Strona główna » Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Pracownicy Katedry
Pracownicy

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-12.30
pok. 009
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.45-14.45
pok. 009
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.30-12.30
pok. 009
Tydzień II:
Środa
godz. 11.45-12.45
online

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Ochrona środowiska
  • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ochrona środowiska
  • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Koncepcje i metody zarządzania jakością
  • Projekty Lean Six Sigma
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Projekty Lean Six Sigma

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem

SEMINARIUM LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Zakres programowy:
- Japońskie techniki doskonalenia jakości (m.in. Lean Management, Kaizen) w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
•- Zagadnienia związane z zarządzaniem jakością wg norm ISO 9000;
•- Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie - systemy zarządzania środowiskowego m.in. wg norm ISO 14000, EMAS;
•- Ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, w tym finansowanie działalności proekologicznej w przedsiębiorstwie; inicjatywy ekologiczne w przedsiębiorstwie; instrumenty zarządzania środowiskowego;
•- Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ);
•- Zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym; globalne problemy ekologiczne, świadomość ekologiczna;
•- Żywność ekologiczna;
•- Zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw.

Egzaminy i zaliczenia

 • Ekologia i ochrona środowiska [w]
 • grupa: S13-15
  Środa 02.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Green Business [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Piątek 04.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Projekty Lean Six Sigma [ćw]
 • grupa: N53-31
  Sobota 29.05.2021
  godz.: 08.00-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-31
  Piątek 04.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy zarządzania środowiskowego [w]
 • grupa: N33-51
  Sobota 05.06.2021
  godz.: 09.45-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-51
  Środa 09.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-52
  Środa 09.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

Publikacje