Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 26

mgr Jędrzej Siciński

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Pomiar wartości wykreowanej to immanentny element oceny pracy zarządu. Niemniej jednak, przesłanki pomiaru wartości wykraczają znacznie poza sferę oceny menedżera i konieczne są podczas wszelkich zmian właścicielskich (fuzje, przejęcia czy wprowadzenie akcji podmiotu do obrotu publicznego). W rozdziale tym, wykorzystasz umiejętności zdobyte podczas pracy w poprzedniej części opracowania: „Istota zarządzania przez wartość – źródła danych i podstawy formułowania rekomendacji  zarządczych”. Zanim rozpoczniesz pracę nad poniższym, zbiorczymcase-study upewnij się zatem czy zagadnienia przedstawione w poprzednim rozdziale są dla Ciebie w pełni zrozumiałe.
Studium przypadku, które dla Ciebie przygotowałem ma wykształtować następujące umiejętności:
- umiejętność identyfikowania znanych modeli zysku, jak i propozycję ich usprawnień ze względu na możliwą dezaktualizację,
- holistyczną ocenę podmiotu w sferze generowania wartości w ujęciu wewnętrznym i zewnętrznym,
- formułowanie syntetycznych rekomendacji zarządczych zrozumiałych dla szerokiego grona interesariuszy.

W dobie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa, dostęp do informacji finansowej z reguły nie jest już problemem (czego dowodem były przykłady zawarte w poprzednim rozdziale i bogate odniesienia do różnych baz danych). Wyzwaniem dla studentów, badaczy jak i menedżerów jest odpowiednia selekcja informacji, która ma skutkować podjęciem optymalnej decyzji. Poniżej przygotowałem dla Ciebie złożony przykład, opierając się o podmiot w wielu aspektach fascynujący. Liczę, że wybór globalnie rozpoznawalnego przedsiębiorstwa, przyczyni się do stworzenia w Tobie najwyższej motywacji do rozwiązania tego problemu.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 26

POMIAR WARTOŚCI WYKREOWANEJ. NOŚNIKI  WARTOŚCI I ŹRÓDŁA TWORZENIA ZYSKU
(studium przypadku)

mgr Jędrzej Siciński

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


LINKIMONOGRAFIE OPEN-ACCESSDANE FINANSOWEPliki PDF OPEN-ACCESS