Strona główna » Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Współpraca

 

Pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości, wykorzystują wyniki prowadzonych badań w ramach stałej współpracy ze środowiskiem gospodarczym. Efektem tej współpracy jest realizacja licznych umów na sporządzania ekspertyz i ocen w takich obszarach jak: wycena nieruchomości, proces zarządzania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej, rozwój instrumentów finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw i wiele innych. Ponadto wiedza i umiejętności pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości służą współpracy podjętej z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami.

 

DR HAB. ANNA WOJEWNIK-FILIPKOWSKA, PROF. UG
 • Ekspert w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
 • Od 2019 Członek Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.
 • Ekspert w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
 • 2009-2013 Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (podkomisja ds. pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości).
 • Od 2008  Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Świat Nieruchomości/World of Real Estate, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Ekspert w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2004-2006.

 

DR HAB. DARIUSZ TROJANOWSKI, PROF. UG
 • Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kadencji 2022-2023 r. - organu doradczego Prezydenta Miasta Gdyni.
 • Od grudnia 2021 Członek Rady Fundacji Pomorskiego Instytutu Ekspertyz Majątkowych.
 • Członek Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitarnych przy Komitecie przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, kadencja 2019-2022.
 • Członek Towarzystwa Naukowego Nieruchomości od 1 stycznia 2019 roku.
 • Członek Komisji Standardów przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, od 16 czerwca 2018 do 2019.
 • Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – podkomisji ds. szacowania nieruchomości powołany przez Ministra Infrastruktury w dniu 1 kwietnia 2009 roku oraz ponownie w dniu 4 października 2011 roku.
 • Członek Komisji ds. szkoleń przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, od roku 2006 do 2009.
 • Członek Zarządu Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, od roku 2006 do roku kwietnia 2009.
 • Członek założyciel Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych; od roku 1998. 

 

DR MAŁGORZATA RYMARZAK
 • Od 03/2019 Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości: European Real Estate Society (ERES) zrzeszającego ponad 2000 naukowców  (skład zarządu ERES).
 • Tytuł wybitnego recenzenta czasopisma: Journal of Corporate Real Estate (40 pkt): Emerald Literati Awards - an Outstanding Reviewer for Journal of Corporate Real Estate in the 2019.
 • Od 2019 Członek Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.
 • 2009-2013 Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (podkomisja ds. pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości).

 

DR KRZYSZTOF SZCZEPANIAK
 • Od października 2022 dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Ekspert w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
 • Od lutego 2021 wicedyrektor, ekspert ds. Innowacji dla zrównoważonego rozwoju w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 2017-2021 ekspert Komisji Europejskiej - Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME).
 • od 2018 ekspert powołany przez Komisję Europejską do wspierania Europejskiej Rady ds. Innowacji oraz MŚP w proces finansowania i wdrażania przełomowych innowacji produktowych i usługowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw przy Komisji Europejskiej (https://eismea.ec.europa.eu/news_en)
 • Od stycznia 2019 Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w Gdańsku.
 • Od kwietnia 2018 Członek International Engineering and Technology Institute w Hong Kongu.
 • Od kwietnia 2018 Członek Institute of Data Science and Artificial Intelligence w Hong Kongu.
 • 2017-2020 Członek Pomorskiej Rady Inwestycyjnej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego do spraw Instrumentów Zwrotnych.
 • Od 2016 członek International Engineering and Technology Institute w Hong Kongu, Warsaw Branch Vice President.
 • Od 2015 członek zespołu ekspertów do spraw oceny ekonomiczno-finansowej wykonalności projektów inwestycyjnych związanych z wnioskami o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
 • 2014-2021 wiceprezes w Techtransbalt Sp. z o.o., spółki celowej Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Od kwietnia 2014 członek Pomorskiego Instytutu Naukowego w Sopocie.
 • 2010-2018 członek Rady Inwestycyjnej Funduszu JESSICA utworzonego przez Europejski Bank Inwestycyjny i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
 • 2010-2013 ekspert do spraw oceny ekonomiczno-finansowej wykonalności projektów inwestycyjnych związanych z wnioskami o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013.

 

DR EWELINA NAWROCKA
 • Członek Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.
 • 2014-2017 oraz od 12 maja 2021 - obecnie Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministwrstwie Rozwoju i Technologii (komisja ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości).

 

Katedra Inwestycji i Nieruchomości podjęła również współpracę z następującycmi instytucjami :

 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM
 • Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku PTRM Gdańsk
 • Royal Institution of Chartered Surveyors in Poland RICS
 • European Association of Real Estate Professions CEPI
 • JLL JLL
 • SKANSKA SKANSKA
 • ENERGA SA ENERGA
 • Saur International SAUR
 • EURO STYL Grupa Dom Development EURO STYL
 • Developer EKOLAN
 • DNV GL DNV
 • Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna GIWK
 • Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego. InvestGda
 • Urząd Miasta Sopot UM Sopot
 • Urząd Miasta Gdańsk UM Gdańsk