Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 22

dr Joanna Sadkowska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Dynamika cechująca rozwój zarządzania projektami oraz coraz wyższe wymagania „stawiane” projektom przez ich interesariuszy zainicjowały konieczność uporządkowania i ustrukturyzowania technik i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu projektem.

Metodyki zarządzania projektami (Project Management Methodologies), poprzez zaoferowanie technik i narzędzi ułatwiających zarządzanie projektem w poszczególnych fazach jego cyklu życia, zwiększają prawdopodobieństwo zakończenia projektu z sukcesem.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 22

WYKORZYSTANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM DO OSIĄGANIA CELÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

dr Joanna Sadkowska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


FORMULARZE I TESTY


 1. Quiz - wprowadzenie
 2. Karta Projektu
 3. Formularz - analiza interesariuszy
 4. Formularz - strategie względem interesariuszy
 5. Quiz - ryzyko
 6. Reakcje na ryzyko
 7. Quiz - WBS
 8. RAM
 9. Quiz - CP
 10. Formularz uniwersalny
 11. Diagram sieciowy form

ORGANIZACJE


 1. IPMA
 2. Project management in Switzerland 
 3. PMI (ENG)
 4. PMI (PL)
   

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI


 1. IMPMA ICB v4.0
 2. IPMA Standards
   

WARSZTAT WIEDZY - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
 


 1. Kanon wiedzy IMPA
 2. Egzamin IMPA