Strona główna » Incoming students
Academic staff
Adiunkt Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 11 07
221
tydzień I poniedziałek godz. 11:00-12:00
tydzień I czwartek godz. 12:00-13:00
tydzień II poniedziałek godz. 11:00-12:00
tydzień II wtorek godz. 10:30-11:30
Profesor uczelni Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 13 48
106
tydzień I środa godz. 12:15-13:15
tydzień II piątek godz. 08:45-09:45
Profesor uczelni Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 11 11
C-28
tydzień I wtorek godz. 09:45-11:15
tydzień II wtorek godz. 09:45-11:15
Adiunkt Katedry Marketingu
(+48 58) 523 13 13
108
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 14 53
234
tydzień I poniedziałek godz. 10:15-11:15
tydzień I wtorek godz. 13:00-14:00
tydzień II piątek godz. 12:15-13:15
tydzień II poniedziałek godz. 12:15-13:15
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 12 49
301
tydzień I wtorek godz. 12:30-13:30
tydzień I czwartek godz. 11:15-12:15
tydzień II wtorek godz. 13:00-14:00
tydzień II środa godz. 10:30-11:30
Profesor uczelni Katedry Marketingu
(+48 58) 523 12 17
127
tydzień I poniedziałek godz. 16:00-17:00
tydzień II poniedziałek godz. 15:30-16:30
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 11 52
217
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 13 78
403
tydzień I wtorek godz. 13-14
tydzień I czwartek godz. 17-18
tydzień II wtorek godz. 13-14
tydzień II czwartek godz. 17-18
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 14 54
C-29
tydzień I czwartek godz. 12:00-13:00
tydzień I poniedziałek godz. 14:45-15:45
tydzień II środa godz. 08:30-09:30
tydzień II poniedziałek godz. 08:30-09:30
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 01
222
tydzień I wtorek godz. 16:00-17:00
tydzień I czwartek godz. 10:30-11:30
tydzień II wtorek godz. 16:00-17:00
tydzień II czwartek godz. 10:30-11:30
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 56
204
tydzień I wtorek godz. 19:00-20:00
tydzień I środa godz. 08:30-09:30
tydzień II wtorek godz. 19:00-20:00
tydzień II piątek godz. 08:30-09:30
Adiunkt Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 06
227
Przeniesione na 09.12.2022 godz. 09:00-10:00
tydzień I poniedziałek godz. 13:00-14:00
tydzień I środa godz. 12:30-13:30
tydzień II poniedziałek godz. 15:00-16:00
tydzień II środa godz. 12:30-13:30
Asystent Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 88
201
w dniu 09.12.2022 godz. 10:15-11:15
w dniu 10.12.2022 godz. 14:15-15:15
w dniu 13.12.2022 godz. 16:00-17:00
w dniu 17.12.2022 godz. 10:30-11:30
w dniu 19.12.2022 godz. 16:30-17:30
Adiunkt Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 14 66
116
Odwołane w dniu 07.12.2022 godz. 08:50-09:35
Odwołane w dniu 13.12.2022 godz. 11:30-12:15
Odwołane w dniu 14.12.2022 godz. 11:30-12:15
Odwołane w dniu 14.12.2022 godz. 10:30-11:15
Odwołane w dniu 20.12.2022 godz. 11:30-12:15
Odwołane w dniu 21.12.2022 godz. 08:50-09:35
tydzień I wtorek godz. 11:30-12:15
tydzień I środa godz. 10:30-11:15
tydzień II wtorek godz. 11:30-12:15
tydzień II środa godz. 08:50-09:35
Profesor uczelni Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 14 04
114
tydzień I wtorek godz. 12:00-13:00
tydzień II wtorek godz. 08:30-09:30
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
Starszy wykładowca Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 07
221
tydzień I czwartek godz. 09:00-10:00
tydzień I wtorek godz. 13:00-14:00
tydzień II czwartek godz. 09:00-10:00
tydzień II środa godz. 12:30-13:30
Profesor uczelni Katedry Organizacji i Zarządzania
Asystent Katedry Marketingu
(+48 58) 523 11 03
122
tydzień I wtorek godz. 10:15-11:15
tydzień I środa godz. 09:30-10:30
tydzień II wtorek godz. 10:15-11:15
tydzień II środa godz. 12:00-13:00
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 14 24
402
tydzień I poniedziałek godz. 09:00-10:00
tydzień I wtorek godz. 13:00-14:00
tydzień II wtorek godz. 10:30-11:30
tydzień II poniedziałek godz. 09:00-10:00
Adiunkt Katedry Marketingu
(+48 58) 523 13 13
108
tydzień I poniedziałek godz. 10:30-11:30
tydzień I wtorek godz. 18:00-19:00
tydzień II czwartek godz. 08:45-09:45
tydzień II wtorek godz. 18:00-19:00
Adiunkt Katedry Marketingu
(+48 58) 523 13 13
108
tydzień I piątek godz. 15:30-16:30
tydzień I poniedziałek godz. 08:45-09:45
tydzień II piątek godz. 15:30-16:30
tydzień II wtorek godz. 15:00-16:00
Adiunkt Katedry Marketingu
(+48 58) 523 11 03
122
tydzień I czwartek godz. 17:00-17:45
tydzień I piątek godz. 09:00-09:45
tydzień II czwartek godz. 17:00-17:45
tydzień II piątek godz. 09:00-09:45
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 13 01
223
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 12 19
203
tydzień I wtorek godz. 12:30-13:30
tydzień I czwartek godz. 13:00-14:00
tydzień II poniedziałek godz. 10:30-11:30
tydzień II wtorek godz. 11:15-12:15
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 14 60
202
tydzień I czwartek godz. 13:00-14:00
tydzień I piątek godz. 09:00-10:00
tydzień II piątek godz. 09:00-10:00
Profesor uczelni Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 13 33
C-33
tydzień I środa godz. 11:30-12:30
tydzień II wtorek godz. 08:30-09:30
Asystent Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 56
204
tydzień I wtorek godz. 09:30-10:30
tydzień I czwartek godz. 08:45-09:45
tydzień II poniedziałek godz. 08:45-09:45
tydzień II wtorek godz. 13:00-14:00
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 11 19
231
tydzień I poniedziałek godz. 12:30-13:30
tydzień I środa godz. 16:45-17:45
tydzień II środa godz. 16:45-17:45
tydzień II poniedziałek godz. 15:45-16:45
27-29.12.2017 r.
Profesor uczelni Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 13 17
407
tydzień I środa godz. 13:00-14:00
tydzień II środa godz. 12:30-13:30
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 11 57
205
tydzień I poniedziałek godz. 09:00-10:00
tydzień I środa godz. 08:45-09:45
tydzień II poniedziałek godz. 09:00-10:00
tydzień II środa godz. 08:45-09:45
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 01
222
Profesor tytularny Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 14 12
315
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 88
201
tydzień I czwartek godz. 09:00-10:00
tydzień I wtorek godz. 11:30-12:30
tydzień II wtorek godz. 11:30-12:30
tydzień II czwartek godz. 09:00-10:00
Profesor uczelni Katedry Statystyki
(+48 58) 523 11 28
235
tydzień I piątek godz. 12:00-13:00
tydzień II piątek godz. 12:00-13:00
Asystent Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 11 31
112
tydzień I czwartek godz. 11:00-11:45
tydzień I piątek godz. 08:45-09:30
tydzień II czwartek godz. 11:00-11:45
tydzień II piątek godz. 08:45-09:30
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 14 52
C-32
tydzień I poniedziałek godz. 10:00-11:00
tydzień I wtorek godz. 18:30-19:30
tydzień II wtorek godz. 09:00-10:00
tydzień II poniedziałek godz. 17:00-18:00
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 13 10
314
tydzień I czwartek godz. 10:30-11:30
tydzień I piątek godz. 10:30-11:30
tydzień II wtorek godz. 10:30-11:30
tydzień II czwartek godz. 10:30-11:30
Profesor tytularny Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 05
220
tydzień I wtorek godz. 10:30-11:30
tydzień II wtorek godz. 11:15-12:15
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 11 26
233
w dniu 18.12.2022 godz. 13:15-15:15
w dniu 08.01.2023 godz. 13:15-15:15
w dniu 21.01.2023 godz. 15:15-17:15
tydzień I poniedziałek godz. 10:15-11:15
tydzień II wtorek godz. 10:15-11:15
27-29.12.2017 r.
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 13 18
401
tydzień I piątek godz. 11:15-12:15
tydzień I poniedziałek godz. 10:15-11:15
tydzień II piątek godz. 11:15-12:15
tydzień II wtorek godz. 10:30-11:30
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 88
201
Odwołane w dniu 09.12.2022 godz. 08:00-09:00
Odwołane w dniu 13.12.2022 godz. 08:00-09:00
Przeniesione na 13.12.2022 godz. 16:00-17:00
w dniu 07.12.2022 godz. 11:00-11:30
w dniu 07.12.2022 godz. 13:00-13:30
w dniu 14.12.2022 godz. 16:30-17:30
w dniu 04.01.2023 godz. 11:00-11:30
w dniu 04.01.2023 godz. 13:00-13:30
w dniu 18.01.2023 godz. 11:00-11:30
w dniu 18.01.2023 godz. 13:00-13:30
tydzień I wtorek godz. 08:00-09:00
tydzień II piątek godz. 08:00-09:00
Profesor uczelni Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 13 78
403
tydzień I wtorek godz. 10:00-11:00
tydzień II wtorek godz. 10:00-11:00
Profesor uczelni Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 11 18
218
Odwołane w dniu 08.12.2022 godz. 11:00-12:00
Przeniesione na 08.12.2022 godz. 12:00-13:00
tydzień I czwartek godz. 11:00-12:00
tydzień II czwartek godz. 11:00-12:00
Adiunkt Katedry Marketingu
(+48 58) 523 11 03
122
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 88
201
tydzień I środa godz. 17:00-18:00
tydzień I wtorek godz. 13:30-14:30
tydzień II środa godz. 17:00-18:00
tydzień II wtorek godz. 13:30-14:30
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 14 53
234
tydzień I poniedziałek godz. 10:30-11:30
tydzień I środa godz. 17:00-18:00
tydzień II wtorek godz. 13:00-14:00
tydzień II środa godz. 17:00-18:00
Profesor uczelni Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 21
210
tydzień I wtorek godz. 10:15-11:15
tydzień II wtorek godz. 08:45-09:45
Asystent Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 04
214
tydzień I wtorek godz. 10:00-11:00
tydzień I środa godz. 10:15-11:15
tydzień II wtorek godz. 10:00-11:00
tydzień II środa godz. 10:15-11:15
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 56
202a
tydzień I wtorek godz. 13:00-14:00
tydzień I środa godz. 10:30-11:30
tydzień II wtorek godz. 13:00-14:00
tydzień II środa godz. 10:30-11:30
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 12 49
301
tydzień I poniedziałek godz. 12:30-13:30
tydzień I wtorek godz. 18:00-19:00
tydzień II wtorek godz. 18:00-19:00
tydzień II poniedziałek godz. 10:30-11:30
Adiunkt Zakładu Inwestycji
(+48 58) 523 11 00
126
tydzień I wtorek godz. 11:00-12:00
tydzień I piątek godz. 13:00-14:00
tydzień II wtorek godz. 13:00-14:00
tydzień II piątek godz. 11:15-12:15
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 12 18
232
tydzień I poniedziałek godz. 15:00-16:00
tydzień I wtorek godz. 16:00-17:00
tydzień II poniedziałek godz. 16:00-17:00
tydzień II piątek godz. 13:00-14:00
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 04
214
tydzień I wtorek godz. 10:30-11:30
tydzień II wtorek godz. 08:45-09:45
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 12 09
C-26
tydzień I poniedziałek godz. 09:00-09:45
tydzień I piątek godz. 09:00-09:45
tydzień II poniedziałek godz. 09:00-09:45
Asystent Katedry Inwestycji i Nieruchomości
(+48 58) 523 14 46
208
tydzień I środa godz. 17:00-17:45
tydzień I czwartek godz. 17:00-17:45
tydzień II czwartek godz. 17:00-17:45
tydzień II piątek godz. 10:30-11:15
Profesor uczelni Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 12 51
C-27
tydzień I piątek godz. 11:15-12:15
tydzień II piątek godz. 16:45-17:15
tydzień II piątek godz. 17:15-17:45
Adiunkt Katedry Marketingu
(+48 58) 523 12 17
127
tydzień I poniedziałek godz. 09:00-10:00
tydzień I czwartek godz. 10:30-11:30
tydzień II poniedziałek godz. 09:00-10:00
tydzień II środa godz. 13:00-14:00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 13 01
223
tydzień I poniedziałek godz. 16:45-17:30
tydzień I piątek godz. 08:00-08:45
tydzień II środa godz. 16:45-17:30
tydzień II piątek godz. 08:00-08:45
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 56
204
w dniu 17.12.2022 godz. 11:30-12:30
w dniu 04.02.2023 godz. 15:00-16:00
w dniu 18.02.2023 godz. 15:00-16:00
tydzień II wtorek godz. 10:30-11:30
Adiunkt Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 11 31
112
tydzień I poniedziałek godz. 11:15-12:15
tydzień I wtorek godz. 13:00-14:00
tydzień II poniedziałek godz. 10:25-11:25
tydzień II wtorek godz. 12:25-13:25
Profesor uczelni Katedry Rachunkowości
202a
tydzień I piątek godz. 15:30-16:30
tydzień I czwartek godz. 15:30-16:30
tydzień I czwartek godz. 15:31-16:29
tydzień II piątek godz. 15:30-16:30
tydzień II czwartek godz. 15:30-16:30
tydzień II czwartek godz. 15:31-16:29
Starszy wykładowca Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 14 54
C-29
tydzień I poniedziałek godz. 10:00-11:00
tydzień I wtorek godz. 10:00-11:00
tydzień II poniedziałek godz. 10:00-11:00
tydzień II wtorek godz. 10:00-11:00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 13 01
223
tydzień I środa godz. 08:00-09:00
tydzień I czwartek godz. 11:15-12:15
tydzień II środa godz. 08:00-09:00
tydzień II czwartek godz. 11:15-12:15
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 13 18
401
tydzień I poniedziałek godz. 13:30-14:30
tydzień I środa godz. 10:00-11:00
tydzień II wtorek godz. 10:30-11:30
tydzień II środa godz. 09:30-10:30
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 14 24
402
Profesor uczelni Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 14 18
115
tydzień I poniedziałek godz. 13:30-14:30
tydzień II poniedziałek godz. 13:30-14:30
Adiunkt Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
(+48 58) 523 14 48
009
Odwołane w dniu 22.12.2022 godz. 08:45-09:45
Przeniesione na 20.12.2022 godz. 13:00-14:00
tydzień I wtorek godz. 10:30-11:30
tydzień I piątek godz. 08:45-09:45
tydzień I czwartek godz. 08:45-09:45
tydzień II czwartek godz. 08:45-09:45
Starszy wykładowca Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 11 11
C-28
tydzień I piątek godz. 11:15-13:15
tydzień II poniedziałek godz. 15:00-17:00
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 13 33
C-33
tydzień I wtorek godz. 15:00-16:00
tydzień I środa godz. 16:45-17:45
tydzień II wtorek godz. 15:00-16:00
tydzień II środa godz. 09:30-10:30
Profesor uczelni Katedry Statystyki
(+48 58) 523 14 63
230
tydzień I wtorek godz. 09:30-10:30
tydzień II wtorek godz. 09:30-10:30
27-29.12.2017 r.
Profesor tytularny Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 14 55
113
tydzień I piątek godz. 10:00-11:00
tydzień II piątek godz. 10:00-11:00
26-30.03.2018 r.
Umowa cywilno-prawna Katedry Marketingu
(+48 58) 523 14 34
122
Odwołane w dniu 09.12.2022 godz. 13:00-14:00
tydzień I piątek godz. 13:00-14:00
tydzień II piątek godz. 13:00-14:00
Profesor uczelni Katedry Statystyki
(+48 58) 523 14 63
230
tydzień I środa godz. 10:00-11:00
tydzień II środa godz. 10:00-11:00
27-29.12.2017 r.
Adiunkt Katedry Inwestycji i Nieruchomości
(+48 58) 523 14 46
208
tydzień I wtorek godz. 10:15-11:15
tydzień I czwartek godz. 12:00-13:00
tydzień II wtorek godz. 10:15-11:15
tydzień II czwartek godz. 12:00-13:00
Adiunkt Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 61
228
tydzień I poniedziałek godz. 15:00-16:00
tydzień I środa godz. 08:45-09:45
tydzień II poniedziałek godz. 09:00-10:00
tydzień II piątek godz. 18:00-19:00
Adiunkt Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 14 66
116
tydzień I wtorek godz. 10:00-11:00
tydzień I środa godz. 13:00-14:00
tydzień II wtorek godz. 08:45-09:45
tydzień II środa godz. 10:00-11:00
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 56
204
tydzień I poniedziałek godz. 17:45-18:45
tydzień II poniedziałek godz. 16:00-17:00
Profesor tytularny Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 11 58
212
tydzień I wtorek godz. 13:00-14:00
tydzień II wtorek godz. 14:45-15:45
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 13 01
211
w dniu 12.12.2022 godz. 11:30-12:30
w dniu 13.12.2022 godz. 09:30-10:30
w dniu 20.12.2022 godz. 11:15-12:15
tydzień I czwartek godz. 09:00-10:00
tydzień II czwartek godz. 09:00-10:00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 14 60
202
tydzień I wtorek godz. 08:45-09:45
tydzień I środa godz. 08:45-09:45
tydzień II wtorek godz. 08:45-09:45
tydzień II środa godz. 08:45-09:45
Adiunkt Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 11 07
224
tydzień I poniedziałek godz. 13:00-14:00
tydzień I wtorek godz. 13:00-14:00
tydzień II poniedziałek godz. 13:00-14:00
tydzień II wtorek godz. 13:00-14:00
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 11 19
231
tydzień I wtorek godz. 10:30-11:30
tydzień I poniedziałek godz. 10:30-11:30
tydzień II wtorek godz. 10:30-11:30
tydzień II poniedziałek godz. 10:30-11:30
27.12.2017-2.01.2018 r.
Asystent Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 12 51
C-27
tydzień I wtorek godz. 11:30-12:30
tydzień I środa godz. 08:00-09:00
tydzień II środa godz. 08:00-09:00
tydzień II piątek godz. 11:30-12:30
Adiunkt Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 61
228
tydzień I piątek godz. 08:40-09:40
tydzień I czwartek godz. 10:00-11:00
tydzień II piątek godz. 08:40-09:40
tydzień II czwartek godz. 10:00-11:00
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 14 52
C-32
tydzień I wtorek godz. 11:30-13:00
tydzień II piątek godz. 15:00-17:00
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 14 10
404
Profesor tytularny Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 11 60
312
tydzień I wtorek godz. 12:45-13:30
tydzień II wtorek godz. 14:15-15:00
Adiunkt Zakładu Nieruchomości
(+48 58) 523 14 46
207
Adiunkt Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 06
227
tydzień I czwartek godz. 13:10-14:40
tydzień II czwartek godz. 13:10-14:40
Adiunkt Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 61
228
tydzień I poniedziałek godz. 13:00-14:00
tydzień I środa godz. 11:40-12:40
tydzień II piątek godz. 08:45-09:45
tydzień II poniedziałek godz. 13:00-14:00
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 21
209
tydzień I wtorek godz. 08:00-09:00
tydzień I środa godz. 10:20-11:20
tydzień II wtorek godz. 08:00-09:00
tydzień II środa godz. 10:20-11:20
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 14 16
226
tydzień I piątek godz. 08:45-09:45
tydzień I środa godz. 09:45-10:45
tydzień II środa godz. 09:45-10:45
tydzień II czwartek godz. 15:00-16:00
Asystent Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 04
214
tydzień I piątek godz. 08:00-09:00
tydzień I czwartek godz. 11:20-12:20
tydzień II środa godz. 13:10-14:10
tydzień II piątek godz. 08:00-09:00
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 88
201
tydzień I środa godz. 10:15-11:15
tydzień I czwartek godz. 10:45-11:45
tydzień II środa godz. 10:15-11:15
tydzień II czwartek godz. 10:45-11:45
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 13 10
314
tydzień I czwartek godz. 15:45-16:45
tydzień I wtorek godz. 15:00-16:00
tydzień II środa godz. 08:30-09:30
tydzień II czwartek godz. 15:45-16:45
Profesor uczelni Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 11 57
205
tydzień I wtorek godz. 08:30-09:30
tydzień II wtorek godz. 08:30-09:30
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 53
216
tydzień I czwartek godz. 08:00-09:00
tydzień I poniedziałek godz. 13:10-14:10
tydzień II czwartek godz. 08:00-09:00
tydzień II poniedziałek godz. 13:10-14:10
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 12 19
203
tydzień I poniedziałek godz. 13:00-14:00
tydzień I wtorek godz. 13:45-14:45
tydzień II poniedziałek godz. 13:00-14:00
tydzień II wtorek godz. 13:45-14:45
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 13 67
320
tydzień I czwartek godz. 11:15-12:15
tydzień I poniedziałek godz. 10:30-11:30
tydzień II czwartek godz. 11:15-12:15
tydzień II poniedziałek godz. 10:30-11:30
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 14 60
202
tydzień I środa godz. 08:00-09:00
tydzień I czwartek godz. 14:00-15:00
tydzień II środa godz. 08:00-09:00
tydzień II czwartek godz. 14:00-15:00
Asystent Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 12 01
313
tydzień I piątek godz. 8.30-9.30
tydzień I wtorek godz. 10.30-11.30
tydzień I wtorek godz. 12:30-13:30
tydzień II wtorek godz. 8.45-9.45
tydzień II piątek godz. 8.30-9.30
tydzień II wtorek godz. 12:30-13:30
Profesor uczelni Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 53
216
tydzień I wtorek godz. 10:00-11:00
tydzień II środa godz. 11:30-12:30
Adiunkt Zakładu Inwestycji
(+48 58) 523 14 31
125
tydzień I poniedziałek godz. 13:00-14:00
tydzień I środa godz. 13:15-14:15
tydzień II środa godz. 12:00-13:00
tydzień II poniedziałek godz. 13:00-14:00
Profesor tytularny Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 14 42
408
tydzień I wtorek godz. 18:30-19:30
tydzień II wtorek godz. 16:45-17:45
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 21
209
tydzień I środa godz. 13:15-14:15
tydzień I poniedziałek godz. 08:00-09:00
tydzień II wtorek godz. 10:15-11:15
tydzień II poniedziałek godz. 08:00-09:00
Profesor tytularny Katedry Statystyki
(+48 58) 523 13 19
237/100
tydzień I wtorek godz. 10:00-11:30
tydzień II wtorek godz. 10:00-11:30
Adiunkt Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
(+48 58) 523 14 61
009
tydzień I piątek godz. 11:30-12:30
tydzień I wtorek godz. 10:15-11:15
tydzień II wtorek godz. 11:30-12:30
tydzień II piątek godz. 11:30-12:30
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 13 01
223
tydzień I piątek godz. 10:45-11:45
tydzień II piątek godz. 10:45-11:45
Profesor uczelni Katedry Inwestycji i Nieruchomości
(+48 58) 523 14 46
207
tydzień I wtorek godz. 09:30-10:30
tydzień II wtorek godz. 09:30-10:30
Profesor uczelni Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 13 00
406
Profesor uczelni Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 13 59
316
tydzień I poniedziałek godz. 15:00-16:00
tydzień II poniedziałek godz. 15:00-16:00
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
(+48 58) 523 14 60
202
tydzień I czwartek godz. 14:00-15:00
tydzień I środa godz. 10:30-11:30
tydzień II czwartek godz. 14:00-15:00
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
(+48 58) 523 14 21
209
tydzień I środa godz. 10:00-11:00
tydzień I piątek godz. 10:30-11:30
tydzień II środa godz. 10:00-11:00
tydzień II czwartek godz. 08:30-09:30
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 13 67
320
tydzień I wtorek godz. 10:30-11:30
tydzień I wtorek godz. 18:00-19:00
tydzień II wtorek godz. 10:30-11:30
tydzień II wtorek godz. 18:00-19:00
Profesor tytularny Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
(+48 58) 523 12 67
009
tydzień I wtorek godz. 12:15-13:15
tydzień II wtorek godz. 13:00-14:00
Profesor uczelni Katedry Inwestycji i Nieruchomości
B-34
tydzień I piątek godz. 07:00-08:00
tydzień II środa godz. 15:00-15:45
Profesor tytularny Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 12 01
313
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 12 09
C-26
w dniu 11.12.2022 godz. 17:45-18:45
w dniu 08.01.2023 godz. 15:00-16:00
w dniu 22.01.2023 godz. 15:00-16:00
tydzień I wtorek godz. 15:45-16:45
tydzień II wtorek godz. 12:45-13:45
Profesor uczelni Zakładu Systemów Zarządzania
(+48 58) 523 12 11
319
tydzień I wtorek godz. 08:30-09:30
tydzień II wtorek godz. 08:30-09:30
Profesor uczelni Katedry Statystyki
(+48 58) 523 11 28
235
tydzień I poniedziałek godz. 13:15-14:15
tydzień II poniedziałek godz. 10:30-11:30
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 56
204
tydzień I wtorek godz. 10:00-11:00
tydzień I piątek godz. 08:45-09:45
tydzień II wtorek godz. 10:00-11:00
tydzień II czwartek godz. 10:00-11:00
Profesor uczelni Katedry Ekonometrii
(+48 58) 523 11 06
111
tydzień I środa godz. 10:30-11:30
tydzień II środa godz. 10:30-11:30
Asystent Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi
(+48 58) 523 14 10
404
tydzień I wtorek godz. 10:30-11:30
tydzień I środa godz. 10:30-11:30
tydzień II wtorek godz. 10:30-11:30
tydzień II środa godz. 10:30-11:30
Adiunkt Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 11 56
204
Przeniesione na 11.12.2022 godz. 15:15-16:15
tydzień I środa godz. 17:00-18:00
tydzień I wtorek godz. 09:30-10:30
tydzień II środa godz. 17:00-18:00
tydzień II wtorek godz. 09:30-10:30