Strona główna » Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Pracownicy Katedry
Pracownicy

dr Alicja Antonowicz

Konsultacje

W dniu:
27.09.2021
godz. 11.30-12.30
pok. 221
W dniu:
29.09.2021
godz. 09.45-10.45
online

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Mikroekonomia
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Mikroekonomia

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Tytuł seminarium: Przedsiębiorczość i ekonomika funkcjonowania przedsiębiorstw

 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i UE,
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna – uwarunkowania rozwoju i specyfika działalności,
 • formy współdziałania przedsiębiorstw,
 • franchising jako forma aktywności gospodarczej,
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa,
 • ewidencja i sprawozdawczość finansowo-podatkowa przedsiębiorstw,

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje