Strona główna » Julia Koralun-Bereźnicka
Julia Koralun-Bereźnicka
Julia Koralun-Bereźnicka

dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. uczelni

Stanowisko:
Profesor UG
210
(+48 58) 523 14 21

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 17.00-18.30
pok. 210
Tydzień II:
Wtorek
godz. 17.00-18.30
pok. 210

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Corporate finance
  • Finanse przedsiębiorstw
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Finanse przedsiębiorstw
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Finanse przedsiębiorstw II
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Finanse przedsiębiorstw II

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Financial Analyst

Zakres programowy:
finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, analiza finansowa przedsiębiorstw, analiza inwestycji, analiza sprawozdań finansowych, ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw

Przykładowe tematy prac dyplomowych:
1. Analiza działalności kredytowej banku na wybranym przykładzie
2. Analiza symptomów pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
3. Analiza sytuacji majątkowej / finansowej / ekonomicznej / pieniężnej (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)
4. Bankowa ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw.
5. Koszt kapitału a polityka struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie 
6. Kryteria oceny i sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie wybranego banku.
7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w wybranych państwach Unii Europejskiej.
8. Małe i średnie przedsiębiorstwa woj. pomorskiego na tle kraju.
9. Miejsce małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce (kraju, regionu, gminy).
10. Możliwości finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie wybranego banku, funduszu UE, itd.).
11. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej.
12. Ocena pozycji rynkowej wybranych spółek giełdowych
13. Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wstępnej sprawozdań finansowych.
14. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
15. Płynność finansowa w zarządzaniu majątkiem i kapitałem obrotowym.
16. Polityka kredytowa (depozytowa) wybranego banku komercyjnego
17. Rozwój rynku kapitałowego w Polsce.
18. Przyczyny upadłości podmiotów gospodarczych na wybranym przykładzie
19. Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
20. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, analiza finansowa przedsiębiorstw, analiza inwestycji, analiza sprawozdań finansowych, ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw

Przykładowe tematy prac dyplomowych:
1. Analiza działalności kredytowej banku na wybranym przykładzie
2. Analiza symptomów pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
3. Analiza sytuacji majątkowej / finansowej / ekonomicznej / pieniężnej (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)
4. Bankowa ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw.
5. Koszt kapitału a polityka struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie 
6. Kryteria oceny i sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie wybranego banku.
7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w wybranych państwach Unii Europejskiej.
8. Małe i średnie przedsiębiorstwa woj. pomorskiego na tle kraju.
9. Miejsce małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce (kraju, regionu, gminy).
10. Możliwości finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie wybranego banku, funduszu UE, itd.).
11. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej.
12. Ocena pozycji rynkowej wybranych spółek giełdowych
13. Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wstępnej sprawozdań finansowych.
14. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
15. Płynność finansowa w zarządzaniu majątkiem i kapitałem obrotowym.
16. Polityka kredytowa (depozytowa) wybranego banku komercyjnego
17. Rozwój rynku kapitałowego w Polsce.
18. Przyczyny upadłości podmiotów gospodarczych na wybranym przykładzie
19. Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
20. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, analiza finansowa przedsiębiorstw, analiza inwestycji, analiza sprawozdań finansowych, ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw

Przykładowe tematy prac dyplomowych:
1. Analiza działalności kredytowej banku na wybranym przykładzie
2. Analiza symptomów pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
3. Analiza sytuacji majątkowej / finansowej / ekonomicznej / pieniężnej (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa)
4. Bankowa ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw.
5. Koszt kapitału a polityka struktury kapitałowej w przedsiębiorstwie 
6. Kryteria oceny i sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie wybranego banku.
7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w wybranych państwach Unii Europejskiej.
8. Małe i średnie przedsiębiorstwa woj. pomorskiego na tle kraju.
9. Miejsce małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce (kraju, regionu, gminy).
10. Możliwości finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie wybranego banku, funduszu UE, itd.).
11. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej.
12. Ocena pozycji rynkowej wybranych spółek giełdowych
13. Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wstępnej sprawozdań finansowych.
14. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
15. Płynność finansowa w zarządzaniu majątkiem i kapitałem obrotowym.
16. Polityka kredytowa (depozytowa) wybranego banku komercyjnego
17. Rozwój rynku kapitałowego w Polsce.
18. Przyczyny upadłości podmiotów gospodarczych na wybranym przykładzie
19. Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
20. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza finansowa [w]
 • grupa: N32-41
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala 210
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N32-41
  Niedziela 28.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Corporate failures. Reasons, Prediction and Prevention [w, wdw]
 • grupa: WDW
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala 210
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw [ćw]
 • grupa: N23-01
  Niedziela 24.01.2021
  godz.: 11.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N23-02
  Niedziela 24.01.2021
  godz.: 08.00-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw [w]
 • grupa: N23-01
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-02
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-01
  Niedziela 07.03.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N23-02
  Niedziela 07.03.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin drugi

 • Finanse przedsiębiorstw II [w]
 • grupa: S41-01
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-05
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-15
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-01
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-25
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-26
  Niedziela 31.01.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala 210
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-01
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S41-05
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S41-15
  Wtorek 02.03.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N41-01
  Niedziela 07.03.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N41-05
  Niedziela 07.03.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N41-15
  Niedziela 07.03.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N41-16
  Niedziela 07.03.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N41-25
  Niedziela 07.03.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: N41-26
  Niedziela 07.03.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin drugi

Publikacje