Strona główna » Kamila Bielawska
Kamila Bielawska
Kamila Bielawska

dr Kamila Bielawska

Stanowisko:
Adiunkt
217
(+48 58) 523 11 52

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 13.07.2020 - 31.08.2020 zostają odwołane - urlop.

Wszystkie konsultacje w okresie 09.11.2020 - 13.11.2020 zostają odwołane - urlop.

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ubezpieczenia gospodarcze
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium dyplomowe
  • Ubezpieczenia społeczne

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

W ramach prowadzonego seminarium preferowane są prace z zakresu:

 • finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • opodatkowania przedsiębiorstw.

Tematyka dotycząca finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego obejmować może w szczególności: kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych, racjonalizację wydatków publicznych, finansowanie deficytu, zaciąganie zobowiązań i zarządzanie długiem, politykę podatkową i systemy podatkowe, w tym konkurencję podatkową, harmonizację systemów podatkowych.

W zakresie ubezpieczeń preferowane są tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, reformy zabezpieczenia społecznego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia emerytalnego.

Przedmiotem badań mogą być: forma i skutki opodatkowania działalności gospodarczej,  zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie, wpływ opodatkowania na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

 • Ubezpieczenia społeczne [w]
 • grupa: N21-21
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 217
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 217
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-51
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 217
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 217
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-53
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 217
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N44-01
  Niedziela 14.06.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 217
  E
  termin pierwszy

  grupa: N44-02
  Niedziela 14.06.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 217
  E
  termin pierwszy

  grupa: N44-03
  Niedziela 14.06.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala 217
  E
  termin pierwszy

 • Ubezpieczenia społeczne [w, II poł. sem]
 • grupa: S21-21
  Piątek 05.06.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala 217
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-31
  Piątek 05.06.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala 217
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-51
  Piątek 05.06.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala 217
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-52
  Piątek 05.06.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala 217
  Z
  termin pierwszy

Publikacje