Strona główna » Incoming students
Erasmus Office

dr Małgorzata Siemionek-Ruskań

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy finansów publicznych
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse
  • Zarządzanie ryzykiem

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:
Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów z zakresu
•    dochodów i wydatków budżetu państwa,
•    deficytu i długu publicznego,
•    dochodów i wydatków budżetów samorządowych (gmin, powiatów, województw),
•    podatków centralnych i lokalnych,
•    finansowania inwestycji ze środków unijnych (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
•    zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego,
•    finansowania działalności przedsiębiorstw.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • International Financial Markets and Institutions [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Środa 15.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

 • Modern behavioral finance [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Środa 15.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy finansów publicznych [w]
 • grupa: S13-15
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie ryzykiem [w]
 • grupa: N33-11
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

  grupa: N33-21
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

  grupa: N33-25
  Niedziela 26.06.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

Publikacje