Strona główna » Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Badania naukowe i projekty

Tytuły prac badawczych realizowanych w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości:


 1. Inwestycje w procesie rozwoju miast – ujęcie ekonomiczno-finansowe
 2. Modele wyceny nieruchmości komercyjnych.Teoria i praktyka
 3. Warunki wykorzystania cen transakcyjnych w procesie wyceny nieruchomości w Polsce
 4. Zarządzanie nieruchomościami szkół wyższych
 5. Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instrument rozwoju komunalnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce
 6. Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik kształtujący konkurencyjność przedsiębiorstwa
 7. Determinanty wdrażania systemów zarządzania ryzykiem korporacyjnym
 8. Wpływ stygmatyzacji technologicznej na wartość nieruchomości (studia przypadków)
 9. Wycena nieruchomości nietypowych w sektorze wodno-kanalizacyjnym

Obszary badawcze pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości:


 • wycena nieruchomości i przedsiębiorstw,
 • ocena opłacalności inwestycji rzeczowych,
 • zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i publicznymi,
 • rynek nieruchomości,
 • analiza cen nieruchomości,
 • analiza i ocena ekonomiczno-finansowa projektów inwestycyjnych,
 • efektywność i ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne,
 • strategie inwestycyjne na rynku finansowym,
 • analiza techniczna i fundamentalna instrumentów finansowych,
 • rozwój ekosystemu innowacji w ramach współpracy nauki i biznesu,
 • przygotowanie koncepcji i analiza ryzyka projektów partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • efekty ekonomiczne i finansowe projektów realizowanych przy udziale dotacji z funduszy Unii Europejskiej,
 • inwestycje infrastrukturalne,
 • finansowanie inwestycji i nieruchomości.

Obszary badań realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi:


 1.  Rymarzak, M., Marmot A. (Bartlett Real Estate Institute, Faculty of the Built Environment, University College London UCL, Londyn, Wielka Brytania), Higher Education Estate Data Accountability: The Contrasting Experience of UK and Poland.
 2. Rymarzak, M., den Heijer, Curvelo Magdaniel F., Arkesteijn M. (TU Delft, Delft, Holandia), University governance: effects on campus strategies and university performance.
 3. Rymarzak, M., Haugen, T. I. (NTNU, Trondheim, Norwegia), Who should own and manage higher education institutions' campuses? A comparative analysis of arguments and practices in Poland and Norway.
 4. Rymarzak, M., Stoppa, B. (University of Bonn, Bonn, Niemcy), Kaldewey, D. (University of Bonn, Bonn, Niemcy), Müller, C. (University of Bonn, Bonn, Niemcy), Schmitt, K. (Technische Universität Dresden, Niemcy)   Internationalization and Diversity: Competing or Complementary Imperatives?
 5.  Wojewnik-Filipkowska A., Elliot C. (Heriot Watt University, Edinburhg), Decision making in local governments - a comparative analysis of investment strategy.
 6. Wojewnik-Filipkowska A., Lausberg C. (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU)), Decision-making in European municipal real estate management.

Projekty współfinansowane ze środków unijnych:


 • "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego" (ProUG) w ramach Programu POWER, którego celem jest podniesienie przewagi konkurencyjnej UG poprzez wdrożenie zintegrowanego nowatorskiego rozwiązania, skoncentrowanego na podniesieniu kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, kadry zarządczej i administracyjnej, zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia na studiach (I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich), wsparciu Biura Karier, usprawnieniu procesów zarządzania uczelnią oraz na poprawie dostępności programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Planowany budżet projektu wynosi  19 202 754,60 PLN, a termin realizacji projektu to 1 października 2018 r. – 30 września 2022 r. Katedra Inwestycji i Nieruchomości w ramach ProUG wdraża nauczanie w oparciu o program ARGUS służący do zarządzania nieruchomościami i wyceny nieruchomości. Ponadto podnosimy kwalifikacje pracowników katedry w zakresie umiejętności językowych w ramach szkolenia: "Specjalistyczne szkolenie z języka angielskiego z zakresu inwestycji i nieruchomości dla Katedry Inwestycji i Nieruchomości".

Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki


 1.  dr Małgorzata Rymarzak: Zarządzanie nieruchomościami uczelni publicznych w Polsce (MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe - 2017 r., kwota 34 467 zł)