Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


mgr Jędrzej Siciński

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 4


WPROWADZENIE


Zarządzanie przez wartość, jak wspomniano w teoretycznej części niniejszego podręcznika, to jedna z najbardziej spopularyzowanych koncepcji zarządzania w obecnym ekosystemie gospodarczym. Już w poprzednim wieku, Alfred Rapaport, podczas formułowania podwalin tej filozofii, słusznie przewidział, iż stanie się ona w przyszłości głównym paradygmatem gospodarczym sfery przedsiębiorstw.

Niniejszy rozdział skonstruowany został tak, aby zrealizować dwa nadrzędne cele:

1. Zapewnić fundamentalną wiedzę w zakresie nazewnictwa i zrozumienia podstawowych aksjomatów wartości – działanie to ma na celu redukcję różnic w początkowym stanie wiedzy studentów tak aby „linia startu” dla każdego studiującego była w większym stopniu homogeniczna. Dotyczy to szczególnie studentów studiów II stopnia, gdzie poziom rozproszenie wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów jest z reguły znaczny. 

2. Prezentacja i przybliżenie cyfrowych źródeł danych biznesowych, które przydatne są w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem (użyteczne nie tylko w kontekście sfery wartości ale i również ogółu procesów w organizacji jak i tworzenia własnych badań implementowanych później do waszych prac dyplomowych).

 


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 4

ISTOTA ZARZĄDZANIA PRZEZ WARTOŚĆ
Źródła danych i podstawy formułowania rekomendacji zarządczych (studium przypadku)

mgr Jędrzej Siciński

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć

 


LINKIMONOGRAFIE OPEN-ACCESPLIKI PDF - OPEN ACCES