Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 1

dr Renata Płoska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Funkcjonowanie przedsiębiorstwa wiąże się z wykorzystywaniem różnego rodzaju zasobów. Zasoby to niezwykle złożona kategoria, na którą składają się elementy o bardzo zróżnicowanym charakterze, co nie pozostaje bez wpływu na sposób zarządzania nimi. W zrozumieniu tej złożoności i różnorodności mogą nam pomóc różnego rodzaju klasyfikacje zasobów, które zwracają uwagę na ich rozmaite cechy. Wiedza ta może być przydatna w różnych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem, a zwłaszcza w działaniach wpisujących się w szeroko rozumiane zarządzanie strategiczne.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 1

ZASOBY
Znaczenie i klasyfikacja


dr Renata Płoska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy wspólnie korzystali podczas zajęć

 


ZADANIE


  1. Zadanie z klasyfikacji zasobów przedsiębiorstwa
     

STANDARDY I WYTYCZNE


  1. PKN: Jak efektywnie zarządzać aktywami organizacji (informacja na temat rodziny norm ISO 55000)
     

RAPORTY


  1. UNEP: Global resources outlok 2019