które mają wysoki potencjał wzrostowy. W świetle teorii neoinstytucjonalnej fundusze venture capital pełnią funkcję pośredników finansowych. Fundusze VC zobowiązują się wobec swoich inwestorów finansujących do dokonywania transakcji wejść kapitałowych do spółek zgodnych ze strategią i celami inwestycyjnymi (np. w zakresie dywersyfikacji ryzyka, budowania portfela inwestycyjnego, specjalizacji, koncentracji rynkowej, limitów zaangażowania).

Dzięki inwestycji dotychczasowy właściciel spółki może oprócz kapitału liczyć także na eksperckie wsparcie w rozwoju projektu, czyli na tzw. smart money. Fundusze wspierają dotychczasowego przedsiębiorcę w procesie formułowania strategii, poszukiwania kapitału dłużnego, pozyskiwania pracowników na kluczowe pozycje w firmie czy w wyznaczaniu wskaźników KPI (Key Performance Indicators – kluczowe wskaźniki sukcesu).
Jednak, żeby zainteresować inwestora swoim pomysłem, przedsiębiorca musi się do takiej współpracy świetnie przygotować. Pierwszym etapem jest przygotowanie informacji dla inwestora w formie np. tzw. pitch deck, któremu poświęcono ten fragment.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 11

JAK PRZEKONAĆ INWESTORA VENTURE CAPITAL DO POMYSŁU BIZNESOWEGO
Czyli, jak przygotować skuteczny pitch deck?


dr Błażej Lepczyński
dr Joanna Próchniak

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


PORTALE INTERNETOWE


  1. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
  2. Lewiatan Business Angels
  3. Lewiatan Business Angels – Proces inwestycyjny (PDF)
  4. Miejsce transakcji w strategii rozwoju przedsiębiorstwa (Ernst&Young)
  5. Marketingbiznes.pl (Jak przygotować pitch-deck?)
  6. 500 Startups
  7. National Venture Capital Association, United States
  8. PwCMoneyTree