Strona główna » Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Pracownicy Katedry
Pracownicy

mgr Jędrzej Siciński

Stanowisko:
Asystent
228
(+48 58) 23 13 48

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 06.07.2020 - 20.07.2020 zostają odwołane - urlop.

Wszystkie konsultacje w okresie 24.08.2020 - 28.08.2020 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
pok. 228
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
pok. 228

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Decyzje założycielskie przedsiębiorstw
  • Metody wyceny przedsiębiorstw
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie ryzykiem

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje