Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 6

dr Renata Płoska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Działalność biznesowa, jak każda inna podejmowana przez człowieka, ma nie tylko wymiar gospodarczy czy społeczny, ale także etyczny. Współcześnie, w kontekście szybko postępujących procesów globalizacyjnych, zmian technologicznych i narastających problemów środowiskowych, ten ostatni wymiar nabrał szczególnego znaczenia, choć oczywiście sama refleksja etyczna towarzyszyła tej sferze aktywności człowieka już od wielu stuleci. Dzisiaj, o etycznych lub, co zdarza się niestety częściej, nieetycznych przykładach działań podmiotów gospodarczych możemy przeczytać w prasie, na portalach internetowych i w mediach społecznościowych. Możemy o nich usłyszeć w radiu i telewizji. Możemy wreszcie sięgnąć do różnego rodzaju publikacji naukowych czy podręczników akademickich z zakresu ekonomii i zarządzania – tam też poruszane są kwestie etyczne, związane z działalnością gospodarczą. To ważne, aby mieć świadomość, że funkcjonowanie w sferze gospodarczej oznacza nie tylko działanie w oparciu o pewne reguły rynkowe czy prawne, ale wymaga również uwzględniania perspektywy moralnej.

Treści przedstawione w poniższym rozdziale mogą być pomocne zarówno w ugruntowaniu wiedzy z wykładów dotyczących etyki biznesu, jak i w bardziej praktycznych wyzwaniach. Te ostatnie to np. przygotowanie treści szkoleniowych, prezentowanych w ramach szkoleń etycznych dla pracowników przedsiębiorstwa, a ukazujących istotę etyki biznesu. Może to być także opracowanie odpowiednich mechanizmów i procedur służących przeciwdziałaniu zjawiskom nieetycznym w organizacji i jej relacjach z otoczeniem, a zwłaszcza pierwszy etap tego procesu, czyli identyfikacja problemów etycznych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 6

ETYKA BIZNESU
Istota i poziomy


dr Renata Płoska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


ZADANIE


  1. Zadanie z zakresu identyfikacji zagadnień etycznych na różnych poziomach etyki biznesu
     

FILMY


  1. Forum Odpowiedzalnego biznesu: CSR w kadrze - Etyka w biznesie
     

PUBLIKACJE


  1. Forum Odpowiedzialnego biznesu: Firma = Etyka
  2. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: Etyka biznesu - wokół kluczowych zagadnień