Strona główna » Incoming students
Academic staff
Adiunkt Katedry Strategicznego Rozwoju
Profesor uczelni Katedry Strategicznego Rozwoju
Profesor uczelni Katedry Informatyki Ekonomicznej
Adiunkt Katedry Marketingu
Adiunkt Katedry Statystyki
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Profesor uczelni Katedry Marketingu
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
Adiunkt Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Strategicznego Rozwoju
Asystent Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Ekonometrii
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
Starszy wykładowca Katedry Strategicznego Rozwoju
Profesor uczelni Katedry Organizacji i Zarządzania
Adiunkt Katedry Marketingu
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
Adiunkt Katedry Marketingu
Adiunkt Katedry Marketingu
Profesor uczelni Katedry Marketingu
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Profesor uczelni Katedry Informatyki Ekonomicznej
Asystent Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 11 19
231
27-29.12.2017 r.
Profesor uczelni Katedry Organizacji i Zarządzania
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Adiunkt Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Rachunkowości
Profesor uczelni Katedry Statystyki
Asystent Katedry Ekonometrii
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
Profesor tytularny Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 11 26
233
27-29.12.2017 r.
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
Adiunkt Katedry Rachunkowości
Profesor uczelni Katedry Organizacji i Zarządzania
Profesor uczelni Katedry Bankowości i Finansów
Adiunkt Katedry Marketingu
Adiunkt Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Statystyki
Profesor uczelni Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Asystent Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Adiunkt Zakładu Inwestycji
Adiunkt Katedry Statystyki
Adiunkt Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
Asystent Katedry Inwestycji i Nieruchomości
Profesor uczelni Katedry Informatyki Ekonomicznej
Adiunkt Katedry Marketingu
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Adiunkt Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Ekonometrii
Profesor uczelni Katedry Rachunkowości
Starszy wykładowca Katedry Informatyki Ekonomicznej
(+48 58) 523 14 54
C-29
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
Profesor uczelni Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Adiunkt Zakładu Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości
Starszy wykładowca Katedry Informatyki Ekonomicznej
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
Profesor uczelni Katedry Statystyki
Profesor tytularny Katedry Ekonometrii
Asystent Katedry Marketingu
Asystent Katedry Inwestycji i Nieruchomości
Profesor uczelni Katedry Statystyki
Adiunkt Katedry Inwestycji i Nieruchomości
Adiunkt Katedry Strategicznego Rozwoju
Adiunkt Katedry Ekonometrii
Adiunkt Katedry Rachunkowości
Profesor tytularny Katedry Bankowości i Finansów
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Adiunkt Katedry Strategicznego Rozwoju
Adiunkt Katedry Statystyki
(+48 58) 523 11 19
231
27.12.2017-2.01.2018 r.
Asystent Katedry Informatyki Ekonomicznej
Adiunkt Katedry Strategicznego Rozwoju
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
Profesor tytularny Katedry Organizacji i Zarządzania
Adiunkt Zakładu Nieruchomości
Adiunkt Katedry Strategicznego Rozwoju
Adiunkt Katedry Strategicznego Rozwoju
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Asystent Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Rachunkowości
Profesor uczelni Katedry Organizacji i Zarządzania
Adiunkt Katedry Rachunkowości
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Asystent Katedry Organizacji i Zarządzania
Profesor uczelni Katedry Rachunkowości
Adiunkt Zakładu Inwestycji
Profesor tytularny Katedry Organizacji i Zarządzania
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Profesor tytularny Katedry Statystyki
Adiunkt Zakładu Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Profesor uczelni Katedry Inwestycji i Nieruchomości
Profesor uczelni Katedry Organizacji i Zarządzania
Profesor uczelni Katedry Organizacji i Zarządzania
Adiunkt Katedry Bankowości i Finansów
Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Adiunkt Katedry Organizacji i Zarządzania
Profesor tytularny Zakładu Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości
Profesor uczelni Katedry Inwestycji i Nieruchomości
Profesor tytularny Katedry Organizacji i Zarządzania
Adiunkt Katedry Informatyki Ekonomicznej
Profesor uczelni Zakładu Systemów Zarządzania
Profesor uczelni Katedry Statystyki
Adiunkt Katedry Rachunkowości
Profesor uczelni Katedry Ekonometrii
Adiunkt Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Adiunkt Katedry Rachunkowości