Strona główna » Kamila Bielawska
Kamila Bielawska
Kamila Bielawska

dr Kamila Bielawska

Konsultacje

W dniu:
27.09.2021
godz. 17.30-18.30
online
W dniu:
30.09.2021
godz. 13.00-14.00
pok. 217

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Finanse i rachunkowość zakładu ubezpieczeń
  • Ubezpieczenia w polityce społecznej
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Finanse i rachunkowość zakładu ubezpieczeń

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

W ramach prowadzonego seminarium preferowane są prace z zakresu:

 • finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • opodatkowania przedsiębiorstw.

Tematyka dotycząca finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego obejmować może w szczególności: kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych, racjonalizację wydatków publicznych, finansowanie deficytu, zaciąganie zobowiązań i zarządzanie długiem, politykę podatkową i systemy podatkowe, w tym konkurencję podatkową, harmonizację systemów podatkowych.

W zakresie ubezpieczeń preferowane są tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, reformy zabezpieczenia społecznego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia emerytalnego.

Przedmiotem badań mogą być: forma i skutki opodatkowania działalności gospodarczej,  zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie, wpływ opodatkowania na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

 • Ubezpieczenia społeczne [w]
 • grupa: N21-21
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-51
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Niedziela 13.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-31
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Czwartek 17.06.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

Publikacje