Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 33

dr inż. Ewa Malinowska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Regulacje prawne dotyczące produkcji i obrotu żywnością nakazują przedsiębiorcom polskim wdrożenie obligatoryjnego systemu, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Systemem tym jest Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP). Jego zasady należy stosować w organizacjach, które związane są poprzez swoją działalność z ktorymkolwiek etapem funkcjonowania łańcucha żywnościowego. Integralną częścią systemu HACCP są zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (Good Hygienic Practice – GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice – GMP). Ich zastosowanie jest podstawą funkcjonowania systemu bezpieczeństwa żywnościowego.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 33

ZASADY WDROŻENIA HACCP W PLACÓWCE GASTRONOMICZNEJ


dr inż. Ewa Malinowska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE


1. HACCP - przewodnik w zakładach żywienia zbiorowego
2. Poradnik HACCP
3. Wdrażanie systemu HACCP
4. Zasady systemu HACCP

 


MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE


1. Formularz nr 1
2. Formularz nr 2
3. Formularz nr 3
4. Formularz nr 4
5. Formularz nr 5