Strona główna » Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Konsultacje
Obecnie mamy pierwszy tydzień.

Wszystkie konsultacje w okresie 07.11.2022 - 10.11.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-11.00
pok. 227
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-11.00
pok. 227
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.30
pok. 221
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.30
pok. 221
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień I:
Czwartek
godz. 08.45-09.45
online
Tydzień I:
Piątek
godz. 08.45-09.45
pok. 009
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.45-09.45
online
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.45-09.45
pok. 009
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.00-14.00
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
pok. 224
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.00-14.00
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
pok. 224
Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.10-14.40
pok. 227
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.10-14.40
pok. 227

Wszystkie konsultacje w okresie 31.10.2022 - 09.11.2022 zostają odwołane.

Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
online
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.30-10.30
pok. 228
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.30-10.30
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.15-11.15
pok. 009
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-12.30
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.30
pok. 009
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.30-12.30
online