Strona główna » Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Konferencje
Industry Seminar "Big Data in Real Estate" »

The European Real Estate Society (ERES) and the University of Gdansk (UG) organize the online ERES Industry Seminar on "Big Data in real estate", on March 19th, 2021. The conference will examine and discuss the needs of Big Data users at real estate market in Poland and the problems they face.

Specialists in Big Data from different companies (advisory agencies, property managers, property appraisers, real estate agencies, financial institutions, database providers, etc.) will be invited to participate.

Big Data has affected the way organisations do business in every industry across the world, and real estate is no exception. Over the past decade, innovation technologies have re-shaped the commercial and residential real estate market.

The Themes of the Seminar

  • Analysis of the impact of Big Data on commercial and residential real estate markets
  • Analysis of Big Data usability at various stages of the property's life cycle
  • Methodological aspects and quality issues of Big Data on real estate - Case studies on the use of Big Data in real estate

Register

Inwestycje i nieruchomości - współczesne wyzwania - 13-14.06.2019 »

 

 Szanowni Państwo, 

mamy zaszczyt zaprosić do udziału w Jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji 25-lecia Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego. 

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2019 r. w Sopocie. 

Temat konferencji „Inwestycje i nieruchomości – współczesne wyzwania”.

 

Szczegóły znajdą Państwo na stronie:

 http://wzr.ug.edu.pl/iinww/index.php?str=1456 oraz w zaproszeniu.

 

Baltic Valuation Conference 2016 »

English version

Uniwersytet Gdański, Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych
w Gdańsku oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
w Warszawie mają przyjemność zaprosić na
Baltic Valuation Conference 2016,
która odbędzie się w Gdańsku, w dniach 22-24 września 2016 roku.

W konferencjach BVC, które odbywają się  w różnych krajach od 25 lat,  biorą udział przedstawiciele krajów nadbałtyckich i nie tylko m.in. Szwecji, Finlandii, Niemiec, Danii, Norwegii, Estonii, Łotwy, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Rumunii i Słowacji.

Baltic Valuation Conference 2016 poświęcona będzie, w szczególności, zagadnieniom wartości rynkowej nieruchomości. Od blisko 40 lat standardy wyceny na całym świecie poddawane są harmonizacji.  Pomimo, iż definicja wartości rynkowej jest wszędzie podobna, to istnieją jednak istotne różnice w jej interpretacji. W niektórych krajach wartość rynkowa nieruchomości odzwierciedla aktualny sposób użytkowania, w innych zaś utożsamiana jest z optymalnym sposobem użytkowania (z ang. highest and best use),  a niekiedy tzw. wartością nadziei (z ang. hope value). W trakcie konferencji poszukiwane będą przyczyny istniejących rozbieżności, zarówno w świetle teorii i praktyki gospodarczej, jak i obecnych, europejskich uwarunkowań prawnych.

Kolejnym problemem wymagającym dyskusji, wynikającym z doświadczeń ostatniego kryzysu finansowego, jest kwestia koncepcji zrównoważonej wartości nieruchomości w długim okresie (w niektórych krajach znanej jako wartość bankowo-hipoteczna). Mając na uwadze istotność tego zagadnienia warto, podczas konferencji, przedyskutować problem ekonomicznego uzasadnienia dla wyodrębnienia tego rodzaju wartości  oraz metod jej określania.

Współcześnie, w warunkach wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, ważnym zagadnieniem jest wpływ zielonego budownictwa i certyfikacji energetycznej na wartość rynkową, zarówno w sektorze nieruchomości mieszkalnych, jak i komercyjnych. Także tym zagadnieniem zajmować się będziemy podczas konferencji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Konferencji:

www.baltic-valuation-conference.org/

Serdecznie zapraszamy!