Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 21

dr Joanna Próchniak

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Opomiarowanie działalności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu miar efektywności ma na celu w szczególności konsekwentnie „dostrajać” przedsiębiorstwo do realizacji celów strategicznych tak, aby codzienne działania dostosowywać do kluczowych czynników sukcesu danej organizacji. W celu związku z tym, spośród wielu różnego typu wskaźników wykorzystuje się tzw. kluczowe wskaźniki efektywności przedsiębiorstwa (Key Performance Indicators – KPI), potocznie określane jako cele zarządcze.

KPI w założeniach mają stanowić wymierną ocenę efektywności w ramach określonych – strategicznych sfer działalności przedsiębiorstwa. Koncentrują się na fundamentalnych aspektach funkcjonowania organizacji i wspierają zarząd oraz kierownictwo najwyższego szczebla w zarządzaniu strategicznym. Wskaźniki te wykorzystywane są do pomiaru strategicznych efektów działalności przedsiębiorstwa, a w efekcie służą: poprawie efektywności zarządzania, określeniu kierunków oraz horyzontu czasowego działań.

Rozdział ten może być z powodzeniem wykorzystywany na zajęciach z takich przedmiotów akademickich, jak: Ekonomika przedsiębiorstw, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Zarządzanie strategiczne.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 21

KEY PERFOMANCE INDICATORS


dr Joanna Próchniak

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


ZADANIA


  1. Przykładowe mierniki
  2. Przykładowe mierniki 2