Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 2

dr Renata Płoska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE 


Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wykorzystywaniem różnego rodzaju zasobów. I choć obecnie mówi się o większym, strategicznym znaczeniu zasobów niematerialnych, to jednak warto pamiętać, że ich efektywne wykorzystanie bez właściwie dobranych i zarządzanych zasobów materialnych jest bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe.

W tym rozdziale poznamy jedną z kategorii zasobów materialnych, a mianowicie majątek trwały. Rozdział jest tak skonstruowany, by w sposób syntetyczny wyjaśnić, czym jest majątek trwały, w tym środki trwałe, na czym polega zarządzanie tą kategorią zasobów oraz w jaki sposób możemy te działania ocenić. Ostatnia część rozdziału to prezentacja przypadku – danych przedsiębiorstwa, dotyczących jego sytuacji majątkowej oraz zarządzania środkami trwałymi. Na ich podstawie możemy, z wykorzystaniem zamieszczonego poniżej formularza, dokonać oceny tego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 2

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TRWAŁYM PRZEDSIĘBORSTWA

dr Renata Płoska


Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy wspólnie korzystali podczas zajęć


ZADANIE


  1. Zadanie z zarządzania majątkiem trwałym

AKTY PRAWNE


  1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości