Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 27


dr Renata Płoska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Jednym z problemów współczesnych przedsiębiorstw jest występowanie różnego rodzaju nadużyć, w tym niestety także pracowniczych. Nadużycia wiążą się nie tylko ze szkodami materialnymi, ale też ze stratami niewymiernymi, lecz niezwykle istotnymi – chodzi tu o godzenie w przyjęte zasady moralne (często skodyfikowane w postaci przepisów prawnych) oraz obniżanie poziomu zaufania w społeczeństwie. Tej tematyce poświęcony jest poniższy rozdział, który składa się z dwóch części: teoretycznej - ramach której poznamy istotę nadużycia, warunki jego powstawania, wybrane rodzaje nadużyć gospodarczych oraz niektóre elementy systemu zapobiegania występowaniu tego typu zjawisk w organizacji oraz praktycznej – zadania dotyczącego umiejętności identyfikacji potencjalnych nadużyć w przedsiębiorstwie.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 27

NADUŻYCIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

dr Renata Płoska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć

 


ZADANIE


 1. Formularz do zadania z zakresu identyfikacji nadużyć w przedsiębiorstwie
   

FILMY


 1. It's not worth it - Micro Film Series on Business Ethics
 2. Pull back before it's too late - Micro Film Series on Business Ethics
   

STANDARDY


 1. ISO 37001 - System zarządzania działami antykorupcyjnymi - broszura
 2. ISO 37001 - System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi - strona internetowa 
   

PUBLIKACJE


 1. PWC Poradnik antykorupcyjny dla biznesu
   

PORTALE


 1. Edukacyjny portal o antykorupcji
   

POLITYKI ANTYKORUPCYJNE


 1. Polskie Górnictwo Naflowe i Gazownictwo S.A.
 2. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
 3. Polski Koncern Naftowy Orles S.A.
 4. Bank Pekao S.A.