Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 17

dr Renata Płoska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce wiąże się z nawiązywaniem różnego rodzaju relacji. I w żadnym razie nie jest to zjawisko nowe. Za nowość możemy jednak uznać sposób, w jaki do tych relacji podchodzą dziś przedsiębiorstwa. Śmiało możemy powiedzieć, że zarządzanie relacjami stało się elementem świadomie kształtowanej strategii działania podmiotów gospodarczych. Zarządzanie relacjami wymaga, abyśmy dobrze rozumieli charakter i specyfikę relacji, z którymi możemy mieć do czynienia. Od tego bowiem zależeć będzie zarówno nasza ocena poszczególnych relacji, jak i dobór środków, jakie będziemy stosować w procesie ich właściwego (korzystnego dla przedsiębiorstwa) kształtowania. I tej właśnie kwestii poświęcony jest niniejszy rozdział oraz załączony poniżej formularz.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 17

RELACJE W BIZNESIE
Typologia


dr Renata Płoska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


ZADANIE


  1. Zadanie z klasyfikacji relacji biznesowych