Strona główna » Kamila Bielawska
Kamila Bielawska
Kamila Bielawska

dr Kamila Bielawska

Stanowisko:
Adiunkt
217
(+48 58) 523 11 52

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 11.30-12.15
pok. 217
Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.30-14.15
pok. 217
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.30-12.15
pok. 217
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-12.15
pok. 217

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse publiczne
  • Systemy emerytalne
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse publiczne
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ubezpieczenia w polityce społecznej
  • Zabezpieczenie społeczne w UE
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Podstawy finansów publicznych
  • Seminarium dyplomowe
  • Ubezpieczenia społeczne
 • Studia podyplomowe
  • Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

W ramach prowadzonego seminarium preferowane są prace z zakresu:

 • finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • ubezpieczeń społecznych,
 • opodatkowania przedsiębiorstw.

Tematyka dotycząca finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego obejmować może w szczególności: kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych, racjonalizację wydatków publicznych, finansowanie deficytu, zaciąganie zobowiązań i zarządzanie długiem, politykę podatkową i systemy podatkowe, w tym konkurencję podatkową, harmonizację systemów podatkowych.

W zakresie ubezpieczeń preferowane są tematy związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, reformy zabezpieczenia społecznego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia emerytalnego.

Przedmiotem badań mogą być: forma i skutki opodatkowania działalności gospodarczej,  zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie, wpływ opodatkowania na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse publiczne [w]
 • grupa: N14-01
  Niedziela 09.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-304
  E
  termin pierwszy

  grupa: S14-01
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: S14-02
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

 • Systemy emerytalne [w]
 • grupa: S31-41
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala 217
  Z
  termin pierwszy

 • Ubezpieczenia społeczne [w]
 • grupa: N14-01
  Sobota 22.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-31
  Sobota 22.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-51
  Sobota 22.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-52
  Sobota 22.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-53
  Sobota 22.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N44-01
  Niedziela 30.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N44-02
  Niedziela 30.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N44-03
  Niedziela 30.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

Publikacje