Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 24

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Każda organizacja pragnie prowadzić swoją działalność, w tym realizować swoje procesy produkcyjne czy usługowe, na najwyższym poziomie, wolnym od błędów i pomyłek.  Aby tak się stało, powinna prowadzić systematyczną analizę ryzyka występowania błędów, w tym identyfikować obszary, działania które mogą być obarczone określonym ryzykiem, mogącym przekładać się na zaburzenie ciągłości działania. Co ważne, powinna też korzystać ze sprawdzonych metod analizy i udowodnić, że ich wykorzystanie wpływa bezpośrednio na obniżenie poziomu błędu, w tym zagrożenia dla konsumenta. Jedną z takich metod jest FMEA – analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (błędów) (Failure Modes and Effects Analysis – FMEA). Prowadzi ona do określenia tych błędów, które wywierają znaczący wpływ na efektywność funkcjonowania produktu lub przebiegu procesu. Analiza FMEA i dokumentowanie jej wyników ma na celu uzyskanie dowodów zdolności przedsiębiorstwa do wytwarzania wyrobów o przemyślanej konstrukcji i technologii wytwarzania, a co za tym idzie, wysokiej ich jakości.

Korzystając z przygotowanego materiału dowiesz się, na czym polega istota tej metody i nauczysz się, jak ja zastosować, np. we własnej działalności gospodarczej. Metoda ma charakter bardzo uniwersalny, a o jej skuteczności świadczy wysoka popularność w wielu obszarach, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, niezależnie od ich wielkości i charakteru działalności. Możesz ją wykorzystać wobec pojedynczego etapu, np. planowania projektu, elementu usługi, wyrobu materialnego, jak również – bardziej kompleksowo, w ujęciu całości działań, które realizujesz i które powinny być wolne od ryzyka pojawienia się pomyłek czy wad.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 24

METODA FMEA I JEJ ZASTOSOWANIE

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


ZADANIA


  1. Arkusz FMEA
  2. Procedura postępowania