Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


PRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 16

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Współczesne zagadnienia związane z ochroną środowiska zwracają uwagę na konieczność zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko w działalności gospodarczej. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie obejmuje zarządzanie procesami użytkowania, ochrony i kształtowania środowiska i jest zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania jednostką [Poskrobko, Poskrobko, 2012, s. 16].  Natomiast połączeniem koncepcji Lean z zarzadzaniem środowiskowym jest podejście Green Lean (Lean and Green) [Lisiecka, Burka, 2016, s. 120]. Skupia się ono na identyfikacji i eliminacji zielonego marnotrawstwa (green waste) w wybranych obszarach takich jak m. in. woda, energia, materiały, odpady, transport, emisja zanieczyszczeń, bioróżnorodność oraz utracony potencjał ludzki.

Przedstawione w niniejszym rozdziale studium przypadku obejmujące zagadnienia związane z zarzadzaniem środowiskowym w przedsiębiorstwie oraz może być wykorzystane jako materiał szkoleniowo-dydaktyczny do następujących przedmiotów; zarzadzanie środowiskowe, ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem, zarzadzanie jakością i środowiskiem, ochrona środowiska, ekologia i ochrona środowiska, rozwój zrównoważony.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 16

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
(studium przypadku)


dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


LINKI


 1. International Organization for Standardization (ISO) – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna – systemy zarządzania środowiskowego – PN-EN ISO 14001
 2. Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) – System Ecozarządzania i Audytu
 3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
 4. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 5. UN Environment Programme – Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska
 6. European Environment Agency (EEA) - Europejska Agencja Środowiska
   

ZADANIE


 1. Aspekty środowiskowe
   

MATERIAŁY DO ZADANIA Z PODRĘCZNIKA


 1. Lista aspektów środowiskowych przedsiębiorstwa