Strona główna » Interaktywny podręcznik - FID
Interaktywny podręcznik - FID


OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO ROZDZIAŁU 31

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


WPROWADZENIE


Dzięki temu materiałowi zapoznasz się, jak można się przygotować metodycznie do badania postaw i zachowań konsumentów żywności w ramach istniejących współcześnie trendów. Wcielisz się w członka grupy pracowników Działu Jakości i Rozwoju w przedsiębiorstwie specjalizującym się w badaniach rynkowych, korzystającej z wielu narzędzi, m.in. sondażu diagnostycznego, wywiadów pogłębionych, mystery shopping. Będziesz musiał/a przygotować odpowiednie narzędzie do badania, wykorzystać dane narzędzie, właściwie dobrać grupę potencjalnych konsumentów do badań, zgromadzić dane, odpowiednio je zinterpretować i zaprezentować.


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ROZDZIAŁ 31

TRENDY KONSUMPCJI W ŻYWNOŚCI
 


prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Drodzy Studenci!
Poniżej znajdują się materiały, z których będziemy 
wspólnie korzystali podczas zajęć