Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 12

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Doskonalenie każdej organizacji polega na zmianie percepcji, zachowań i oczekiwań. Warunkiem każdej zmiany jest przy tym zmiana kulturowa, a warunkiem doskonałości i wkroczenia na drogę doskonalenia jest kultura doskonałości. Prezentowane stanowisko jest w pełni zgodne z aktualnym pojmowaniem wpływu kultury organizacyjnej na zdolność danej organizacji do spełniania potrzeb interesariuszy. Pod pojęciem kultury doskonałości można rozumieć taką kulturę organizacyjną, która ukierunkowana jest na stworzenie warunków na rzecz stałego doskonalenia procesów, produktów oraz kompetencji i umiejętności własnych pracowników. To zbiór postaw, zachowań, przekonań oraz wartości i zasad, reprezentowanych i demonstrowanych przez wszystkich zatrudnionych, w myślach i czynach, skutkujący systematycznym wzrostem zdolności dalej całej organizacji do spełniania potrzeb jej interesariuszy.

Dzięki temu rozdziałowi przygotujecie się do przeprowadzeniu pomiaru kultury doskonałości w  przedsiębiorstwie ABC. Nauczycie się, jak go przeprowadzić i wykorzystać do wprowadzenia zmian służących doskonaleniu. Wcielicie się w rolę Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Jakością, upoważnionego i zobowiązanego do przygotowania organizacji ABC do startu w konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości. Aby tak się stało, pierwszym krokiem będzie dokonanie oceny poziomu kultury doskonałości w tej organizacji. Pomocne w wykonaniu tego zadania będą przygotowane zestawienia, dane zawarte w kwestionariuszu, które, po odpowiednim przekształceniu, pozwolą na zebranie odpowiedniej informacji, służącej dalszej analizie tego zagadnienia.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 12

KULTURA DOSKONAŁOŚCI I POMIAR POZIOMU JEJ DOJRZAŁOŚCI W ORGANIZACJI
(studium przypadku)

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć


ZADANIA


  1. Kwestionariusz
  2. Tabela
  3. Przykłady wykresów