Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 7

dr Renata Płoska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Jedną z kluczowych kwestii dotyczących społecznej odpowiedzialności podmiotu gospodarczego są jej obszary (wymiary). W tym rozdziale przyjrzymy się, jak do tego zagadnienia podchodzi się w publikacjach naukowych, jak również w bardziej praktycznych opracowaniach z tego zakresu. Znajomość różnych podejść może być przydatna, zwłaszcza na etapie definiowania polityki i strategii społecznej odpowiedzialności podmiotu.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 7

OBSZARY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

dr Renata Płoska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć

 


ZADANIE


 1. Zadanie z zakresu identyfikacji obszarów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
   

STANDARDY I WYTYCZNE


 1. ISO 26000: Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności organizacji - broszura
 2. United Nations Global Compact
 3. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (edycja 2011, wersja polska)
   

ARTYKUŁY NAUKOWE


 1. Carroll A.B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders
 2. Płoska R., Próchniak J.: Definiowanie obszarów społecznej odpowiedzialności na przykładzie bałtyckich portów morskich UE
   

PUBLIKACJE


 1. Deloitte, Wpływ czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych na sposób funkcjonowania i wyceny spółek
 2. University of Alberta, What is sustainability