Strona główna » Kamila Bielawska
Kamila Bielawska
Kamila Bielawska

dr Kamila Bielawska

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 17.00-18.00
pok. 217
Tydzień II:
Środa
godz. 17.00-18.00
pok. 217

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Finanse i rachunkowość zakładu ubezpieczeń
  • Seminarium magisterskie
  • Ubezpieczenia w polityce społecznej
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Ubezpieczenia w polityce społecznej
 • Studia podyplomowe
  • Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

W ramach prowadzonego seminarium preferowane są prace z zakresu:

 • finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • opodatkowania przedsiębiorstw.

Tematyka dotycząca finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego obejmować może w szczególności: kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych, racjonalizację wydatków publicznych, finansowanie deficytu, zaciąganie zobowiązań i zarządzanie długiem, politykę podatkową i systemy podatkowe, w tym konkurencję podatkową, harmonizację systemów podatkowych.

W zakresie ubezpieczeń preferowane są tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, reformy zabezpieczenia społecznego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia emerytalnego.

Przedmiotem badań mogą być: forma i skutki opodatkowania działalności gospodarczej,  zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie, wpływ opodatkowania na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje