Strona główna » Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Publikacje

Publikacje pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości można wyszukiwać w Bazie Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego

Wybrane publikacje dostępne są również na platformie Research Gate

 


Najnowsze polskojęzyczne publikacje pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości:


Monografie:
 1. Nawrocka Ewelina, Szczepaniak Krzysztof, Welzant Katarzyna, Wojewnik-Filipkowska Anna, Inwestycje przedsiębiorstw w niepewnych warunkach rynkowych, 2022, CeDeWu, 236 s., ISBN 978-83-8102-626-0
 2. Kowalke Krzysztof, Rymarzak Małgorzata, Kramer Rafał, Latek Marika, Alternatywne formy lokowania kapitału dla depozytów bankowych, 2021, CeDeWu, 152 s., ISBN 978-83-8102-540-9
 3. Wojewnik-Filipkowska Anna, Gierusz Anna, Krauze-Maślankowska Patrycja, Fundamentalna siła miasta. Synteza koncepcji zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta, 2021, CeDeWu, 206 s., ISBN 978-83-8102-522-5
 4. Nawrocka Ewelina: Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce dla potrzeb wyceny, 2020, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 310 s., ISBN 978-83-8206-068-3
 5. Trojanowski Dariusz: Dylematy wyceny nieruchomości komercyjnych w Polsce, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 372 s., ISBN 978-83-7865-814-6
 6. Trojanowski Dariusz, Czaplińska Mirosława: Wycena stacji paliw metodą zysków w podejściu dochodowym: przykłady, 2018, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 120 s., ISBN 978-83-7789-525-2
 7. Wojewnik-Filipkowska Anna, Szczepaniak Krzysztof (red.): Inwestycje i nieruchomości: współczesne wyzwania, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 289 s., ISBN 978-83-7865-923-5
Rozdziały w monografiach:
 1. Wojewnik-Filipkowska Anna: Koncepcja „wspólnego miasta” jako kontekst w analizie interesariuszy,
  W: Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia: aspekt instytucjonalny / Czapiewski Mirosław, Strumiłło Jędrzej (red.), 2020, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.183-197, ISBN 978-83-8206-067-6
 2. Dziworska Krystyna, Wojewnik-Filipkowska Anna, Trojanowski Dariusz: Dokąd zmierzają współczesne miasta? Młode Miasto w Gdańsku, in: Inwestycje i nieruchomości: współczesne wyzwania / Wojewnik-Filipkowska Anna, Szczepaniak Krzysztof ( eds. ), 2019, ISBN 978-83-7865-923-5, pp. 111-124
 3. Rymarzak Małgorzata: Zarządzanie strategiczne nieruchomościami uczelni - współczesne wyzwania, in: Strategie i innowacje organizacyjne polskich uczelni / Sułkowski Łukasz, Górniak Jarosław ( eds. ), 2019, ISBN 978-83-233-4727-9, pp. 237-251

Artykuły w czasopismach:

 1. Kowalke Krzysztof, Korcz Paweł: Stopy zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych akcyjnych typu otwartego w aspekcie cech charakterystycznych funduszy, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 2020, vol. 54, nr 3, s.47-57. DOI:10.17951/h.2020.54.3.47-57
 2. Kowalke Krzysztof, Swyd Paula: Działalność funduszy inwestycyjnych REIT w Stanach Zjednoczonych w kontekście polskich funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019, nr 382, s.91-108
 3. Debata "(Po)pandemiczne trendy na rynku nieruchomości": PTE Oddział w Gdańsku, 4 września 2020 r., Elżbieta Mączyńska, Beata Majecka, Danuta Rucińska, Marek Bryx, Krystyna Dziworska, Małgorzata Rymarzak, Dariusz Trojanowski, Anna Górczyńska, Krzysztof Szczepaniak, Ewelina Nawrocka, Sławomir Antkiewicz, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2020, nr 4 (91), s.101-118.
 

Najnowsze anglojęzyczne publikacje pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości:


2022


Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Kowalke K., Funk B.: Lessons from the US and German Reit Markets for Drafting a Polish Reit Act. Real Estate Management and Valuation, 2022, Vol.30 (Issue 1), pp. 1-12. DOI:10.2478/remav-2022-0001
 2. Rymarzak, M., den Heijer, A., Arkesteijn, M., & Du Preez, M. (2022). Practice what you preach: Adoption of internal campus innovations at Dutch research-intensive universities. Higher Education Quarterly, 00, 1– 18. DOI:10.1111/hequ.12412
 3. Węgrzyn, J.; Wojewnik-Filipkowska, A. Stakeholder Analysis and Their Attitude towards PPP Success. Sustainability 2022, 14, 1570. DOI:10.3390/su14031570

2021


Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Kramer, R.: Social housing in the Republic of Turkey. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 2021, 3, 20–34. DOI:10.18778/0208-6018.354.02
 2. Szopik-Depczyńska, K.; Dembińska, I.; Barczak, A.; Kędzierska-Szczepaniak, A.; Szczepaniak, K.; Depczyński, R.; Ioppolo, G. Does Crowdsourcing as Part of User-Driven Innovation Activity Affect Its Results? An Empirical Analysis of R&D Departments in Poland. Energies 2021, 14, 5809. DOI:10.3390/en14185809
 3. Wojewnik-Filipkowska Anna, Dziadkiewicz Anna, Dryl Wioleta [i in.], Obstacles and challenges in applying stakeholder analysis to infrastructure projects: is there a gap between stakeholder theory and practice? Journal of Property Investment & Finance, 2021, nr online first, s.1-24. DOI:10.1108/JPIF-03-2019-0037

2020


Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Kowalke Krzysztof, Nowak Joanna: Private student housing market - current state and development prospects on the example of the Tri-City market, Świat Nieruchomości, 2020, nr 2 (112), s.4-19. DOI:10.14659/WOREJ.2020.112.01
 2. Rymarzak Małgorzata, Marmot Alexi: Higher education estate data accountability: the contrasting experience of UK and Poland, Higher Education Policy, 2020, nr 33, s.179-194. DOI:10.1057/s41307-018-0109-5
 3. Rymarzak Małgorzata, Heijer Alexandra den, Magdaniel Flavia Curvelo [i in.]: Identifying the influence of university governance on campus management: lessons from the Netherlands and Poland, Studies in Higher Education, 2020, vol. 45, nr 7, s.1298-1311 . DOI:10.1080/03075079.2019.1616167
 4. Szopik-Depczyńska, K., Cheba, K., Bąk, I., Kędzierska-Szczepaniak, A., Szczepaniak, K., & Ioppolo, G.: Innovation level and local development of EU regions. A new assessment approach. Land Use Policy, 2020, 99, 1–11. DOI:10.1016/j.landusepol.2020.104837

2019


Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Głuszak Michał, Rymarzak Małgorzata: Expectations and house prices: an exploratory analysis, Świat Nieruchomości, 2019, vol. 4, nr 110, s.15-28. DOI:10.14659/worej.2019.110.02
 2. Rymarzak Małgorzata, den Heijer Alexandra, Curvelo Magdaniel FlaviaArkesteijn Monique: Identifying the influence of university governance on campus management: lessons from the Netherlands and Poland, in: Studies in Higher Education, no. online first, 2019, pp. 1-1, DOI:10.1080/03075079.2019.1616167
 3. Tanaś Justyna, Trojanek Maria, Trojanek Radoslaw: Seniors’ revealed preferences in the housing market in Poznań, in: Economics & Sociology, vol. 12, no. 1, 2019, pp. 353-365, DOI:10.14254/2071-789X.2019/12-1/22
 4. Trojanek Radosław, Tanaś Justyna, Trojanek Maria: The effect of perpetual usufruct on single-family house prices in Poznań, in: Journal of International Studies, vol. 12, no. 3, 2019, pp. 212-221, DOI:10.14254/2071-8330.2019/12-3/17
 5. Wojewnik-Filipkowska Anna, Szczepaniak Krzysztof, Zamojska Anna: Innovation system: a structural study for Poland, in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, vol. 63, no. 2, 2019, pp. 117-129, DOI:10.15611/pn.2019.2.11
 6. Wojewnik-Filipkowska Anna, Dziadkiewicz Anna, Dryl Wioleta [et al.] : Obstacles and challenges in applying stakeholder analysis to infrastructure projects: is there a gap between stakeholder theory and practice?, in: Journal of Property Investment & Finance, no. online first, 2019, pp. 1-24, DOI:10.1108/JPIF-03-2019-0037
 7. Wojewnik-Filipkowska Anna, Węgrzyn Joanna: Understanding of Public-Private Partnership stakeholders as a condition of sustainable development, in: Sustainability, vol. 11, no. 4, 2019, pp. 1-16, DOI:10.3390/su11041194

Materiały konferencyjne:

 1. Wojewnik-Filipkowska Anna, Zamojska Anna, Szczepaniak Krzysztof: Innovation system in a global context: a panel approach, in: Contemporary Trends and Challenges in Finance: proceedings from the 4th Wroclaw International Conference in Finance / Jajuga Krzysztof [et al.] ( eds. ), Springer Proceedings in Business and Economics, 2019, ISBN 978-3-030-15580-3, pp. 201-214, DOI:10.1007/978-3-030-15581-0_19

2018


Rozdziały w monografiach :

 1. Trojanowski Dariusz, Olszewski Krzysztof, Gałaszewska Krystyna: The robustness of office building investment in the low interest rate environment, in: Recent trends in the real estate market and its analysis / Łaszek Jacek, Olszewski Krzysztof, Sobiecki Roman ( eds. ), 2018, ISBN 978-83-8030-261-7, pp. 393-406

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Nawrocka Ewelina: Income risk in property valuation for loan security purposes, in: Real Estate Management and Valuation, vol. 26, no. 2, 2018, pp. 12-22, DOI:10.2478/remav-2018-0012
 2. Rymarzak Małgorzata, Marmot Alexi: Higher education estate data accountability: the contrasting experience of UK and Poland, in: Higher Education Policy, no. online first, 2018, pp. 1-16, DOI:10.1057/s41307-018-0109-5
 3. Rymarzak Małgorzata: Incentives for Polish higher education institutions to improve real estate efficiency, in: Journal of Corporate Real Estate, vol. 20, no. 3, 2018, pp. 214-227, DOI:10.1108/JCRE-10-2017-0040
 4. Szopik-Depczyńska Katarzyna, Kędzierska-Szczepaniak Angelika, Szczepaniak Krzysztof [et al.] : Innovation in sustainable development: an investigation of the EU context using 2030 agenda indicators, in: Land Use Policy, no. 79, 2018, pp. 251-262, DOI:10.1016/j.landusepol.2018.08.004
 5. Trojanek Radoslaw, Gluszak Michal, Tanaś Justyna: The effect of urban green spaces on house prices in Warsaw, in: International Journal of Strategic Property Management, vol. 22, no. 5, 2018, pp. 358-371, DOI:10.3846/ijspm.2018.5220
 6. Wojewnik-Filipkowska Anna: Municipal investment management - a comparative analysis of decision-making in Gdańsk and Edinburgh , in: Świat Nieruchomości, vol. 106, 2018, pp. 81-91, DOI:10.14659/WOREJ.2018.106.011

Skrypt pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości dedykowany Studentom:

Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami. Wybrane problemy, pod. red. M. Rymarzak, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011 (dystrybucja poprzez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego