Strona główna » Katedra Strategicznego Rozwoju
Aktualności
Międzynarodowa Konferencją Naukowa pt. JAKOŚĆ I JEJ ZASTOSOWANIA 2023/QUALITY AND ITS APPLICATIONS 2023. TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE. »
Data publikacji: Wtorek, 28 listopada 2023 roku

W dniach 23-24 listopada b.r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej miała miejsce Międzynarodowa Konferencją Naukowa pt. JAKOŚĆ I JEJ ZASTOSOWANIA 2023/QUALITY AND ITS APPLICATIONS 2023. TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE.

Konferencja odbyła się we współpracy z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim oraz Związkiem Uczelni Fahrenheita.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska naukowego i biznesu w obszarze zarządzania jakością i zrównoważonego rozwoju.

Po stronie Uniwersytetu Gdańskiego organizatorami byli pracownicy Zakładu Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości w Katedrze Strategicznego Rozwoju, z Wydziału Zarządzania.

Przewodniczącą Konferencji z ramienia UG była prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska.

 

Nowa publikacja dr Joanny Próchniak w zespole »
Data publikacji: Poniedziałek, 02 października 2023 roku

Ukazała się nowa publikacja dr Joanny Próchniak w zespole badawczym.

WOŁEK M., PRÓCHNIAK J., KEMPA J.,Functional Conflicts in Tourist Coastal Resort Cities with Special Spa Status in Poland. The Stakeholder Approach, Environmental Management and Tourism, Vol 14 No 6 (2023): JEMT, Volume XIV, Issue 6(70), Fall 2023.

DOI: https://doi.org/10.14505/jemt.v14.6(70).00

Pani Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska na międzynarodowej konferencji naukowej »
Data publikacji: Wtorek, 28 listopada 2023 roku

Prof. dr hab.  Małgorzata Z. Wiśniewska, jako keynote speaker, wygłosiła wykład pt. „Food safety culture and just culture in food safety management”, na Międzynarodowej Konferencji, pt. 2nd International Conference on Quality and Management Sciences 2023, organizowanej przez Instytut Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w dniach 13-15 września 2023 roku.

 

Nowa publikacja pracowników Zakładu Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości »
Data publikacji: Poniedziałek, 18 września 2023 roku

Ukazała się nowa publikacja pracowników Zakładu Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości.

Chmielewski M., Malinowska E., Płoska R., Szymańska-Brałkowska M., Aspekty zrównoważonego rozwoju w oznakowaniu produktów spożywczych, Problemy Jakości, nr 4, 2023, s. 13-23. https://www.sigma-not.pl/zeszyt-7262-problemy-jakosci-2023-4.html

Wyróżnienie dla dr inż. Ewy Malinowskiej oraz dr M. Szymańskiej-Brałkowskiej »
Data publikacji: Piątek, 17 marca 2023 roku

Wyróżnienie i specjalne podziękowanie dla dr inż. Ewy Malinowskiej oraz dr Małgorzaty Szymańskiej-Brałkowskiej za zaangażowanie i szczególny wkład w budowę European University of the Seas SEA-EU oraz pełnienie roli ekspertów ds. MOOCs.

Dyplom dla dr Joanny Próchniak za zaangażowanie w budowę europejskich Uczelni Sea-Eu »
Data publikacji: Środa, 04 stycznia 2023 roku

Dnia 22 grudnia 2022 roku dr Joanna Próchniak z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw odebrała dyplom z podziękowaniami za zaangażowanie i szczególny wkład w budowę European University of the Seas SEA-EU w okresie od listopada 2019 do września 2022.

 


Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się w Sali Wystawowej Biblioteki Głównej UG.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego, czł. koresp. PAN oraz Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Annę Marię Jurkowską-Zeidler, prof. UG.

 

Opracowanie: Sekretariat Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw

Życzenia świąteczne od Kierownika Katedry - dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG »
Data publikacji: Wtorek, 27 grudnia 2022 roku

Szanowni Państwo

Pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
(Strategicznego Rozwoju)

Drogie Koleżanki i Koledzy

dziękując Wam za ten mijający rok, który przepełniony był bardzo intensywną pracą naukową,
dydaktyczną, ale również i organizacyjną, składam Wam najserdeczniejsze życzenia świąteczne,
mając nadzieję, że wspólnie spędzone chwile podczas spotkania wigilijnego naszego zespołu,
będą dla nas wszystkich kolejną inspiracją do wzajemnego budowania pogłębionych relacji,
opartych na szacunku, docenieniu oraz tolerancji.

W tym najbliższym i jakże wyjątkowym Czasie Bożego Narodzenia
życzę Wam wytchnienia i odpoczynku w gronie najbliższych!

W perspektywie kolejnego roku natomiast życzę dalszych sukcesów naukowych,
a także wspólnych przedsięwzięć, które będą dla nas podstawą nie tylko poszerzania 
horyzontów i zainteresowań naukowych, ale także mocnym fundamentem dla dalszej integracji.

Paweł Antonowicz
kierownik katedry

Nowa publikacja Prof.dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej w zespole z dr M. Szymańską-Brałkowską »
Data publikacji: Środa, 14 grudnia 2022 roku

Z przyjemnością informujemy, iż ukazała się nowa publikacja Pani Prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej, napisana wspólnie z Panią M. Rombalską oraz dr M. Szymańską-Brałkowską.

Wiśniewska, M.Z., Rombalska, M., & Szymańska-Brałkowska, M. (2022). Remote Quality Management System Audit. Auditors’ and Auditees’ Perspective and Lessons Learned. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 56, No. 3, s. 169-186, DOI:10.17951/h.2022.56.3.169-186, 70 pkt, MEiN.

https://journals.umcs.pl/h/article/view/13786/10224

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska - udział w projekcie międzynarodowym »
Data publikacji: Poniedziałek, 21 listopada 2022 roku

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska została włączona jako współwykonawca i koordynator w Polsce, do realizacji międzynarodowego projektu, który otrzymał dofinansowanie z The São Paulo Research Foundation, FAPESP w Brazylii.

Projekt jest kierowany przez Prof. Dr. Diogo Thimoteo da Cunha (Laboratório Multidisciplinar em Alimentos e Saúde – LABMAS, Faculdade de Ciências Aplicadas – FCA, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP).

Tytuł projektu: “Unravelling the dark kitchen: consumer perception, mapping and food safety profiling”; numer: 2022/10468-9.

Więcej informacji:

https://fapesp.br/en/about

Pracownicy KEP na Międzynarodowej Konferencji w Poznaniu - październik 2022 »
Data publikacji: Środa, 16 listopada 2022 roku

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, dr inż. Ewa Malinowska, dr Renata Płoska, dr Joanna Próchniak, dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska oraz dr Mariusz Chmielewski w dniach 24-25.10.2022 wzięli udział I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zrównoważone zarządzanie organizacją”, zorganizowanej przez Instytut Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Pierwszego dnia miały miejsce wykłady gości zagranicznych oraz debaty naukowców i praktyków.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy odwiedzili zakład produkcyjny partnera strategicznego konferencji, którym był Volkswagen Poznań. 

Dr inż. Ewa Malinowska na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej »
Data publikacji: Czwartek, 10 listopada 2022 roku

W dniach 7-9 września 2022 roku dr inż. Ewa Malinowska uczestniczyła w obradach XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy” organizowanej przez Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

https://jakosc.wznj.umg.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/KSI%C4%84%C5%BBKA-ABSTRAKT%C3%93W-2022-OSTATECZNA_P1.pdf

Nowe publikacje dr inż. Ewy Malinowskiej »
Data publikacji: Czwartek, 10 listopada 2022 roku

Ukazały się nowe publikacje dr inż. Ewy Malinowskiej, które są efektem uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Jakość Przyszłości – Przyszłość Jakości na Uniwersytecie Ekonomicznym w dniach 9-10.06.2022 roku

https://wydawnictworys.com/quality-challenges-ed-by-joanna-m-dziadkowiec-and-magdalena-niewczas-dobrowolska.html

http://zij.edu.pl/2022-2/

Pracownicy KEP na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Poznaniu »
Data publikacji: Czwartek, 10 listopada 2022 roku

W dniach 25-26.10.2022 pracownicy Katedry w składzie: Prof. M.Z. Wiśniewska, dr M. Chmielewski, dr inż. E. Malinowska, dr J. Próchniak, dr R. Płoska, dr M. Szymańska-Brałkowska uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Instytutu Zarządzania UEP „Zrównoważone zarządzanie organizacją” w ramach której odwiedzili Fabrykę Samochodów Dostawczych i Komponentów Volkswagen Poznań.

Nagrody i odznaczenie dla pracowników Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem »
Data publikacji: Czwartek, 10 listopada 2022 roku

Nagrody i odznaczenie dla Pracowników Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

W dniu 1.10.2022 Pani Prof. M.Z. Wiśniewska otrzymała Nagrodę Rektora II stopnia, Pani dr inż. E. Malinowska Nagrodę Rektora III stopnia, Pani dr M. Szymańska-Brałkowska Medal za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 

Nagranie prezentacji do programu MOOC »
Data publikacji: Czwartek, 30 czerwca 2022 roku

W dniu 13.06.2022 r. Panie dr Ewa Malinowska i Małgorzata Szymańska-Brałkowska wzięły udział w nagraniu prezentacji do modułu 5 „Transport and Logistics” w ramach programu MOOC.

Warsztaty dla menedżerów przemysłu spożywczego »
Data publikacji: Wtorek, 28 czerwca 2022 roku

W dniu 24 czerwca b.r., na zaproszenie portalu FoodFakty Pani prof. Małgorzata Z. Wiśniewska poprowadziła warsztaty dla menedżerów przemysłu spożywczego, w których wzięło udział ponad 100 osób. Tematyka warsztatów dotyczyła kultury bezpieczeństwa żywności i sposobów jej pomiaru.

Sukces na International University Startup Competition w Splicie »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 czerwca 2022 roku

Z przyjemnością informujemy o sukcesie Studentów UG w finale drugiej edycji międzynarodowego konkursu w Splicie

International University Startup Competition

http://www.stup.efst.hr/

Uniwersytet Gdański reprezentowały trzy zespoły wyłonione w konkursie wewnętrznym:

"Study Buddy" (Kamil Schlagowski, Jakub Możejko, Kacper Budniak, Kamil Plewka)

"BEELEA" (Michalina Biedrzycka)

"Barter" (Kanstantsin Suvorau, Mia Goiko, Marcin Zydek)

Konkurs odbył się w dniach 17-18 czerwca 2022 r.

W jeden z zespołów walczących w konkursie Wydział Zarządzania reprezentował nasz Student – Kacper Budniak.

Po pierwszym dniu prezentacji, do ścisłego finału zakwalifikował się zespół Barter, który ostatecznie otrzymał II nagrodę spośród ponad 40 zespołów.

Do udziału w finale Studentów przygotowywały dr Joannie Próchniak z Wydziału Zarządzania oraz Pani Izabela Disterheft z Biura Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

IV Konferencja Naukowa pt. Q DOSKONAŁOŚCI »
Data publikacji: Środa, 22 czerwca 2022 roku

W dniu 21 czerwca 2022 roku odbyła się IV Konferencja Naukowa pt. Q DOSKONAŁOŚCI: dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu 2022. Konferencja była współorganizowana przez Naczelną Organizację Techniczną w Gdańsku, Uniwersytet Gdański oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencji przewodniczyła prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska. Pani Profesor razem z Panią mgr Martą Rombalską z POLMED S.A. wygłosiła także wykład pt. Audyty zdalne w czasie pandemii. Perspektywa audytujących i audytowanych. Wyniki badań.

Warsztaty „Czekolada – trudny wybór” »
Data publikacji: Środa, 22 czerwca 2022 roku

Dnia 13.06.2022 roku Wydział Zarządzania odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola nr 2 w Sopocie. Podczas wizyty uczestniczyły w zajęciach „Czekolada – trudny wybór” prowadzonych przez Panią dr inż. Ewę Malinowską.

 

Pani Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska oraz dr inż. Ewa Malinowska na międzynarodowej konferencji naukowej »
Data publikacji: Niedziela, 12 czerwca 2022 roku

W dniach 9-10.06 2022 Pani Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska oraz Pani dr inż. Ewa Malinowska uczestniczyły w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Jakość Przyszłości – Przyszłość Jakości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w trakcie której wygłosiły referat – odpowiednio: Ewolucja trendów i zagrożeń w konsumpcji żywności w świetle celów zrównoważonego rozwoju oraz Kształtowanie jakości usług gastronomicznych w dobie pandemii COVID-19 na przykładzie DINESERV – nowe kryteria oceny.

Pani Profesor Małgorzata Wiśniewska otrzymała nagrodę za najlepszy artykuł, Pani dr Ewa Malinowska za najlepszą prezentację.

W sekcji Młodych Naukowców referat wygłosił także Doktorant Prof. M. Wiśniewskiej – mgr Tomasz Grybek (Osiąganie celów zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia organizacji należącej do łańcucha dostaw żywności). Prezentacja ta również została przez organizatorów nagrodzona.

 

Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG o XX Jubileuszowej Konferencji Naukowej z cyklu Zarządzanie Wartością w audycji »
Data publikacji: Czwartek, 09 czerwca 2022 roku

W piątek 03.06.2022 dr hab. Paweł Antonowicz – Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw,

a także Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego był gościem w uniwersyteckim Radio MORS.Powodem wizyty była zbliżająca się wielkimi krokami XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością, która odbędzie się w terminie 8-11 października na promie płynącym do Szwecji.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji, w której dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG zdradza jedną z niespodzianek przygotowanych dla Uczestników Konferencji.

Audycja będzie transmitowana w czwartek 09.06.2022 o godz. 11:00, a także w piątek 10.06.2022 o godz. 13:00.

Link do radia na żywo: https://tiny.pl/914w7

Po więcej informacji o Konferencji a także w celu rejestracji zapraszamy na:
http://wzr.pl/zarzadzanie-wartoscia/

Opracowanie/Zdjęcia: Sekretariat Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw

Udział w inauguracji Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Żywności w Polsce »
Data publikacji: Czwartek, 09 czerwca 2022 roku

Pani prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska oraz Pani dr inż. Ewa Malinowska w dniu 6.06.2022 wzięły udział w inauguracji Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Żywności w Polsce, odbywającego się we współpracy z FAO - Światową Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa, w ramach Food Fakty Safety Week. Pani profesor wygłosiła wykład pt. Kultura sprawiedliwego traktowania (just culture) i raportowanie zdarzeń niebezpiecznych dla konsumenta.

Link do agendy spotkania

 

 

Nowa międzynarodowa publikacja Profesor dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Środa, 25 maja 2022 roku

Miło nam poinformować, iż ukazała się nowa międzynarodowa publikacja Pani Profesor dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej w Environmental Engineering and Management Journal:

 • Wiśniewska M. (2022). ENVIRONMENTAL FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS (FMEA) AND ITS APPLICATIONS. A COMPREHENSIVE LITERATURE REVIEW”, opublikowany w: Environmental Engineering and Management Journal, March 2022, Vol. 21, No. 3, 365-379 (70 pkt, IF=0,916).

Link do abstraktu:

http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/pdfs/vol21/no3/3_153_Wisniewska_21.pdf

Dwa nowe międzynarodowe artykuły Profesor dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej w British Food Journal »
Data publikacji: Czwartek, 19 maja 2022 roku

Miło nam poinformować, iż ukazały się dwa nowe międzynarodowe artykuły Pani Profesor dr hab. Malgorzaty Wiśniewskiej:

Szczegóły na stronach:

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BFJ-09-2021-1025/full/html

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BFJ-12-2021-1316/full/html

Nowa współautorska publikacja pracowników Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem »
Data publikacji: Wtorek, 10 maja 2022 roku

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie ORGANIZATION AND MANAGEMENT SERIES (NO. 155) ukazał się artykuł pt.: CONSUMPTION AND HOME PREPARATION OF FERMENTED 2 VEGETABLE PRODUCTS IN POLAND (70 pkt.) autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej, dr inż. Ewy Malinowskiej (Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem), prof. Louise Manning ( Royal Agricultural University, School of Agriculture, Food and the Environment, Cirencester) oraz dr Piotra Kowalskiego i dr hab. Aleksandry Kowalskiej (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

W badaniach uczestniczyli także studenci Wydziału Zarządzania.

 

Kliknij, aby pobrać publikację

Nowa współautorska publikacja dr Renaty Płoskiej - Sprawozdawcza i pozasprawozdawcza komunikacja zewnętrzna w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu »
Data publikacji: Wtorek, 12 kwietnia 2022 roku

Miło nam poinformować, iż ukazała się nowa współautorska publikacja dr Renaty Płoskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz dr Moniki Mazurowskiej z Katedry Rachunkowości pt: Sprawozdawcza i pozasprawozdawcza komunikacja zewnętrzna w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu wydanej w Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2022, ISBN: 978-83-66843-10-3.

Nowa współautorska publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej pt.: Bezpieczeństwo żywności i żywnościowe w okresie pandemii. Ujęcie interdyscyplinarne »
Data publikacji: Środa, 13 kwietnia 2022 roku

Informujemy, iż ukazała się nowa współautorska publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z Zakładu Zarządzania Jakością i Środowskiem oraz dr Joanny Wyrwy z Insytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego pt.: Bezpieczeństwo żywności i żywnościowe w okresie pandemii. Ujęcie interdyscyplinarne wydanej nakładem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Zielona Góra 2022, ISBN: 978-83-87193-10-2, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.210. 

Prace studentów w ramach ćwiczeń z "Zarządzania jakością" »
Data publikacji: Środa, 26 stycznia 2022 roku

Jest nam miło zaprezentować przykłady prac naszych Studentów, które powstały w ramach ćwiczeń z Zarządzania Jakością. Zainspirowani przekazaną im wiedzą, przedstawili swoje ukryte talenty. Serdecznie Wam gratulujemy pomysłów i zaangażowania. 

Dr inż. Ewa Malinowska

Muda i koszty jakości

 

Film o "Muda":

https://youtu.be/7-oO-FRTWQE

Nowa interdyscyplinarna monografia naukowa pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedry Bankowości i Finansów »
Data publikacji: Środa, 05 stycznia 2022 roku

Nowa interdyscyplinarna monografia naukowa pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedry Bankowości i Finansów:

 • dr Alicja Antonowicz
 • dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
 • dr Patryk Kaczmarek
 • dr Jędrzej Siciński

”Kryzys i erozja kondycji finansowej. Barometr upadłości czy sygnał do restrukturyzacji? Finanse, statystyka i studia przypadków”

 

POBIERZ KSIĄŻKĘ W PDF

 

 

Z przedmowy:

Oddajemy w ręce Czytelników książkę związaną z szeroko pojętą problematyką restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. To z jednej strony bardzo trudne etapy cyklu życia organizacji, z drugiej – towarzyszące naszej przestrzeni życia gospo-darczego nieustannie, więc warte uwagi i głębszego zrozumienia. Tak jak człowiek i jego indywidualne życie stanowią pewną składową szerszego ekosystemu relacji, tak przedsiębiorstwa – niezależnie od specyfiki i skali działania – są składnikiem większego, złożonego systemu gospodarczego. Realizacja podstawowej działalności operacyjnej tych jednostek wiąże się zatem z koniecznością nawiązywania relacji zarówno na poziomie mikro- jak i makrootoczenia. Nie jest w zasadzie możliwym funkcjonowanie podmiotu w warunkach próżni ekonomicznej – każda jednostka realizująca cele komercyjne (ale i nie tylko) musi w większym lub mniejszym stopniu zabiegać o zawiązanie relacji w otaczającej ją przestrzeni gospodarczej. Zrozumienie natury procesów zachodzących w wymiarach otoczenia jest ponadto podstawą do zrozumienia m.in. podstaw formułowania strategii organizacji, jak i szerzej – zarządzania podmiotem.

 

Z recenzji pracy:

Podjęta przez Autorów problematyka jest niezwykle aktualna i ważna zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Autorzy dokonali holistycznego spojrzenia z jednej strony na procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw, a z drugiej strony – na procesy upadłościowe. Zaletą publikacji jest rzetelna kwerenda studiów literaturowych oraz interesujące wnioski, polemiki, dygresje i wywody Autorów będące cennym wkładem do nauki – w szczególności w nurcie badań nad bankructwami, restrukturyzacjami i upadłościami.

Prof. dr hab. Anna Szelągowska

Problematyką monografii jest zagadnienie sytuacji kryzysowej i pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej w przedsiębiorstwach, a zatem niezwykle ważna, a także jak pokazała wciąż trwająca pandemia (COVID-19), aktualna kwestia w badaniach naukowych. Autorzy monografii zamieścili w niej bardzo kompleksową wiedzę i praktyczne zastosowania w biznesie, co stanowi wartość dodaną publikacji.

dr hab. Paweł Dec, prof. SGH

Nowa międzynarodowa publikacja dr hab. Joanny Sadkowskiej »
Data publikacji: Wtorek, 04 stycznia 2022 roku

Miło nam poinformować, iż ukazała się nowa międzynarodowa publikacja dr hab. Joanny Sadkowskiej. Publikacja została napisana wspólnie z Panią Joanną Moczydłowską.

Moczydłowska J., Sadkowska J., Project culture as a key project success factor: the perspective of Polish project managers , Transactions on Business and Economics, 2021, vol. 18, s. 822-837. DOI:10.37394/23207.2021.18.78.

Wykład Pani Prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej pt. „Zrównoważona produkcja i konsumpcja” »
Data publikacji: Środa, 05 stycznia 2022 roku

W dniu 19 grudnia 2021 Pani Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska, na zaproszenie Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Nauki Hevelianum, wygłosiła wykład pt. „Zrównoważona produkcja i konsumpcja”. Wykład był elementem debaty pt. „Kupuj i jedz odpowiedzialnie”, prowadzonej w formie hybrydowej. 

Debata była częścią uroczystości, związanych z otwarciem Domu Zdrojowego na terenie Gdańska-Brzeźna, przeznaczonego jako miejsce edukacji ekologicznej mieszkańców Gdańska.

Link do wydarzenia i debaty znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/hevelianum/videos/1052050145342466

Wystąpienie Doktoranta Prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej »
Data publikacji: Środa, 05 stycznia 2022 roku

W dniu 13 grudnia 2021 roku, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, mgr Tomasz Grybek, piszący pracę pod kierunkiem P. prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej, wziął udział w międzynarodowym seminarium naukowym pt. „Third International Doctoral Seminars: New order in Economics, Finance and Management”, organizowanym przez Szkołę Doktorską Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na seminarium wygłosił referat pt. „Farm 2 Fork with culture, so few words about food safety culture phenomenon”. 

Szczegóły i tematy pozostałych wystąpień dostępne są pod adresem:
https://sd.ue.wroc.pl/2021/12/10/third-international-doctoral-seminar/

Wywiad z prof. dr hab. M. Z. Wiśniewską - "Rozmowy o Zrównoważonym Rozwoju" »
Data publikacji: Środa, 05 stycznia 2022 roku

Na stronie Wydziału Zarządzania UG ukazał się wywiad z Panią Prof. dr hab. Małgorzatą Z. Wiśniewską kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw. Wywiad z cyklu "Rozmowy o Zrównoważonym Rozwoju" został przeprowadzony przez Panią dr Barbarę Kijewską z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG.

Link do wywiadu:

https://wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=461&info=4444

Nowa międzynarodowa publikacja Prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej »
Data publikacji: Czwartek, 09 grudnia 2021 roku

Miło nam poinformować, iż ukazała się nowa międzynarodowa publikacja Prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej "Chapter 13 - Novel quality assurance systems against intentional contamination in dairy factories". Publikacja została napisana wspólnie z dr hab. inż.  Anną Sylwią Tarczyńską, prof. UWM. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128204788000067

 

 

Nowa książka dr inż. Ewy Malinowskiej i dr Małgorzaty Szymańskiej-Brałkowskiej »
Data publikacji: Środa, 05 stycznia 2022 roku

Miło nam poinformować, iż ukazała się nowa książka dr inż. Ewy Malinowskiej oraz dr Małgorzaty Szymańskiej-Brałkowskiej pt.: "Wybrane instrumenty w doskonaleniu jakości usług."

https://ksiegarnia.difin.pl/zapowiedzi/wybrane-instrumenty-w-doskonaleniu-jakosci-uslug

Wystąpienia Prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej oraz dr inż. Ewy Malinowskiej na Międzynarodowej Konferencji Naukowej »
Data publikacji: Środa, 05 stycznia 2022 roku

W dniach 8-10.09.2021 roku Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska oraz dr inż. Ewa Malinowska uczestniczyły w X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”. 

Pani Profesor M. Wiśniewska wygłosiła podczas sesji plenarnej referat na temat: "Whistleblowing czyli informowanie o nieprawidłowościach. W służbie jakości".

Tematem wystąpienia Pani dr inż. Ewy Malinowskiej była: "Ocena zachowań konsumenta w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności w gospodarstwie domowym".

Nowe materiały pracowników Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem dotyczące żywności »
Data publikacji: Środa, 05 stycznia 2022 roku

Pracownicy Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem prezentują materiały, które mogą być przydatne w pogłębianiu wiedzy i umiejętności na temat jakości produktów spożywczych.

Kliknij tutaj

 

Nowe materiały pracowników Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem dotyczące 5S »
Data publikacji: Środa, 05 stycznia 2022 roku

Pracownicy Zakładu Zarzadzania Jakością i Środowiska przedstawiają praktyczne podejście, które może posłużyć usprawnieniu swojego miejsca pracy.

Kliknij tutaj

 

Lato z foką | promocja książki "Moje Tai-Chi" - P. Antonowicz, M. Kajnath - wywiad (film) »
Data publikacji: Środa, 20 października 2021 roku

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Lata z foką – kulturalnego plażowania w Helu oraz wysłuchania rozmowy z Pawłem Antonowiczem i Mateuszem Kajnathem, autorami książki Moje Tai-Chi wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Paweł Antonowicz i Mateusz Kajnath wprowadzili uczestników kulturalnego plażowania w tajniki tai-chi, chińskiej sztuki walki o wielowiekowej tradycji, łączącej w sobie elementy medytacji, walki, wewnętrznej równowagi i pielęgnacji zdrowia, a także opowiedzieli o procesie powstawania publikacji instruktarzowej.

 

Dr hab. Paweł Antonowicz – prof. UG, kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw i instruktor III stopnia (VIII stopień klasy Shaolin) w systemie Shaolin Kung Fu w stylach Długiej Pięści i Białego Żurawia. Mateusz Kajnath – instruktor Kettlebell Hardstyle oraz treningu Cross. Posiadacz czarnego pasa w Akademii Sztuk Walk SANBAO (VII stopień). Pracuje jako fizjoterapeuta w Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w Gdańsku.

Dziękujemy organizatorom: Uniwersytet Gdański, Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”, Stacja Morska UG im. Profesora Krzysztofa Skóry, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Studiów Azji Wschodniej UG, Parlament Studentów UG, Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG, Centrum Komunikacji i Promocji UG oraz partnerom: Urząd Miasta Helu i patronom medialnym: „Gazeta Uniwersytecka”, Pismo Społeczności Akademickiej UG, Radio UG MORS – Mega Otwarte Radio Studenckie.

Kliknij tu, by obejrzeć film zrealizowany został przez Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”.

Opracowanie tekstu: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Nowa publikacja dr R. Płoski i dr M. Chmielewskiego oraz pracowników Katedry Bankowości i Finansów ukazała się w Journal of Environmental Management and Tourism »
Data publikacji: Czwartek, 14 października 2021 roku

Miło nam poinformować, iż ukazała się nowa poblikacja pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw dr Renaty Płoski oraz dr Mariusza Chmielewskiego napisana wspólnie z pracownikami Katedry Bankowości i Finansów, pt.: "Calm before the Storm in the European Tourism Sector: Pre-COVID-19 Multivariate Competitive Position Analysis in the 2011-2019 Period". Publikacja ukazała się w Journal of Environmental Management and Tourism.

Śledzik, K., Płoska, R., Chmielewski, M., Barembruch, A. (2021). Calm before the Storm in the European Tourism Sector: Pre-COVID-19 Multivariate Competitive Position Analysis in the 2011-2019 Period, Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XII, Fall), 6(54): 1676 - 1686. DOI:10.14505/jemt.v12.6(54).23.

Certified PPP Professional Foundation - dr Joanna Próchniak »
Data publikacji: Czwartek, 14 października 2021 roku

Miło nam poinformować, iż dr Joanna Próchniak uzyskała certyfikat zdania egzaminu "Certified PPP Professional Foundation".

 

Podgląd obrazu

 

Źródło oraz link do informacji:

https://apmg-international.com/product/cp3p-apmg-public-private-partnerships-ppp-certification-program

 

Nowe publikacje dr inż. Ewy Malinowskiej o kosztach jakości »
Data publikacji: Czwartek, 14 października 2021 roku

Miło nam poinformować, iż ukazały się trzy nowe publikacje dr inż. Ewy Malinowskiej dotyczące identyfikacji i klasyfikacji oraz ewidencji kosztów jakości.

1. Malinowska E., Klasyfikacja kosztów jakości, [w:] Problemy Jakości, vol. 52, nr 2, 2020, s. 7-12, DOI:10.15199/46.2020.2.2.

2020

Źródło oraz link do informacji:

https://sigma-not.pl/publikacja-125011-2020-2.html

 

2. Malinowska E., Kwantyfikacja kosztów jakości, [w:] Problemy Jakości, vol. 52, nr 3, 2020, s. 2-13, DOI:10.15199/46.2020.3.1.

2020

Źródło oraz link do informacji:

https://sigma-not.pl/publikacja-125623-kwantyfikacja-koszt%C3%B3w-jako%C5%9Bci-problemy-jakosci-2020-3.html

3. Malinowska Ewa, Quality costs in catering, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, 2021, nr 118, s.24-37. DOI:10.26408/118.02.

Źródło oraz link do informacji:

https://sj.umg.edu.pl/artykul-2805.html

Nowe publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw. E-booki do pobrania »
Data publikacji: Środa, 29 września 2021 roku

Dnia 22.05.2020 w formie zdalnej przy użyciu narzędzia MS TEAMS odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców, której motywem przewodnim był temat: „Wyzwania dla ekonomii, zarządzania i jakości w dobie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa”. W Konferencji wzięło udział ok. 60 osób z różnych środowisk m.in. z sektora przemysłowego (branża usługowa oraz informatyczna) oraz liczne grono osób reprezentujących sektor szkolnictwa wyższego.
W ramach Konferencji zostały wydane 4 monografie z 68 artykułami.


Zachęcamy do pobrania 4 e-booków w formie PDF

 1. P. Antonowicz, E. Malinowska, J. Siciński, U. Zaremba Nowe trendy społeczno -ekonomiczne a rozwój przedsiębiorstwa

                                                              
   
 2. P. Antonowicz, E. Malinowska, J. Siciński, U. Zaremba Przedsiębiorstwo w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych


                                                               
   

3. P. Antonowicz, E. Malinowska, J. Siciński, U. Zaremba Interesariusze w gospodarce cyfrowej - modele zachowań współczesnego rynku 

             


4. P. Antonowicz, E. Malinowska, J. Siciński, U. Zaremba Destruktory i kreatory wartości na poziomie sektora, przedsiębiorstwa, produktu i usługi

 

               
 

Życzymy miłej lektury
Komitet Organizacyjny KMN 2020

Nowa publikacja pracowników Wydziału Zarządzania pt.: "Decyzje finansowe w życiu osobistym i gospodarczym – wyzwania zmienności współczesnego rynku" »
Data publikacji: Czwartek, 16 września 2021 roku

Świat w naszych oczach staje się coraz bardziej skomplikowany. Dotyczy to zarówno atomizacji jednostki w życiu prywatnym, jak również coraz większej jej specjalizacji w życiu zawodowym. Sztuką w gąszczy nowych definicji i modeli współczesnego życia jest aktywna postawa, związana z ich diagnozą i próbą zrozumienia. Zespół autorów z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego podjął się niełatwej próby wyjaśnienia prostym językiem wybranych aspektów związanych z decyzjami finansowymi podejmowanymi w życiu osobistym. Książkę dedykujemy wszystkim, którzy chcę
w jeszcze większym stopniu zrozumieć otaczający ich świat ekonomii, finansów i zarządzania.
Poszerzenia horyzontów i zaczytania!

W imieniu zespołu autorskiego:
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, kierownik projektu

 

Kliknij tutaj, by pobrać książkę

 

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-66843-01-1
Liczba stron: 198
Oprawa: miękka

 

Źródło: Fundacja CMS

Dr Joanna Próchniak w gronie uczestników wspierających projekt Chapter Zero Poland »
Data publikacji: Piątek, 10 września 2021 roku

Dr Joanna Próchniak została włączona do bazy specjalistów i jednocześnie grona uczestników wspierających projekt Chapter Zero Poland realizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ze wsparciem merytorycznym Deloitte, lokalnej odsłonie powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne Climate Governance initiative.

Inicjatywa ma za zadanie promować i wspierać przyjęcie Zasad skutecznego zarządzania klimatem (ang. Principles for Effective Climate Governance, więcej >>)

Nowa książka dr Pauliny Nogal-Meger »
Data publikacji: Środa, 30 czerwca 2021 roku

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka dr Pauliny Nogal-Meger pt.: Ekonomiczno-prawne aspekty stosowania nieuczciwej konkurencji w zakresie oznaczeń wprowadzających w błąd. 

 

Dr Paulina Nogal-Meger, adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w swojej publikacji analizuje szczególny przypadek z zakresu nieuczciwej konkurencji z  wykorzystaniem oznaczeń przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku przez nieuczciwych przedsiębiorców, co prowadzi do nieuprawnionego czerpania korzyści oraz wprowadza w błąd konsumentów i uczestników rynku.

 Autorka wskazuje na złożoność zagadnienia w wymiarze ekonomiczno-prawnym, wynikającą z braku rozwiązań funkcjonalnych, a także wyszczególnia możliwe rozwiązania prowadzące do zmniejszenia dotkliwości czynu zabronionego. Analizując dane z lat 2006-2016 uzyskane z sądów okręgowych w Polsce oraz szczegółowych badań aktowych, Paulina Nogal-Meger opisała mankamenty postępowań sądowych z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, w tym poprzez wydawanie różnych orzeczeń dla tych samych stanów faktycznych.

Więcej informacji Kliknij tutaj

Opracowanie: Biuro Dziekana WZR

II wydanie książki prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej,. pt.: „Kultura bezpieczeństwa żywności. Istota i narzędzia pomiaru” »
Data publikacji: Środa, 30 czerwca 2021 roku

Miło nam poinformować, że ukazało się II wydanie książki autorstwa pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z  Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw / Zakładi Zarządzania Jakością i Środowiskiem pt.: Kultura bezpieczeństwa żywności. Istota i narzędzia pomiaru.

 

 

Pomimo nieustających afer na rynku żywności istota i rola kultury bezpieczeństwa żywności jest tematem stosunkowo nowym, nie tylko w naszym kraju. Jest to jednak zagadnienie niezwykle istotne, ponieważ przyjmuje się, iż brak owej kultury oraz troski o jej zapewnienie należy do kategorii tzw. nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa produktu żywnościowego. Kultura bezpieczeństwa żywności to podzielane postawy, wartości oraz przekonania wobec zapewnienia bezpieczeństwa produktu żywnościowego, na co dzień demonstrowane w organizacjach zajmujących się produkcją i obróbką żywności. Niestety, jak wskazują wyniki badań prowadzonych na świecie, kultura bezpieczeństwa jest w wielu przypadkach w obszarze łańcucha żywności niemal zupełnie ignorowana. Nie jest także dostatecznie doceniana i rozumiana przez najwyższe kierownictwo organizacji. Jest to zjawisko niezwykle złożone i wręcz krytyczne dla bezpieczeństwa zdrowia oraz życia każdego konsumenta, dlatego też wymaga ono szerokiego rozpoznania i rozpropagowania.

Wśród zagadnień, z którymi Czytelnik się zapozna są:

• podstawy definicyjne i założenia ogólnej istoty bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa żywności,

• food crime - mało dotąd sygnalizowane zjawisko przestępstw dotyczących żywności i łańcucha pokarmowego,

• problematyka klimatu i kultury bezpieczeństwa żywności, a także - mało jeszcze znane i rozpoznane w łańcuchu żywnościowym - zjawisko kultury sprawiedliwego traktowania (just culture),

• czynniki oraz uwarunkowania sprzyjające tworzeniu kultury bezpieczeństwa żywności,

• narzędzia pozwalające określić, zmierzyć i ocenić dojrzałość poziomu kultury bezpieczeństwa żywności w organizacji oraz wskazać na obszary wymagające doskonalenia.

 

Źródło oraz link do informacji:

Kliknij tutaj

 

Opracowanie: Biuro Dziekana WZR

Nowy artykuł prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej - Kultura sprawiedliwego traktowania i zjawisko whistleblowingu w świetle zjawiska błędu »
Data publikacji: Środa, 30 czerwca 2021 roku

Miło nam poinformować, iż został wydany artykuł Pani Profesor Małgorzaty Z. Wiśniewskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw / Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem pt.: Kultura sprawiedliwego traktowania i zjawisko whistleblowingu w świetle zjawiska błędu. 


Artykuł, jako rozdział w monografii, jest częścią książki pt.: Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku - rozwiązania i dylematy, wydanej pod red. S. Tkaczyka i T. Wawaka, opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w Lublinie 2021, z okazji 45-lecia pracy naukowej prof. Elżbiety Skrzypek.

 

nr ISBN: 978-83-227-9468-5

 

Opracowanie: Sekretariat Katedry Ekonomi Przedsiębiorstw

Nagroda na najlepszą książkę dydaktyczną dla pracowników KEP! »
Data publikacji: Środa, 23 czerwca 2021 roku

W ogłoszonym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw zajęli I miejsce w kategorii „najlepsza książka dydaktyczna” z pozycją

Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów pod red. dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG

Nagrodą w konkursie jest darmowe wydanie kolejnej publikacji!

 


Więcej informacji o podręczniku:

https://wzr.ug.edu.pl/fid/
https://bit.ly/3d0Efwr

Artykuł prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej w czasopiśmie Problemy jakości nr 5/2021 »
Data publikacji: Wtorek, 01 czerwca 2021 roku

Informujemy, iż w najnowszym wydaniu czasopisma "Problemy Jakości" ukazał się artykuł prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej pt.".Produkt i jego jakość jako symbol", s. 8-14. ISSN: 0137-8651.

 

Współpraca z Uniwersytetem w Breście we Francjii »
Data publikacji: Poniedziałek, 24 maja 2021 roku

Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem, który przynależy do Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw nawiązał współpracę międzynarodową w ramach programu SEA EU z dr  Isabelle Dangeard z Uniwersytetu w Breście we Francji. Pani dr  w roku akademickim 2021/2022 poprowadzi wykład pt. "Introduction to carbon accounting and management”. Koordynatorem tego przedsięwzięcia po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska z Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

 

Współpraca z Royal Agricultural University z Wielkiej Brytanii »
Data publikacji: Poniedziałek, 24 maja 2021 roku

Uprzejmie informujemy, iż prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska oraz dr inż. Ewa Malinowska podjęły współpracę naukową z profesor Louise Manning, z Royal Agricultural University z Wielkiej Brytanii, znaną badaczką zajmującą się szeroko rozumianym zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem produktu żywnościowego. Z inicjatywy prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej został założony zespół badawczy, pracujący nad zagadnieniem popularności i tradycji w konsumpcji żywności fermentowanej, w skład którego wchodzą także prof. UMCS dr hab. Aleksandra Kowalska oraz mgr Piotr Kowalski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina. Efektem tej współpracy ma być wspólna publikacja naukowa.

 

Udział doktoranta prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej w w krajowej konferencji naukowej nt. „Modele organizacyjne w warunkach Rewolucji 4.0”. »
Data publikacji: Poniedziałek, 24 maja 2021 roku

Mgr Tomasz Grybek, doktorant prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG, wziął udział w krajowej konferencji naukowej nt. „Modele organizacyjne w warunkach Rewolucji 4.0”. Sympozjum zorganizowano z okazji 20-lecia działalności Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Jakością i Wiedzą na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie w ramach Dnia Jakości. Doktorant zaprezentował referat pt. „Zastosowanie innowacyjnego narzędzia Przemysłu 4.0 w łańcuchu dostaw sektora spożywczego. Studium przypadku”. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko studenci lub słuchacze szkół doktorskich, ale również grono profesorów, którzy prowadzili dyskusję na temat przyszłości i skuteczności rozwiązań łączących się z rozwojem nowych narzędzi wspomagających współczesną gospodarkę.

Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem od lat współpracuje z Katedrą Kapitału Intelektualnego i Jakości Wydziału Ekonomicznego UMCS oraz Kołem Naukowym, dlatego tą drogą pragnie pogratulować imponującego jubileuszu i życzyć kolejnych lat owocnej działalności.

Nowa publikacja współautorstwa prof. Małgorzaty Wiśniewskiej oraz mgr Tomasza Grybka »
Data publikacji: Piątek, 21 maja 2021 roku

Pan mgr Tomasz Grybek, Doktorant w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw, uczestnik Szkoły Doktorskiej, na łamach punktowanego czasopisma pt. Problemy Jakości, jako współautor, z prof. dr hab. Małgorzatą Z. Wiśniewską, opublikował artykuł naukowy pt. Kultura bezpieczeństwa żywności w świetle standardów uznanych przez GFSI. Artykuł jest dostępny na stronie: https://sigma-not.pl/zeszyt-6440-problemy-jakosci-2021-1.html.

 

Powołanie dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG na członka Komitetu Sterującego Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Środa, 30 czerwca 2021 roku

Wraz z dniem 18.05.2021r. na Uniwersytecie Gdańskim został powołany Komitet Sterujący przy realizacji umowy, której przedmiotem jest kompleksowa dostawa, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP. 


Jednym z członków Komitetu Starującego jest Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw -  dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG 


 

 

Opracowanie: Sekretariat Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw

Warsztaty z zarządzania kryzysowego dla słuchaczy Master of Business Administration (MBA) – P. Antonowicz »
Data publikacji: Piątek, 21 maja 2021 roku

W kwietniu oraz maju 2021 r. odbyła się kolejna seria autorskich warsztatów (16 h) z zakresu zarządzania kryzysowego, prowadzonych przez dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG dla słuchaczy studiów Master of Business Administration (MBA), akredytowanych przez University of Northampton, w ramach współpracy z Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku.

Podczas 4 zjazdów zrealizowaliśmy materiał z zakresu: (1) analizy skali i intensyfikacji upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce; (2) uwarunkowań i kierunków zmian legislacyjnych w tym obszarze; (3) zasad budowy i przydatności modeli dyskryminacyjnych w ocenie wypłacalności podmiotów gospodarczych; (4) warsztatów z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych – ukierunkowanych na samodzielne zbudowanie formatek analitycznych do oceny standingu ekonomiczno-finansowego wybranych przedsiębiorstw, w oparciu o dane bilansowe oraz rachunek zysków i strat. Nie sposób było ominąć problematykę oceny sytuacji pandemicznej w tym zakresie, a w szczególności wymienić spostrzeżenia z analizy rynków finansowych oraz historycznego kształtowania się wybranych walorów GPW, NYSE, NASDAQ.

Kolejna edycja MBA – warsztaty z zastosowania praktycznego analizy finansowej i modeli wczesnego ostrzegania – przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel – prof. P. Antonowicz (MBA, WSB w Gdańsku, edycja 2021)

Bardzo dziękuję za wieloletnie już zaproszenie do współpracy przy tych projektach Kadrze WSB w Gdańsku, w szczególności Dyrektorowi Programu MBA – dr Michałowi Pronobisowi. Szczególne podziękowania za wsparcie organizacyjne i administracyjne składam również Pani Kamili Kruszyńskiej.

Tegoroczna edycja była wyjątkowo udana. Wspaniali Słuchacze, otwarci i chętni do dyskusji, wymiana poglądów, nowe relacje, a w tle stopniowe wyjście z ograniczeń pandemicznych. Bardzo dziękuję za Waszą postawę i świetną współpracę!

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – nominacja na lidera Zespołu ds. oceny skutków finansowych konsolidacji trójmiejskich uczelni: GUM-ed, PG i UG »
Data publikacji: Wtorek, 01 czerwca 2021 roku

W dniu 12 maja 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Związku Uczelni Fahrenheita, podczas którego  powołano ekspertów w 21 obszarach podlegających konsolidacji. Liderami 14 z nich zostali  specjaliści z Politechniki Gdańskiej, 3 innych – specjaliści z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie jako liderzy biorą udział:

 • Prof. Adriana Zaleska-Medynska | Lider Zespołu ds. systemu uwspólnienia zarządzania infrastrukturą badawczą na uczelniach związkowych,
 • Prof. Adam Prahl | Lider Zespołu ds. przygotowania połączenia szkół doktorskich uczelni związkowych,
 • Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG | Lider Zespołu ds. oceny skutków finansowych konsolidacji,
 • Ewa Weronis | Lider Zespołu ds. ewidencji projektów.

 

Projekt „Wspieranie procesów konsolidacyjnych uczelni” wdrażany jest w ramach programu POWER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dr hab. P. Antonowicz, prof. UG – powołany do Rady Nadzorczej Univentum Labs sp. z o.o. »
Data publikacji: Piątek, 21 maja 2021 roku

Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego, z dnia 10 maja 2021 r., dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG został powołany na 4-letnią kadencję na członka Rady Nadzorczej Spółki Univentum Labs sp. z o.o.

Univentum Labs sp. z o.o. to spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego powołana do komercjalizacji wyników badań naukowych i transferu nowych technologii do biznesu.

 

Seminarium naukowe pt. „Problemy Jakości – wczoraj, dzisiaj i jutro” »
Data publikacji: Piątek, 21 maja 2021 roku

W dniu 28 kwietnia b.r., w godzinach 10.00-14.00 odbyło się seminarium naukowe pt. „Problemy Jakości – wczoraj, dzisiaj i jutro” poświęcone kierunkom rozwoju czasopisma „Problemy Jakości”.

Spotkanie zostało zrealizowane w formie online, na platformie Teams.

Seminarium współprzewodniczyła i współprowadziła Zastępca Redaktora Naczelnego „Problemów Jakości”, Pani prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska, kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem w naszej Katedrze.

Pismo „Problemy Jakości” zostało założone w latach 60. ubiegłego wieku i jest jednym z najstarszych w Polsce poświęconych problematyce mieszczącej się w ramach nauk o zarządzaniu i jakości. Znajduje się na liście czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki i aktualnie posiada 20 pkt.

Podczas seminarium, po wystąpieniach przedstawicieli Polskiej Szkoły Jakości, przypomniano o historii rozwoju czasopisma, omówiono aktualną sytuację dotyczącą indeksacji, a także omówiono kierunki dalszego rozwoju, celem ujęcia go w bazie Scopus.

W spotkaniu uczestniczyli naukowcy, w tym autorzy artykułów publikowanych na łamach „Problemów Jakości”, a także praktycy, współpracujący z czasopismem od wielu lat.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie można pobrać ze strony:
https://sigma-not.pl/czasopisma-46-problemy-jakosci.html

Awans naukowy - Jędrzej Siciński »
Data publikacji: Wtorek, 01 czerwca 2021 roku

Informujemy, iż w dniu 22 kwietnia 2021 roku mgr. Jędrzejowi Sicińskiemu, został nadany stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

 

 

 

 

 

 

Referat doktoranta prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej na XII międzynarodowej Konferencji Qualitas "Zmiana, doskonalenie, kryzys" »
Data publikacji: Poniedziałek, 24 maja 2021 roku

Mgr Tomasz Grybek, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, piszący pracę pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej i pod kierunkiem pomocniczym dr inż. Ewy Malinowskiej, wziął udział w XII międzynarodowej Konferencji Qualitas "Zmiana, doskonalenie, kryzys" zorganizowanej w dniach 22-23 kwietnia 2021 r. przez Naukowe Koło Jakości i Produktywności, działające przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej.

Doktorant wygłosił referat pt. „Case study of innovative tool of Industry 4.0 in the supply chain of the food sector". W trakcie spotkania przedstawiono różnorodne przykłady praktycznego wdrożenia rozwiązań w zakresie zarządzania zmianą, zarządzania kryzysowego, a także działań doskonalących w rozwoju organizacji.

 

Obrona doktorska Jędrzeja Sicińskiego – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG »
Data publikacji: Piątek, 23 kwietnia 2021 roku

W dniu 22 kwietnia 2021 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jędrzeja Sicińskiego pt.: System wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw branży transportowej, napisanej pod kierunkiem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dr hab. Sebastian Skuza, prof UW – z Uniwersytetu Warszawskiego.

Na zdjęciu od lewej: dr Jędrzej Siciński (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw WZR UG) w trakcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej w dniu 22.04.2021 r. wraz z dyskutantami: Prof. dr hab. Jerzym Bielińskim oraz dr hab. Sebastianem Skuzą, prof. UW

Model zarządczy rekomendowany do implementacji jako zintegrowane narzędzie wczesnego ostrzegania – obok funkcji dyskryminacyjnej SWO (autorstwa dra J. Sicińskiego), 22.04.2021

Obrona została przeprowadzona w trybie zdalnym. Zakończyła się jednogłośnym wynikiem głosowania powołanej Komisji Doktorskiej oraz podjęciem uchwały Rady Dyscypliny Nauk o zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego (nr 28/2020/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.) o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

Z uwagi na złożony wniosek ze strony obojga recenzentów – rozprawa doktorska dra Jędrzeja Sicińskiego została wyróżniona, co zostało potwierdzone jednomyślnym głosowaniem uprawnionych członków rady Dyscypliny Nauk o zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała nr 29/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości UG z dnia 22 kwietnia 2021 r.).

Analiza sprawności klasyfikacyjnej jednej z opracowanych przez dra Jędrzeja Sicińskiego funkcji dyskryminacyjnych dla podmiotów transportowych – analiza porównawcza na tle wybranych SWO, weryfikowana na niezależnej próbie testowej (22.04.2021 r.)

Nowa publikacja współautorstwa dr inż. Ewy Malinowskiej pt.: „Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych” »
Data publikacji: Piątek, 23 kwietnia 2021 roku

Miło nam poinformować, iż ukazała się nowa publikacja pt.: „Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych” autorstwa: prof. dr hab. Teresy Martyniuk z Katedry Rachunkowości, dr hab. Małgorzaty Cygańskiej, dr Aleksandry Żurawik z Katedry Rachukowości oraz dr inż. Ewy Malinowskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw. 

Publikacja może stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia, słuchaczy studiów podyplomowych z tego obszaru oraz służb finansowo-księgowych i zarządczych w podmiotach leczniczych.

Książka została sfinansowana w ramach Programu ProUG.

 

Opracowanie na podstawie: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Konferencja Q doskonałości »
Data publikacji: Piątek, 23 kwietnia 2021 roku

W dniu 26 marca 2021 roku dr inż. Ewa Malinowska oraz dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska wzięły udział w Konferencji „Q doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu. Standaryzacja i jej znaczenie w czasie COVID-19”. Konferencja została zorganizowana przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, Uniwersytet Gdański oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Przewodniczącą Konferencji była Pani prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska.

 

Paweł Antonowicz – wykład gościnny w SGH w Warszawie »
Data publikacji: Piątek, 23 kwietnia 2021 roku

W dniu 11 kwietnia 2021 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG przeprowadził, na zaproszenie Prof. zw. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej, 4-godzinny wykład dla Słuchaczy Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Problematyka wykładu dotyczyła systemów wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw.

Udział w wykładach gościnnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest realizowany przez P. Antonowicza od 2017 roku. To wyjątkowa okazja do dyskusji oraz konfrontacji wiedzy akademickiej i praktyki gospodarczej, jaką realizują Słuchacze studiów podyplomowych SGH.

Screen z wykładu gościnnego dr hab. P. Antonowicza, prof. UG podczas spotkania z słuchaczami SGH w Warszawie (11 kwietnia 2021 r.)


Screen z wykładu gościnnego dr hab. P. Antonowicza, prof. UG podczas spotkania z słuchaczami SGH w Warszawie (11 kwietnia 2021 r.)

Obrona doktorska Piotra Skrzyniarza – pod kierunkiem dr hab. P. Antonowicza, prof. UG »
Data publikacji: Piątek, 23 kwietnia 2021 roku

W dniu 18 marca 2021 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Skrzyniarza pt.: Metodyka kaskadowania celów w Zrównoważonej Karcie Wyników, napisanej pod kierunkiem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: dr hab. Jacek Pasieczny, prof. UW oraz dr hab. Adam Jabłoński, prof. WSB.

Obrona została przeprowadzona w trybie zdalnym. Zakończyła się jednogłośnym wynikiem głosowania powołanej Komisji Doktorskiej oraz podjęciem uchwały Rady Dyscypliny Nauk o zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego (nr 24/2020/2021 z dnia 18 marca 2021 r.) o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości.

Od lewej: dr Piotr Skrzyniarz oraz dr hab. Jacek Pasieczny, prof. UW – podczas publicznej obrony rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Gdański 18 marca 2021 r.

Zdalny przebieg publicznej obrony rozprawy doktorskiej Piotra Skrzyniarza, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 18 marca 2021 r.

Zdalny przebieg publicznej obrony rozprawy doktorskiej Piotra Skrzyniarza, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 18 marca 2021 r.

Komisja ds. Strategicznego Rozwoju i Modelowania Procesów w Uniwersytecie Gdańskim »
Data publikacji: Piątek, 23 kwietnia 2021 roku

Na podstawie zarządzenia nr 41/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 marca 2021 r. powołana została Komisja do spraw Strategicznego Rozwoju i Modelowania Procesów w Uniwersytecie Gdańskim, której kierownictwo prac powierzone zostało dr hab. Pawłowi Antonowiczowi, prof. UG.

Prace Komisji stanowią ciąg działań optymalizacyjnych, ukierunkowanych na podniesienie sprawności procesowej Uniwersytetu Gdańskiego, a także projektowanie i metodyczne wdrożenie strategicznej zmiany na poziomie struktury organizacyjnej. Wszystkie działania oparte są na modelu partycypacyjnym, przez co projektowana zmiana wynika wprost z dialogu ze społecznością akademicką i odbywa się w poszanowaniu odmienności oraz specyfiki różnych dyscyplin naukowych (Wydziałów). Realizowane działania Komisji oparte są ponadto na: wiedzy, kompetencjach i doświadczeniu zawodowym pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Rektoratu UG, którzy włączając się w kolejne etapy projektu, współuczestniczą w modelowaniu strategicznej zmiany.

Źródło: opracowanie własne (dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, dr hab. Robert Bęben, prof. UG, dr Jędrzej Siciński, dr Piotr Sliż, Jan Pietruszewski) | wg założeń na dzień: 12.2020

Sukces studenta po zajęciach z dr Chmielewskim! »
Data publikacji: Środa, 10 marca 2021 roku

Student Wydziału Zarządzania laureatem ogólnopolskiego Konkursu Score Hunter

- O konkursie dowiedziałem się w pewnym sensie przypadkowo. Miało to miejsce na jednym z ostatnich wykładów z mikroekonomii, który prowadził pan dr Mariusz Chmielewski. Założeniem tej informacji była możliwość zdobycia + za aktywność na zajęciach.

Zachęcamy do przeczytania całego wywiadu na stronie Uniwersytetu Gdańskiego
Kliknij tutaj

 


dr Mariusz Chmielewski

 

Nowa publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej »
Data publikacji: Środa, 10 marca 2021 roku

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw (Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem) pt. ,,Kultura organizacyjna oraz kultury wzmacniające doskonalenie podmiotów opieki zdrowotnej”.

Szczegółowe informacje oraz książka do pobrania w wersji pdf

Problemy jakości (2/2021) - artykuł dr inż. Ewy Malinowskiej oraz dr Małgorzaty Szymańskiej-Brałkowskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 08 marca 2021 roku

W najnowszym (2/2021) wydaniu magazynu "Problemy jakości" ukazał się artykuł dr inż. Ewy Malinowskiej oraz dr Małgorzaty Szymańskiej-Brałkowskiej pt."Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w gastronomii w dobie pandemii COVID-19 - studium przypadku".

Kultura ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych - publikacja dr Sadkowskiej »
Data publikacji: Czwartek, 04 marca 2021 roku

Miło nam poinformować, iż nakładem wydawnictwa Difin została wydana najnowsza publikacja dr Joanny Sadkowskiej pt."Kultura ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych, 2021, Warszawa, Difin, 350 s., ISBN 978-83-8085-894-7.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Wydawnictwa.

 

Sukces studentki dr Joanny Sadkowskiej »
Data publikacji: Czwartek, 04 marca 2021 roku

Miło nam poinformować, że praca licencjacka pt.: "Analiza skuteczności modeli dyskryminacyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw"  autorstwa Eweliny Markuszewskiej, wypromowana przez dr Joannę Sadkowską (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw) została wyróżniona w XVII edycji Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2020.

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku.

Szczegółowe informacje: 
Wyniki Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2020/2021 - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku (pte.pl)

Jędrzej Siciński kierownikiem praktyk na kierunku Zarządzanie »
Data publikacji: Czwartek, 04 marca 2021 roku

Miło nam poinformować, iż mgr Jędrzej Siciński wraz z dniem 01.01.2021 został powołany na stanowisko kierownika praktyk zawodowych na kierunku zarządzanie. 

 

Dr inż. Ewa Malinowska - zastępcą Kierownika Projektu ProUG »
Data publikacji: Wtorek, 16 marca 2021 roku

Miło nam poinformować, iż dr inż. Ewa Malinowska z Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw) została powołana na stanowisko Zastępcy Kierownika Projektu PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG); POWR.03.05.00-00-Z308/17.

Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa. Perspektywa nauki i praktyki gospodarczej | Książki »
Data publikacji: Środa, 07 października 2020 roku

Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa (ZRP) stanowi jeden z ważniejszych nurtów badawczych podejmowanych zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktycznej przez pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw.

W II połowie 2020 roku, po roku pracy, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego zostały wydane 2 tomy książki Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa. Perspektywa nauki i praktyki gospodarczej.


Tom 1 - red. Małgorzata Z. Wiśniewska, Paweł Antonowicz, Małgorzata Szymańska-Brałkowska
Tom 2 – red. Paweł Antonowicz, Joanna Próchniak, Joanna Sadkowska

Wierzymy, że dzieląc się naszą wiedzą, zainspirujemy Was, Drodzy Studenci, do prawdziwego studiowania, zadawania pytań, a także poprzez wspólną dyskusję do zgłębiania tej niezwykle interesującej problematyki. Życzymy Wam wspaniałej intelektualnej przygody, jaką jest studiowanie na UG. Liczymy na Wasza aktywną postawę, którą będziemy zawsze doceniać w procesie realizacji zajęć dydaktycznych na naszej specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa.

Relacja z VI Konferencji Młodych Naukowców | Edycja maj 2020 »
Data publikacji: Poniedziałek, 05 października 2020 roku

W dniu 22 maja 2020 r. odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców, której motywem przewodnim były: „Wyzwania dla ekonomii, zarządzania i jakości w dobie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa”. W Konferencji wzięło udział ponad 60 uczestników, reprezentujących większość ważnych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce, a także liczne grono praktyków. Materializacją naszej debaty naukowej jest zbiór blisko 70 artykułów, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną jeszcze w 2020 r. wydane nakładem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Wydawnictwo z I poziomu listy MNiSW).

Konferencja rozpoczęła od przywitania wszystkich uczestników przez Kierownika Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG.

Konferencja KMN została podzielona na 6 tematycznych sesji panelowych, podczas których 42 prelegentów wygłosiło referaty. Nie zabrakło również pytań i nierzadko bardzo ożywionej dyskusji naukowej. Podczas każdej sesji moderatorzy – pracownicy naukowi Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, mieli również za zadanie wyłonienie najlepszego wystąpienia panelowego.

W trakcie ostatniej podsumowującej sesji zostało wyróżnionych siedmioro najlepszych prelegentów. Otrzymali oni certyfikaty za najlepsze wystąpienie podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców. Przewodniczący Konferencji: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG zakończył spotkanie zaproszeniem Uczestników na II część Konferencji, która odbędzie się pod koniec tego roku w Sopocie. Jeżeli sytuacja pandemiczna (COVID-19) w Polsce na to pozwoli, to będzie to wyjątkowe seminarium naukowe, połączone z licznymi atrakcjami, dzięki którym chcemy pozostawić u uczestników KMN 2020 niezapomniane wrażenia zarówno z samego pobytu na naszym Wydziale, jak również pokazać, jak wspaniale można spędzać czas w urokliwym Sopocie.

Po zakończeniu VI edycji KMN otrzymaliśmy od uczestników bardzo dużo pozytywnych opinii, wyrażających zadowolenie z organizacji Konferencji. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za słowa uznania. Konferencja nie mogłaby się odbyć, gdyby nie doskonała współpraca całego Zespołu pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz zaangażowanie i aktywność samych uczestników. W trakcie Konferencji prelegenci stanęli na wysokości zadania i profesjonalnie oraz merytorycznie przygotowali się do wystąpień. Bardzo dziękujemy i z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie nam kolejny rok wytężonej pracy organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej.

 

Zespół KEP / KMN 2020

Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania »
Data publikacji: Poniedziałek, 05 października 2020 roku

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, iż po roku intensywnej pracy, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, w lipcu bieżącego roku ukazał się INTERAKTYWNY podręcznik do studiowania na naszej specjalności:
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA.

Podręcznik został napisany zespołowo przez pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw:

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa – interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów pod. red. dra hab. Pawła Antonowicza, prof. UG

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się warunkom życia i pracy młodego pokolenia stworzyliśmy podręcznik, w którym kody alfanumeryczne odgrywają kluczową rolę. Włączenie ich w proces edukacyjny sprawia, że mamy jeszcze większe możliwości przeniesienia wiedzy zawartej w podręczniku na szerokie spektrum urządzeń mobilnych. Przesunięcie punktu ciężkości czerpania wiedzy z formy jednowymiarowej, jaką umożliwia lektura książki, na wariant wielowymiarowy (lektura ze wsparciem multimedialnym) stanowi zatem niezbędną odpowiedź na zmiany zachodzące w specyfice procesu dydaktycznego w XXI wieku.

Interaktywny podręcznik skierowany jest do studentów kierunku Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstw
oraz pracowników zajmujących się tą tematyką

 

Drogi Studencie, po zeskanowaniu kodu QR, za pomocą aplikacji w telefonie, zostaniesz przeniesiony na specjalnie utworzoną stronę internetową Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, na której znajdują się materiały dydaktyczne.

W pracach nad książką udział wzięli pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw:
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG (redakcja naukowa)
prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
dr Alicja Antonowicz
dr Mariusz Chmielewski
dr inż. Ewa Malinowska
dr Renata Płoska
dr Joanna Próchniak
dr Joanna Sadkowska
mgr Jędrzej Siciński
dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
a także:
dr Błażej Lepczyński (Katedra Bankowości i Finansów)

Nowa publikacja dr Joanny Sadkowskiej »
Data publikacji: Wtorek, 15 września 2020 roku

Uprzejmie informujemy, iż pojawiła się nowa publikacja dr Joanny Sadkowskiej pt.: Kulturowe aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych, Difin, Warszawa 2020.
Pani Doktor serdecznie gratulujemy i zachęcamy do lektury wszystkich zainteresowanych. Publikacja jest dostępna w Bibliotece głównej oraz Bibliotece Ekonomicznej UG

 

Księgarnia Difin

P. Antonowicz – powołanie na przewodniczącego WKS dla MSSD »
Data publikacji: Poniedziałek, 21 września 2020 roku

Z dniem 10 września 2020 r., decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG został powołany dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG do pełnienia funkcji przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów międzywydziałowych Studiów Doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania.

Alicja i Paweł Antonowicz – wystąpienie na Konferencji Naukowej SKAD / Polskie Towarzystwo Statystyczne »
Data publikacji: Poniedziałek, 21 września 2020 roku

 

W dniu 9 września 2020 r. dr Alicja Antonowicz i dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG mieli zaszczyt wystąpić na Konferencji Naukowej SKAD 2020 – XXIX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS oraz XXXIV Konferencja Taksonomiczna nt. „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”.

Przedmiotem wystąpienia był referat pod tytułem: „Zdolność do prognozowania niewypłacalności przedsiębiorstw na rynku polskim przy wykorzystaniu prekursorskiego modelu ZA E.I. Altman’a (1968)” | The capacity to forecast enterprise insolvency on the Polish market using the precursory Altman Z-score model (1968).

Abstract Many years have passed since the publication of the first multidimensional model (Z-score) of early bankruptcy warning by E.I. Altman in 1968. New models have emerged in different countries since then. In this research stream, the share of econometric modeling based on the assumptions of discriminant analysis, i.e. MDA – Multiple Discriminant Analysis – one of the multidimensional classification methods categorized as empirical-induction methods, plays a particularly important role. The article assesses the capacity of the Altman’s Z-Score to forecast (1 year ahead) insolvency of the enterprises on the Polish market. The study, due to the sample size (i.e. over 2700 bankrupt entities in Poland), constitutes one of the broadest studies carried out so far on the assessment of the predictive capacity of early warning models in Polish economy. The Author, conducting research in this area, puts forward a hypothesis that the variables that were well identified and introduced to discriminatory models in one economy work equally well in other countries. Despite the economic differences in these countries and the phases of the business cycle, the financial-analysis indicators that allow effective forecasting of enterprise bankruptcy are valid for different economies. The discriminant-function variability ranges that are characteristic of failing and healthy economic entities may change (and do change) of course, but the variables inside these models are themselves good predictors in different countries.


Fragment prezentacji dr Alicji Antonowicz i dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG podczas Konferencji Naukowej SKAD 2020

Nadesłany na Konferencję artykuł po pozytywnej recenzji zostanie opublikowany w  monografii wydawnictwa Springer (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization series) lub w Przeglądzie Statystycznym.

Zasadniczym celem konferencji SKAD jest prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnień klasyfikacji i analizy danych. Konferencja stanowi coroczne forum służące podsumowaniu obecnego stanu wiedzy, przedstawieniu i promocji nowatorskich dokonań oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań. Konferencja stanowi doskonałą okazję do integracji osób z różnych ośrodków zajmujących się metodologią i zastosowaniami metod klasyfikacji i analizy danych.

P. Antonowicz – powołanie na kierownika międzywydziałowych Studiów Doktoranckich z ekonomii, finansów i zarządzania Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzani »
Data publikacji: Poniedziałek, 21 września 2020 roku

Decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG z dniem 1 października otrzymał powołanie dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG do pełnienia funkcji kierownika Stacjonarnych Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, prowadzonych wspólnie przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

P. Antonowicz – powołanie na przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk o zarządzaniu i jakości UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 21 września 2020 roku

Decyzją Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzego Gwizdały, prof. UG, z dniem 1 września 2020 r. powołany został na kolejną kadencję dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk o zarządzaniu i jakości.

P. Antonowicz – powołanie na kierownika praktyk zawodowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Poniedziałek, 21 września 2020 roku

Decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG, z dniem 1 września 2020 r. powołany został po raz kolejny dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG na stanowisko kierownika praktyk zawodowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

P. Antonowicz – powołanie na Członka Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Poniedziałek, 21 września 2020 roku

Decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG z dniem 3 lipca 2020 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG został powołany do Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych w dziedzinie nauk społecznych na rok akademicki 2020/2021.

Uroczyste zakończenie Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Zarządzania UG i GK Remontowa S.A. »
Data publikacji: Poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku

W dniu 19 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Zarządzania UG i GK Remontowa S.A. w Sali Tradycji im. Józefa Piłsudskiego na terenie Stoczni Remontowa S.A.

Laureatom konkursu certyfikaty ukończenia Akademii wraz z upominkami wręczył Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Mirosław Szreder oraz Prezes Zarządu Gdańskiej Stoczni Remontowa S.A, pan Michał Habina. Gratulacje uczestnikom złożyli także kierownicy projektu, Dyrektor ds. Finansowych GK Remontowa S.A, pan Michał Makowski oraz Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych, prof. UG dr hab. Paweł Antonowicz.

Wśród zwycięzców znaleźli się studenci Wydziału Zarządzania:

Fursewicz Agnieszka

Górska Natalia

Kostrzeba Wioletta

Kowalski Rafał

Lickun Angelika

Mrugała Michał

Omiotek Pamela

Ścisłowska Daria

Witakowska Aneta

Zabielska Karolina

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają płatny staż lub umowę o pracę w działach wsparcia finansowo-ekonomicznego w GK Remontowa S.A, będącej jednym z najważniejszych i największych pracodawców naszego regionu.

W semestrze letnim 2020/2021 planowana jest II edycja Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Z wyrazami szacunku,

Michał Makowski
Dyr. ds. Finansowych GK Remontowa S.A.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych WZR UG
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw


Więcej zdjęć znajduje się na stronie głównej WZR

Finał Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Zarządzania i GK Remontowa S.A. – relacja »
Data publikacji: Środa, 17 czerwca 2020 roku

W dniu 9 czerwca br. odbył się na terenie Gdańskiej Stoczni Remontowej finał Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Zarządzania i GK Remontowa S.A.

Piętnastu finalistów przedstawiło swoje prezentacje związane z tematyką stoczniową, które zostały poddane ocenie zarówno Dyrektora ds. Finansowych GK Remontowa S.A, pana Michała Makowskiego, Prodziekana ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych, prof. UG dr hab. Pawła Antonowicza jak i pozostałych uczestników projektu. Na koniec finału, uczestnicy wzięli udział w wyciecze po terenach stoczniowych.

Wkrótce ukaże się lista 10 laureatów konkursu, którego zwycięzcy otrzymają płatny staż lub umowę o pracę w GK Remontowa S.A. Uroczyste wręczenie certyfikatów dla laureatów konkursu nastąpi 19 czerwca br.

 

 

SZÓSTA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW - Konferencja realizowana w formule zdalnego dostępu MS Teams »
Data publikacji: Środa, 20 maja 2020 roku


Szanowni Państwo, Pracownicy oraz Studenci Wydziału Zarządzania UG,


z prawdziwą przyjemnością informuję, iż w najbliższy piątek, tj. w dniu 22 maja br. w godz. 9:30 – 17:30 odbędzie się na naszym Wydziale zdalna VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców. Inicjatywa ta, zapoczątkowana w 2010 r. przez pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, realizowana jest pod tytułem: „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”. Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: "Wyzwania dla ekonomii, zarządzania i jakości w dobie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa":


http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/


Z uwagi na okres pandemii COVID-19 oraz wszystkie restrykcje i ograniczenia z tego wynikające, Konferencja ODBĘDZIE SIĘ w formule zdalnego dostępu, przy wykorzystaniu narzędzia MS Teams (Office 365). Uczestnicy i prelegenci Konferencji natomiast zostaną zaproszeni na II jej część, w grudniu 2020 r., gdy zorganizowane zostanie na naszym Wydziale „Seminarium naukowe – KMN 2020”.  
Wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Zarządzania, chcących uczestniczyć w wybranych sesjach, uprzejmie proszę o mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia: 20 maja (środa) do godz. 12:00 na adres: kep.wzr@ug.edu.pl – z podaniem: imienia i nazwiska, nr indeksu oraz nr grupy studenckiej (w przypadku studentów), a także ze wskazaniem sesji, w której deklarowane jest uczestnictwo. Po zgłoszeniu i weryfikacji otrzymacie Państwo link do wideokonferencji.


Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem,
 
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw

 

Wykład gościnny dr hab. P. Antonowicza, prof. UG w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie »
Data publikacji: Poniedziałek, 09 marca 2020 roku

Paweł Antonowicz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – wykład gościnny dla słuchaczy Podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych – edycja 2020

W dniu 8 marca 2020 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG został zaproszony, przez Prof. dr hab. Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską – kierownik Katedry Systemu Finansowego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, do wygłoszenia wykładu gościnnego dla słuchaczy Podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

Była to kolejna wizyta w SGH w Warszawie, podczas której dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG miał możliwość podzielenia się wynikami prowadzonych badań w zakresie wczesnego ostrzegania przed upadłością (niewypłacalnością) przedsiębiorstw. W trakcie wykładów omówione zostały m.in. możliwości stosowania modeli dyskryminacyjnych w predykcji (klasyfikacji) podmiotów wypłacalnych i niewypłacalnych, a także intensyfikacja i ilościowa charakterystyka procesów upadłościowych w Polsce, na tle wybranych elementów prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego.

Paweł Antonowicz – na temat skali i intensyfikacji procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce – podczas wykładu dla słuchaczy SGH w Warszawie, marzec 2020

W trakcie wykładów poruszona została również problematyka normatywnego wzorca budowania reaktywnej i możliwej do operacjonalizacji strategii generalnej organizacji złożonej strukturalnie, z wykorzystaniem autorskiej koncepcji hybrydowego podejścia: BSC / MBO / KPI, które stanowi przedmiot prowadzonych aktualnie badań i prac wdrożeniowych (komercjalizacyjnych) zespołu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierownictwem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. Ich finalizacja będzie również wiązała się z zapowiedzią wydawniczą (na 2020 r.) monografii naukowej, autorstwa Pawła Antonowicza i Pawła Galińskiego, dotyczącej problematyki procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych przedsiębiorstw oraz naprawy finansów (sytuacji budżetowej) jednostek samorządu terytorialnego.

Warsztaty eksperckie P. Antonowicza i P. Skrzyniarza z wartościowania stanowisk pracy / consulting CAiE UG – OPEC Sp. z o.o. »
Data publikacji: Wtorek, 03 marca 2020 roku

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG w trakcie warsztatu z zakresu wartościowania stanowisk pracy – realizowanego w 2020 r. przez Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego dla Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

W dniu 28 lutego 2020 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG oraz doradca biznesowy, wdrożeniowiec i konsultant – Piotr Skrzyniarz przeprowadzili pierwszy z cyklu zaplanowanych na najbliższe pół roku warsztatów dla pracowników OKRĘGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Gdyni. Celem prac eksperckich Zespołu UG jest opracowanie algorytmu wartościowania stanowisk pracy, składającego się z partycypacyjnie wypracowanych kryteriów oceny, uwzględniających specyfikę, charakter i zróżnicowanie pracy realizowanej w OPEC Sp. z o.o.

Podjęte działania stanowią jeden z etapów szerszego projekty consultingowego, jaki realizowany jest dzięki współpracy Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego ze Spółką. W ścisłym komitecie sterującym projektu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się inicjator i pomysłodawca projektu – dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG.

Piotr Skrzyniarz w trakcie części warsztatowej z wartościowania stanowisk pracy

Inspiratorium – autorski wykład „BSC-MBO-KPI” Prof. P. Antonowicza dla kadry kierowniczej UM w Gdańsku »
Data publikacji: Wtorek, 03 marca 2020 roku

W dniu 14 lutego 2020 r., dzięki współpracy z Pomorskim Instytutem Naukowym im Brunona Synaka, dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG przeprowadził wprowadzający wykład dla kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Przedmiotem wystąpienia była zintegrowana koncepcja budowania strategii obszarowej i generalnej organizacji w oparciu o hybrydową metodykę opartą na koncepcjach: zrównoważonej karty wyników (ang. Balanced Scorecard), zarządzania przez cele (MBO) oraz opomiarowania kluczowych procesów (KPI).

Rozwiązania proponowane w ramach koncepcji BSC-MBO-KPI były przedmiotem projektów wdrożeniowych i prac eksperckich, realizowanych przez dr hab. P. Antonowicza, prof. UG, m.in. w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. (GK PGNiG), a także w GK GRUPA LOTOS SA. Proponowane koncepcje dają podstawę nie tylko do samej budowy i kreacji strategii obszarowych, czy wręcz strategii generalnej organizacji, ale przede wszystkim umożliwiają ich operacjonalizację, tj. bieżący monitoring i zarządzanie odchyleniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Jędrzej Siciński – Indywidualna Nagroda Rektora UG za osiągnięcia naukowe »
Data publikacji: Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku

Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, które odbyło się 30 stycznia 2020 roku, mgr Jędrzej Siciński , asystent w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw, otrzymał Indywidualną Nagrodę Pierwszego Stopnia za osiągnięcia naukowe, przyznaną przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzego Gwizdałę.

Wizyta mgr Jędrzeja Sicińskiego (KEP WZR UG) na Singapurskim Uniwersytecie Zarządzania (SMU) »
Data publikacji: Poniedziałek, 17 lutego 2020 roku

Pan mgr Jędrzej Siciński, asystent w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG, miał okazję odwiedzić w lutym b.r. jedną z najbardziej prestiżowych, biznesowych uczelni na świecie - Singapore Management University (SMU). Uniwersytet ten kształci przyszłe kadry zarządzające dla najważniejszych, azjatyckich przedsiębiorstw. Podczas zwiedzenia kampusu, odwiedził on m.in. Instytuty Ekonomii, Rachunkowości oraz Informatyki Ekonomicznej.

Jak podnosimy jakość kształcenia na naszej specjalności? Warsztatowe seminarium dla Studentów ZRP »
Data publikacji: Środa, 22 stycznia 2020 roku

 

Podczas warsztatu dla Studentów specjalności Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa –
na zdjęciu od lewej Pan mgr Tomasz Nowicki, doktorant WZR UG,
a także dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – kierownik Katery Ekonomiki Przedsiębiorstw WZR UG

O tym, jak staramy się fascynować światem nauki naszych Studentów można pisać długo. Konferencje młodych naukowców, działalność dwóch kół naukowych w naszej Katedrze, zainicjowany w styczniu 2020 r. Projekt Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów WZR UG i GK REMONTOWA HOLDING SA, i wiele, wiele innych…

Tym razem, w dniu 17 stycznia 2020 r., Pan mgr Tomasz Nowicki zgodził się przyjąć zaproszenie do przeprowadzenia warsztatu dla Studentów specjalności Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Było to dodatkowe spotkanie grupy kończącej semestralny przedmiot
„Systemy wczesnego ostrzegania”, prowadzony przez dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG.

Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw – warsztat na pakiecie Statistica, prowadzony przez p. Tomasza Nowickiego

Warsztat dotyczył problematyki budowania modeli dyskryminacyjnych, służących klasyfikacji podmiotów do jednostek zdrowych bądź zagrożonych upadłością. Na warsztacie omówione zostały w praktyczny sposób możliwości wykorzystania pakietu Statistica. Symulacje prowadziliśmy na danych finansowych ponad 100 przedsiębiorstw, które zostały uprzednio odpowiednio przygotowane przez naszych Studentów.

Bardzo dziękuję Państwu za udział w szkoleniu. Szczególne podziękowania składam Panu Tomaszowi Nowickiemu za wspaniałe przygotowanie i rozwinięcie naszych kompetencji. Dziękuję również Panu Jędrzejowi Sicińskiemu – asystentowi w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw za aktywne uczestnictwo w spotkaniu, a także Pani Justynie Poniewierskiej za administracyjne wsparcie naszych działań.

dr hab. Paweł Antonowicz, Prof. UG
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Opiekun specjalności: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
na kierunku ZARZĄDZANIE na WZR UG

Świąteczny prezent dla dzieci w Ghanie - zbiórka charytatywna »
Data publikacji: Poniedziałek, 08 marca 2021 roku

W dniach 13.12.2019 roku - 1.12.2019 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego została uruchomiona zbiórka świąteczna na rzecz dzieci z przedszkola Janusz Korczak Day Care Center z wioski Duadze w Ghanie (Afryka). Świąteczna akcja została zainicjowana przez Panią Justynę Poniewierską z Sekretariatu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw. W akcję świąteczną zaangażowały się studentki Wydziału Zarządzania – p. Pamela Omiotek (III rok, Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa) oraz p. Katarzyna Żaglewska (III rok, Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa) oraz studentka Wydziału Ekonomicznego – p. Adrianna Franczak (III rok, Ekonomika Transportu i Logistyka).


 

Podczas zbiórki zostały zebrane:
Artykuły papiernicze, szczoteczki i pasty do zębów dla dzieci, antybakteryjne płyny do mycia rąk, ręczniki, dziecięce skarpetki, bielizna oraz podkoszulki.

W imieniu Moniki Quarcoo, założycielki „Start from Ghana Foundation”, dziękujemy wszystkim darczyńcom. 

 

Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej na konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku opiece zdrowotnej – 6 prawd na początek...” »
Data publikacji: Piątek, 03 stycznia 2020 roku

Pani Profesor Małgorzata Z. Wiśniewska uczestniczyła w Konferencji pt. „Doskonalenie jakości w podmiotach leczniczych – kolejne etapy wdrożenia Programu”. Konferencja odbyła się w dniu 13 grudnia 2019 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Pani Profesor zaprezentowała wykład pt. „Kultura doskonałości w opiece zdrowotnej – 6 prawd na początek...”

Celem Konferencji było podsumowanie działań, które zostały wdrożone w podmiotach leczniczych w roku 2019 w ramach „Programu doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Pomorskie”.

Pani Profesor Małgorzata Z. Wiśniewska od początku jego realizacji jest ekspertką w tym Programie, powołaną na II kadencję 3 kwietnia 2018 roku przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

Wizyta studyjna prof. Pawła Antonowicza w Aalborg University w Danii – finansowana ze środków MNiSW (12.2019) »
Data publikacji: Wtorek, 17 grudnia 2019 roku

W dniach 1-7 grudnia 2019 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG odbył tygodniową wizytę studyjną, finansowaną w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” przez MNiSW, w jednej z najlepszych uczelni europejskich – Aalborg University w Danii.

Uniwersytet w Aalborgu – wizyta studyjna w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”
– Paweł Antonowicz, Dania 1-7 grudnia 2019

Celem wizyty studyjnej było poprawienie kompetencji zarządczych kadry zarządzającej polskich uczelni dzięki poznaniu dobrych praktyk w zakresie: konsolidacji uczelni, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej, współpracy uczelni i instytutów badawczych, internacjonalizacji uczelni, komercjalizacji wyników badań, modeli uczelni, a także rozwoju kluczowych kompetencji uczelni.

W trakcie wizyty studyjnej interdyscyplinarna grupa uczestników miała możliwość zapoznania się z wieloma ważnymi w mojej ocenie blokami tematycznymi, prowadzącymi przez pracowników administracyjnych, profesorów, a także studentów Uniwersytetu w Aalborgu. Do najważniejszych wystąpień podczas wizyty studyjnej zaliczam następujące:

Britte C. Hornemann – zasady klasyfikacji oraz podejmowane działania promocyjne, ukierunkowane na zdobycie miejsca w międzynarodowych rankingach najlepszych uczelni świata. Podczas prelekcji mieliśmy możliwość zapoznania się z historią powstania, ewolucją oraz kryteriami branymi pod uwagę w takich rankingach jak m.in. US News (stale najlepszy, od 1987 r., międzynarodowy ranking uczelni wyższych; Lista Szanghajska (od 2003 r.); QS – Top Universities; Universiteit Leiden; THE ranking; Higher Education Evaluation of Taiwan; i innymi.

 

Prowadząca zebrała najważniejsze kryteria decydujące o pojawieniu się na liście najlepszych uczelni świata, wskazując na istotne znaczenie we wszystkich rankingach kryterium: oceny reputacji przez interesariuszy zewnętrznych (ok. 40% oceny); a dalej m.in.: współczynniki cytowalności, wyniki badań naukowych, efektów komercjalizacyjnych, mających wpływ na opinię ze strony pracodawców. Ważna kwestia, związana z „automatycznym” indeksowaniem wyników i poziomem upowszechniania wiedzy przez różne uczelnie świata, związana jest z algorytmami pozycjonowania jednostek naukowych (jak również i dydaktycznych) przy wykorzystaniu WEBOMETRICS Ranking of World Universities.

Prowadząca (Britte C. Hornemann) poddała również ocenie i analizie polski ranking (wskazując dążenia jego twórców do maksymalnego obiektywizmu i pozytywnie oceniając kryteria, uwzględniane przy jego stosowaniu) PERSPEKTYWY University Ranking, co należy podkreślić, gdyż wskazuje na merytoryczne przygotowanie Prelegentki, również w kontekście uwzględnienia przez Nią kraju pochodzenia uczestników Projektu.

Claus Monrad Spliid – wykorzystanie idei / filozofii Progressive Learning Models, w szczególności w zakresie metodyki nauczania ukierunkowanej na stosowanie hybrydowej koncepcji: Project Based Learning (PBL), Problem Based Learning oraz Case Based Learning. Autorskie rozwinięcie koncepcji dedykowanej studentom Aalborg University zyskało aprobatę UNESCO.

Wykłady i dyskusję z Clausem Monrad Spliid w tym zakresie uważam za niezwykle inspirujące, upewniające mnie o właściwym kierunku podejmowanych zmian w zakresie stosowania interaktywnych, zmiennych oraz opartych na studiach przypadków – metod nauczania na Uniwersytecie Gdańskim. Interesujące jest również to, iż 50% czasu pracy studentów Aalborg University dedykowana jest prowadzonym przez Supervisor-ów projektom, opartym na realnych praktycznych studiach przypadków.

Cezary Szwebs – /Project Team Leader, Dep. of Chemistry and Bioscience/ – socjo-kulturowe uwarunkowania współpracy Aalborg University z otoczeniem zewnętrznym. Prelegent na podstawie modelu Geerta Hofstene omówił następujące różnice społeczne oraz występujące w mentalności grup społecznych różnych narodowości.

Niezwykle ciekawe poznawczo i ważne były analizy porównawcze społeczeństwa duńskiego versus polskiego. Zostały one omówione przy uwzględnieniu następujących kryteriów: (a) społeczne nierówności jednostek i grup społecznych (ang power distance); (b) indywidualizm; (c) różnice w podejściu mężczyzn / kobiet do wybranych problemów społecznych; (d) pomiar (NIE)tolerancji w społeczeństwie; (e) różnice w orientacji długoterminowej; a także (f) istota subiektywnego poczucia dobrobytu. Odpowiednie kryteria oceny zostały omówione z oceną wyników badań w tym zakresie, która odpowiednio dla społeczeństwa duńskiego [DM] oraz polskiego [PL] przedstawia się następująco: (a) 18[DM] / 68[PL]; (b) 74[DM] / 60[PL]; (c) 16[DM] / 64[PL]; (d) 23[DM] / 93[PL]; (e) 35[DM] / 38[PL]; (f) 70[DM] / 29[PL].

Niezwykle cenne było również zorganizowanie przez Zespół koordynatorów Projektu dodatkowej przedsięwzięcia, polegającego na możliwości zapoznania się uczestników wizyty studyjnej z uwarunkowaniami językowymi, sposobem nauczania języków obcych w Danii – dalece odległą metodyką skutecznego uczenia języka „drugiego” oraz „języka obcego”. Tym samym uważam, że ten dodatkowy blok zajęć był niezwykle cenny z punktu widzenia rozwoju skutecznych metod nauki języków obcych w polskich uczelniach, przy uwzględnieniu dobrych praktyk, pozytywnych benchmarków, opartych na skutecznych oraz sprawdzonych mechanizmach dydaktycznych, m.in.: braku krytyki; ograniczenia do minimum kwestii nauki gramatyki na rzecz komunikacji (przynajmniej na początkowym i średniozaawansowanym poziomie nauczania).

Anne Mette Vestergaard (Szef biura marketingu i promocji – NOVI / Park naukowo-technologiczny). Wprowadzenie do specyfiki funkcjonowania Parku Naukowo-Technologicznego, oprowadzenie po campusie NOVI (opieka i inkubacja około 200 start-up-ów, zatrudniających nawet do 160 pracowników), a także przedstawienie struktury i sposobu zorganizowania Parku (upowszechnienie idei współpracy pomiędzy różnymi firmami oraz współdzielenia przestrzeni na spotkania naukowe i biznesowe). Ciekawe było spostrzeżenie Prelegentki dotyczące wysokiej efektywności działań promocyjnych oraz marketingowych, realizowanych niemal wyłącznie za pomocą mediów społecznościowych (LinkedIn, Facebook).

Louise Liu (Senior Legal Advisor in DIGURA Co.), Mads Klokkerholm (COO, Co-Funder) – przykład powołana start-up (outsourcingu doradztwa i obsługi prawnej).

Malte Norgaard (CEO – Sales and Partnerships in HEXASTATE, zlokalizowana w NOVI – Park naukowo-Technologiczny, na przedmieściach Allborg) – prezentacja dotycząca poziomu współpracy technologicznej z pracownikami Aalborg Univeristy w zakresie komercjalizacji technologii wsparcia firm produkcyjnych (sensory wychwytujące na wczesnym etapie zagrożenie uszkodzenia maszyn produkcyjnych: (1) sensor -> (2) wibracja zagrożenia – wysłanie sygnału CLOUD Comp. -> (3) przetwarzanie danych i analiza; (4) raport i sygnał wczesnego ostrzegania). W trakcie wystąpienia i dyskusji mieliśmy możliwość zapoznania się z ideą Lifecycle of Companies based on Business Aalborg NOVI and University.

Esben Hjuler (Funding AAU, Fundusing and Project Management Office) – prelekcja na temat “AAU Innovation”, Horizon Europe – jako jednego z podstawowych źródeł finansowania Aalborg University (“the list of priority foundations”) – warunki uczestnictwa w projektach dla dotychczasowych i nowych partnerów, strategiczny plan implementacji Horizon Europe; doświadczenia AAU z uczestnictwa w tych projektach.

Wizyta studyjna oraz prelekcje prowadzone przez pracowników Departamentu Energetyki Aalborg University (AAU) – dotyczące uwarunkowań pozyskiwania partnerów strategicznych, beneficjentów po stronie biznesu do realizacji na ich rzecz projektów badawczych i wdrożeniowych (w największej mierze jako uczestnicy, a nie główni partnerzy / wykonawcy). Forma współpracy z biznesem, gdy realizacji podejmują się wyłącznie studenci – realizowana jest nieodpłatnie, natomiast gdy wynik pracy jest istotny / wrażliwy i wymagana jest określona jakość, być może również i konieczność zachowania poufności – forma zlecenia / projektu dla Uczelni (wówczas negocjowany jest budżet oraz cena); wizyta w laboratorium chemicznym, a także chemiczne, biologiczne.

Romeo V. Turcan (International Enterpreneurship & Organization Theory) – Szkoła Biznesu w AAU; implementacja w praktyce PBL; AAU Model of Innovation, dyskusja nad zmianą kultury organizacyjnej Uczelni w kierunku wyzwań, jakie niesie dydaktyka przyszłości (“By 2025 we’ll lose over million jobs to automation / future jobs will involve knowledge creation”).

Cezary Szwebs – Instytut Chemii i Nauk Biologicznych AAU – aplikacje projektowe i pozyskiwanie źródeł finansowania badań naukowych.

Najistotniejsze z mojego punktu widzenia rezultaty uczestnictwa w Projekcie zawierają się we wszystkich kompleksowych rozwiązaniach systemowych, tak obejmujących sposób: (1) zorganizowania nauki (badań naukowych), jak również (2) współpracy z otoczeniem biznesowym i (3) innymi grupami interesariuszy zewnętrznych AAU (m.in. w zakresie pozyskiwania studentów spoza Danii, jak również pozyskiwania środków na rozwój i badania), ale także w zakresie (4) realizacji szeroko pojętych procesów dydaktycznych. Wszystkie te obszarowe rozwiązania były inspirujące, co wcale nie oznacza, że nie mamy wypracowanych dobrych i efektywnych ścieżek w ramach doskonalenia struktury funkcjonalnej (i procesowej) Uniwersytetu Gdańskiego (mojej jednostki macierzystej). Niemniej jednak stałe doskonalenie tych procesów w Uniwersytecie Gdańskim, oparte również na benchmarkach międzynarodowych może być doskonałym narzędziem służącym wielowymiarowemu procesowi wzrostu dojrzałości organizacyjnej Uczelni, na której pracuję. Nie wszystkie wzorce mogą być wprost implementowane z uwagi na różnice kulturowe, mentalnościowe, a także istotny dystans, różnicujący nasze narodowości (jako grupy społeczne), o czym w sposób niezwykle atrakcyjny w jednym z paneli wspominał C. Szwebs, powołując się na badania, realizowane przy wykorzystaniu metodyki, opartej na modelu autorstwa G. Hofstene.

Uważam, że wyjazd studyjny do Aalborg University był niezwykle cennym i wartościowym doświadczeniem. Bardzo wysoko oceniam zarówno poziom merytoryczny, przygotowanie prelegentów oraz interdyscyplinarność poruszanej problematyki. Plan każdego dnia był realizowany z należytą starannością (oraz punktualnością!), wyjazd był wyczerpujący i w pełni zaspokoił moje oczekiwania, a nawet w niektórych aspektach je przewyższył. Na wyjątkowe słowa uznania zasługuje również Koordynator Projektu, zajmujący się kwestiami organizacyjnymi w Danii – p. Beata Kaluska. Doskonale współpracowała Ona z p. Cezarym Szwebsem, który wzbogacił istotnie warstwę merytoryczną kolejnych sesji tematycznych, a także prowadził wybrane panele problemowe i dyskusyjne – jako pracownik Aalborg University.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Sprawozdanie na potrzeby projektu MNiSW „Liderzy zarządzania uczelnią”,
Aalborg University, Dania – 7 grudnia 2019 r.

 

 

Wystąpienie dr inż. Ewy Malinowskiej w Muzeum Miasta Gdyni »
Data publikacji: Wtorek, 17 grudnia 2019 roku

W dniu 5.12.2019 roku w Muzeum Miasta Gdyni dr inż. Ewa Malinowska przedstawiła konspekt Planu Kontroli Jakości Projektu, utworzonego przez nią dla projektu Erasmus+ „Servant Leadership for schools” nr 2019-01-IT01-KA202-007398-PIC948561061, którego partnerami są: Escola Técnica de Imagem e Comunicação Aplicada – Portugal, ADI Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani – Italy, Zespół Szkół  Administracyjno-Ekonomicznych – Poland, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  - Poland.

Drugi cykl wykładów - WDW Quality managenet driven by innovations »
Data publikacji: Piątek, 22 listopada 2019 roku

W dniu 21.11.2019 roku odbył się drugi cykl wykładów w ramach WDW Quality managenet driven by innovations. Podczas prezentacji studenci Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Oceanografii poznali strategie działalności oraz zasady funkcjonowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego: Graal oraz King Oskar.

Przypominamy, iż wykład ten dedykowany jest studentom aplikującym na wyjazd do University of Akureyri (Islandia) w ramach programu Erasmus+  poprzez udział w konkursie PISCES, (więcej informacji www.pisces.edu.pl).

Dr inż. Ewa Malinowska

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2019 »
Data publikacji: Piątek, 06 grudnia 2019 roku

 

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019  uczniowie Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni wzięli udział w zajęciach pracowników naszego Wydziału:
prof. M. Wiśniewskiej, dr A. Antonowicz, dr inż. E. Malinowskiej oraz dr M. Szymańskiej-Brałkowskiej.

Wszystkie Panie otrzymały dyplomy z podziękowaniami:

 

 

Koordynatorem przedsięwzięcia była dr inż. Ewa Malinowska.

 

Zapraszamy za rok!

Inauguracja wykładu Quality Management driven by innovations »
Data publikacji: Wtorek, 10 grudnia 2019 roku

W dniu 24.10 2019 roku odbyła się inauguracja wykładu „Quality management driven by innovations”, realizowanego w ramach projektu PISCES we współpracy z Północnoatlantycką Organizacją Producentów Sp. z o.o. oraz Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetem w Akureyri School of Business in Science w Islandii.

Wykład otworzył Dziekan WZR prof. M. Szreder, o poprzedniej edycji opowiadał jej laureat, student WZR - Pan Kamil Kowalczyk.

Gościem wykładu był także Kapitan Zbigniew „Gutek” Gutkowski, kolejnymi prelegentami przedstawiciele: przedsiębiorstwa Lisner Poznań sp. z o.o.  oraz  organizacji MSC (Marine Stewardship Council, Poland and Central Europe)

Wykład jest dedykowany studentom, którzy chcą wziąć udział w II edycji konkursu PISCES. Więcej informacji na temat konkursu na stronie: www.pisces.edu.pl.

Dr inż. Ewa Malinowska

Udział mgr Jędrzeja Sicińskiego (KEP WZR UG) w Kongresie Ekonomii Wartości w Krakowej (OEES 2019) »
Data publikacji: Wtorek, 03 grudnia 2019 roku

Pan mgr Jędrzej Siciński, asystent w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG, miał okazję uczestniczyć w Kongresie Ekonomii Wartości, który odbył się w Krakowie w dniach 19-20 Listopada 2019 r.


Panel wyzwania dla nauczycieli akademickich


Obrady, których głównym pomysłodawcą i koordynatorem jest Prof. Jerzy Hausner, dotyczyły współczesnych wyzwań ekonomii, zarządzania i finansów. 


Panel o sztucznej inteligencji - prof. Krzysztof Obłój


Tematyka kongresu skupia się na określaniu dróg zrównoważonego rozwoju i kreacji wartości w dobie wyzwań cywilizacyjnych takich jak: zmiany klimatyczne, cyfryzacja gospodarki oraz niedobór zasobów


Panel o rozwoju i współpracy Trójmiasta - debata Prezydentów


Panel o rozwoju i współpracy Trójmiasta - debata Prezydentów


 

Prof. Paweł Antonowicz – powołanie na przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości »
Data publikacji: Wtorek, 05 listopada 2019 roku

Mianowanie dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG na przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości – Uniwersytet Gdański, 31.10.2019 r.

 

Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 31 października 2019 roku Rektor UG prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała wręczył powołania przewodniczącym rad dyscyplin naukowych oraz ogłosił skład osobowy rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego do końca kadencji 2016-2020.

Zgodnie z komunikatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 roku w sprawie składu osobowego rad dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego do końca kadencji 2016-2020, przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości został dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG.

Skład Rady Dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości:

 1. Przewodniczący: dr hab. Paweł Wiktor Antonowicz;
 2. prof. dr hab. Jacek Marian Rybicki;
 3. prof. dr hab. Mirosław Wojciech Szreder;
 4. prof. dr hab. Małgorzata Zdzisława Wiśniewska;
 5. dr hab. Robert Sławomir Bęben;
 6. dr hab. Barbara Gierusz;
 7. dr hab. Wiesław Franciszek Golnau;
 8. dr hab. Beata Jackowska;
 9. dr hab. Andrzej Jezierski;
 10. dr hab. Tomasz Piotr Kawka;
 11. dr hab. Michał Wojciech Kuciapski;
 12. dr hab. Przemysław Lech Kulawczuk;
 13. dr hab. Przemysław Zbigniew Lech;
 14. dr hab. Cezary Mańkowski;
 15. dr hab. Kamila Migdał-Najman;
 16. dr hab. Krzysztof Najman;
 17. dr hab. Aneta Iwona Oniszczuk-Jastrząbek;
 18. dr hab. Arleta Bogumiła Szadziewska;
 19. dr hab. Marek Szczepaniec;
 20. dr hab. Agnieszka Anna Szpitter;
 21. dr hab. Piotr Sergiusz Walentynowicz;
 22. dr hab. Jarosław Adam Waśniewski;
 23. dr hab. Jacek Winiarski;
 24. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz;
 25. dr hab. Piotr Andrzej Wróbel;
 26. dr Dorota Książkiewicz;
 27. dr Beata Maria Zackiewicz-Brunke;
 28. mgr Alan Balla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad na temat specyfiki kształcenia na UG z Prof. Pawłem Antonowiczem – Gazeta Wyborcza, 25.10.2019 »
Data publikacji: Poniedziałek, 28 października 2019 roku

W piątkowym wydaniu Gazety Wyborczej (z dnia 25 października 2019 r.) ukazał się wywiad z Prof. Pawłem Antonowiczem pod tytułem: „Przedsiębiorstwo w kryzysie„, przeprowadzony przez Redaktora GW Dariusza Gałązkę. Pełen artykuł znajduj się w TYM miejscu.

Wywiad na temat oferty edukacyjnej UG oraz specyfiki kształcenia na Wydziale Zarządzania UG – „Przedsiębiorstwo w kryzysie” – dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – październik 2019

Pani prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska wśród 50 autorów esejów w monografii wydanej z okazji 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Czwartek, 17 października 2019 roku

Promocja książki, pt. „50 spotkań na 50-lecie UG” odbyła się w dniu 30 września 2019 roku w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego i została połączona z wernisażem wystawy fotografii współautorów monografii.

Książka powstała z inicjatywy Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzego P. Gwizdały. Eseje mają wymiar symboliczny, bo nawiązują do jubileuszu Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród autorów, poza obecnymi i byłymi rektorami oraz prorektorami, są znakomici przedstawiciele naszego środowiska akademickiego, m.in. prof. Jerzy Limon, prof. Stefan Chwin, prof. Małgorzata Omilanowska, prof. Jerzy Zajadło, prof. Beata Możejko, prof. Ryszard Horodecki, prof. Małgorzata Czermińska, prof. Maria Mendel, prof. Mirosław Szreder.


 

Wizyta mgr Jędrzeja Sicińskiego (KEP WZR UG) w Dolinie Krzemowej (USA) »
Data publikacji: Wtorek, 08 października 2019 roku

Pan mgr Jędrzej Siciński, asystent w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG, miało kazję odwiedzić we wrześniu bieżącego roku amerykańską Dolinę Krzemową. Miejsce to uznawane jest za globalny inkubator innowacji oraz przedsiębiorczości.  Podczas wizyty w USA zwiedził On siedziby główne globalnych korporacji, tj.: Google, Facebook i Apple.

Ponadto miał możliwość obserwacji procesu produkcyjnego w fabryce Tesla Inc. - lidera innowacji sektora kosmicznego i motoryzacji elektrycznej.

Podczas wizyty Pan Jędrzej Siciński uczestniczył również w zwiedzaniu kampusu jednej z najlepszych uczelni na świecie - Uniwersytetu Stanforda w Palo Alto.

Wizyta w miasteczku uniwersyteckim pozwoliła mu również wziąć udział w uroczystym rozpoczęciu semestru i obserwować proces immatrykulacji nowych studentów Uniwersytetu Stanforda. 


Medal Komisji Edukacji Narodowej dla dr Joanny Sadkowskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 14 października 2019 roku

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020, która odbywała się w dniu 2 października 2019 r. dr Joanna Sadkowska otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany za szczególne zasługi dla oświaty.


Nowa publikacja pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Czwartek, 03 października 2019 roku

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Cedewu ukazała się współautorska książka pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw i pana dr. hab. inż. Piotra Grudowskiego (Politechnika Gdańska) pt.: "Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji" (wydawnictwo punktowane; 100 pkt wg MNiSW).

Kultura jakości, bezpieczeństwa oraz doskonałości to ważne kategorie zasobów każdej organizacji, decydujące o jej niepowtarzalności. Kształtują one nie tylko tożsamość danej organizacji, ale także mają wpływ na jej zdolność do spełniania potrzeb różnych grup interesariuszy oraz na szeroko rozumianą reputację na rynku. Każda z tych kultur wyraża się poprzez swoiste założenia, normy, wartości oraz artefakty. Stanowią one fundament skutecznego i efektywnego wdrożenia koncepcji zarządzania jakością, modeli doskonałości oraz określonych podejść projakościowych, służących rozwojowi organizacji oraz zarządzaniu wielowymiarowym ryzykiem jej funkcjonowania.

Paweł Antonowicz – Indywidualna Nagroda Rektora UG za działalność organizacyjną »
Data publikacji: Czwartek, 03 października 2019 roku

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020, która odbywała się w dniu 2 października 2019 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. otrzymał Indywidualną Nagrodę Pierwszego Stopnia, przyznaną przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzego Gwizdałę.

Nominacja dr Joanny Sadkowskiej do roli asesora w tegorocznej edycji konkursu Polish Project Excellence Award organizowanego przez IPMA Polska »
Data publikacji: Czwartek, 03 października 2019 roku

Miło nam poinformować, że pani dr Joanna Sadkowska z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw została nominowana do roli asesora w tegorocznej edycji konkursu Polish Project Excellence Award organizowanego przez IPMA Polska.

Organizowany z inicjatywy International Project Management Association Polska doroczny konkurs Polish Project Excellence Award honoruje najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami. Jego celem jest nagradzanie najlepszych projektów oraz promowanie kompetencji realizujących je przedsiębiorstw. Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu dokonywana jest z wykorzystaniem uznanego na świecie modelu Project Excellence. To sprawdzone narzędzie umożliwia kompleksową ewaluację zarówno samego procesu zarządzania danym projektem, jak i jego szeroko rozumianych rezultatów

 

P. Antonowicz w zespole doradczym MNiSW do oceny wniosków o przyznanie stypendiów wybitnym studentom i młodym naukowcom »
Data publikacji: Czwartek, 03 października 2019 roku

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zgodnie z zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. Urz. MNiSW poz. 59, z 2019 r.), powołany został do przedmiotowego zespołu dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. – pracownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Kadencja zespołu oceniającego wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów i młodych naukowców, która rozpoczęła się z dniem 30 sierpnia 2019 r., upływa w dniu 31 grudnia 2021 r.

Nominacja do zespołu doradczego, sygnowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina, została wręczona wszystkim członkom zespołu podczas pierwszego posiedzenia w MNiSW w Warszawie w dniu 6 września 2019 r.

[Dz. Urz. MNiSW poz. 59, z 2019 r.]

 

 

 

 

         

 

Projekt FID dla Zespołu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG »
Data publikacji: Wtorek, 17 września 2019 roku

Zespół Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG, reprezentowany przez dr hab. Pawła Antonowicza, prof. nadzw., uzyskał finansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych na realizację projektu: „Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania – repozytorium case study dla studentów„. Fundusz Inicjatyw Dydaktycznych utworzony został na podstawie § 3 Zarządzenia Rektora UG nr 48/R/10 z dnia 31 maja 2010 roku w celu zachęcenia do podejmowania i realizacji innowacyjnych inicjatyw dydaktycznych.

Celem projektu jest stworzenie bazy wiedzy wyposażonej w multimedialne materiały do studiowania przedmiotów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Projekt przewiduje realizację działań polegających na opracowaniu innowacyjnych i autorskich studiów przypadków wraz z odniesieniami – poprzez kody QR zawarte w wydrukowanej wersji podręcznika, do bazy multimedialnych pomocy dydaktycznych, które w szczególności w postaci: filmów szkoleniowych, prezentacji, plików płaskich (arkuszy kalkulacyjnych), będą udostępnione Studentom UG poprzez dostęp online. Realizacja projektu nie tylko wpłynie na podwyższenie jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania UG, ale także ta nowoczesna formuła realizacji zajęć będzie popularyzowana przez Zespół KEP w procesie dydaktycznym na innych wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, składający się w szczególności z:

 1. Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. – Kierownik Projektu
 2. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 3. dr Alicja Antonowicz
 4. dr Mariusz Chmielewski
 5. dr Marzenna Czerwińska
 6. dr inż. Ewa Malinowska
 7. dr Paulina Nogal-Meger
 8. dr Renata Płoska
 9. dr Joanna Próchniak
 10. dr Joanna Sadkowska
 11. dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 12. mgr Jędrzej Siciński

 

Wygrany projekt na dofinansowanie inicjatywy z FID dla Zespołu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw: Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania – repozytorium case study dla studentów

K. Migdał-Najman, K. Najman, P. Antonowicz – sieć neuronowa w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw »
Data publikacji: Czwartek, 01 sierpnia 2019 roku

Nakładem Wydawnictwa © Springer Nature Switzerland AG 2019 ukazała się publikacja dr hab. Kamili Migdał-Najman, prof. nadzw., dr hab. Krzysztofa Najmana, prof. nadzw., dr hab. Pawła Antonowicza, prof. nadzw. na temat wykorzystania samouczącej się sieci neuronowej typu SOM do prognozowania upadłości przedsiębiorstw z branży budowlanej. Badania przeprowadzone zostały na podstawie 578 upadłych w latach 2007-2013 przedsiębiorstw. Jednostki te stanowiły próbę wyodrębnioną z populacji 4.750 upadłych w tych latach w Polsce przedsiębiorstw, dla której możliwe było pozyskanie sprawozdań finansowych w postaci bilansów i rachunków i strat za okres 5 lat przed ogłoszeniem upadłości. Poddanych ocenie zostało 12 zmiennych w postaci wskaźników analizy finansowej, które są najczęściej stosowane w systemach wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością. Skonstruowana sieć pozwoliła na skuteczne zaklasyfikowanie niemal wszystkich obiektów do jednostek niewypłacalnych na rok przed ogłoszeniem ich upadłości.

 

Migdał-Najman K., Najman K., Antonowicz P. (2019) Early Warning Against Insolvency of Enterprises Based on a Self-learning Artificial Neural Network of the SOM Type. In: Tarczyński W., Nermend K. (eds) Effective Investments on Capital Markets. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, pp. 165-176.

Procesy migracji wartości w polskim sektorze bankowym - artykuł mgr Jędrzeja Sicińskiego w czasopiśmie Bezpieczny Bank »
Data publikacji: Wtorek, 22 października 2019 roku

W artykule przedstawiono istotę migracji wartości (ang. value migration) oraz podjęto próbę oznaczenia jej faz dla polskiego sektora bankowego. W tym celu wykorzystano zbiorowość banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przegląd literatury pozwolił na ocenę przydatności różnych technik pomiaru migracji wartości, a następnie na wybór optymalnej metody analizy danych dla badanych banków dostępnych z punktu widzenia dostępnych danych, a także jej aplikację empiryczną na wytypowaną zbiorowość banków. Interpretacja wyników wskazuje, że procesy migracji wartości w badanej grupie banków są co zasady typowe dla fazy stabilizacji z symptomami jej odpływu. Stwierdzone częstości i statystyki opisowe sugeruję, że nie obserwuje się napływu nowej wartości do sektora bankowego w Polsce. Artykuł względnia również aspekt spodziewanych kierunków przepływu wartości w sektorze bankowym. Przedstawia zarys modelu biznesowego instytucji finansowej przyszłości, do której wartość będzie prawdopodobnie napływać.

 

P. Antonowicz Członkiem Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG »
Data publikacji: Piątek, 26 lipca 2019 roku

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz par 6 ust. 1 i 2 pkt 1 uchwały nr 57/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020 powołany został dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. na Członka Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych – dziedzina nauk społecznych na rok akademicki 2019/2020.

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw.
Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

P. Antonowicz powołany do funkcji Kierownika MPS przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach Ekonomia i Finanse oraz Nauki o Zarządza »
Data publikacji: Poniedziałek, 08 lipca 2019 roku

Na podstawie par. 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim (tekst jedn. załącznik do zarządzenia nr 57/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2016 r., ze zm.), dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. z dniem 27 czerwca 2019 r. został powołany na stanowisko Kierownika Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów przygotowujących do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach „Ekonomia i finanse” oraz „Nauki o zarządzaniu i jakości”, prowadzonych wspólnie przez Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw.
Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego

 

Zespół WZR UG w składzie: P. Antonowicz, R. Bęben, M. Chmielewski i R. Płoska – prace eksperckie w Projekcie: Strategia Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 05 lipca 2019 roku

Od stycznia do końca czerwca 2019 r. trwały prace eksperckie powołanego zespołu pracowników Wydziału Zarządzania UG w ramach czterech zadań w projekcie finansowanym w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą: „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018-2019 (nr projektu: 0003/SDU/2018/18; kwota finansowania 700 tys. zł). W skład zespołu z ramienia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego weszli:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. (KEP WZR UG)
 2. dr hab. Robert Bęben, prof. nadzw. (KM WZR UG)
 3. dr Mariusz Chmielewski (KEP WZR UG)
 4. dr Renata Płoska (KEP WZR UG)

Niezależne prace analityczne Zespołu WZR UG obejmowały w szczególności realizację studiów wykonalności w ramach następujących podzadań w Projekcie:

 1. Wykonanie autorskich założeń programów motywujących pracowników uczelni do pozyskania funduszy na badania naukowe ze środków zewnętrznych bazujących na systemie małych grantów, kompleksowej polityce dodatkowego wynagradzania, systemie efektywnych szkoleń w zakresie uzyskiwanych środków finansowych z instytucji zagranicznych lub organizacji międzynarodowych na realizację projektów badawczych oraz podstaw zarządzania projektowego i kompetencji menedżerskich wraz z analizą potencjału rozwoju dyscyplin naukowych w UG w priorytetowych obszarach badawczych.
 2. Wykonanie autorskiego opracowania wieloletniej strategii zwiększenia udziału profesorów z zagranicy w kadrze akademickiej uczelni poprzez analizę i prognozę możliwości realizacji i finansowania badań oraz wykonanie analizy dostępnej infrastruktury kubaturowej, badawczej i aparaturowej w celu przygotowania profesjonalnej oferty dla zagranicznych naukowców wraz z przygotowaniem wieloletniego planu zwiększenia międzynarodowej mobilności pracowników oraz analizą utrzymania Międzynarodowych Agend Badawczych.
 3. Wykonanie kompleksowego programu rozwoju oraz operacyjnej strategii długoterminowej pozyskiwania najzdolniejszych kandydatów na studia w oparciu o nowe lub zmodyfikowane programy kształcenia, przygotowanie interdyscyplinarnej oferty we współpracy z otoczeniem biznesowym, przygotowanie strategii rozwoju anglojęzycznej, specjalistycznej dydaktyki oraz analizę i identyfikację preferencji pracodawców i dynamiki zmian rynku pracy w kontekście nowej oferty dydaktycznej wraz ze strategią adaptacji programów studiów najatrakcyjniejszych doktoranckich w perspektywie tworzenia szkół doktorskich.
 4. Wykonanie koncepcji nowego modelu organizacyjnego uczelni uwzględniającej nowy podział kompetencji pionów kadrowych, zmianę dysponentów uprawnień akademickich, reprezentację i rozwój dyscyplin naukowych oraz dywersyfikację zadań dydaktycznych i in. w perspektywie ograniczenia liczby organów jednoosobowych i kolegialnych w uczelni wraz z analizą utworzenia i dalszego funkcjonowania federacji UG z pomorskimi instytucjami naukowymi oraz opracowanie analizy zarządzania długoterminowymi celami strategicznymi uczelni, w tym analizy efektywności skutecznego wykorzystania infrastruktury kubaturowej i badawczej uczelni.

 5.  

Warsztaty czekoladowe z dr inż. Ewą Malinowską »
Data publikacji: Wtorek, 22 października 2019 roku

Mali goście na naszym Wydziale!

W czerwcu na Wydziale Zarządzania UG gościliśmy dzieci i młodzież z trójmiejskich przedszkoli i szkół, którzy uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez dr inż. Ewę Malinowską, które dotyczyły oceny organoleptycznej czekolady.

Na początku czerwca gościły u nas dzieci z Podstawowej Szkoły Społecznej „Niedźwiednik”, a w dniu 26.06.2019 uczestnikami słodkich zajęć były dzieci z przedszkola w Sopocie.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak powstaje czekolada oraz oceniały jakość czekolady poprzez ocenę m.in. wyglądu zewnętrznego, kształtu, barwy czekolady. Jednak najchętniej oceniały smak, zapach i konsystencję tego smacznego produktu.

 

 V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – sukces Projektu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw WZR UG »
Data publikacji: Piątek, 05 lipca 2019 roku

W dniach 14-15 czerwca 2019 r. odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców z cyklu „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”, organizowana przez Zespół Pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw w składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. – Przewodniczący Rady Naukowej
 2. Prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 3. Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 4. dr Alicja Antonowicz
 5. dr Marzenna Czerwińska
 6. dr Mariusz Chmielewski
 7. dr inż. Ewa Malinowska
 8. dr Paulina Nogal-Meger
 9. dr Renata Płoska
 10. dr Joanna Próchniak
 11. dr Joanna Sadkowska
 12. dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 13. mgr Jędrzej Siciński


Konferencja poświęcona była współczesnym problemom funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw. W dynamicznym środowisku biznesowym konieczne staje się stosowanie skutecznych narzędzi, metod oraz technik zarządzania, zapewniających przewagę konkurencyjną i długookresowe budowanie wartości firmy na rynku.Interdyscyplinarność wiedzy, jaka wykorzystywana jest w zarządzaniu przedsiębiorstwem, determinuje konieczność ciągłego poszukiwania rozwiązań, które sprawdziły się w wybranych organizacjach, sektorach, czy szerzej – gospodarkach. W świecie tak złożonych interakcji wymiana doświadczeń staje się katalizatorem nowych, często innowacyjnych rozwiązań.Nasza Konferencja stała się doskonałą platformą wymiany poglądów i doświadczeń reprezentantów różnych jednostek naukowo-badawczych w Polsce oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Jako jedna z nielicznych organizowanych w Polsce Konferencji była ona skierowana przede wszystkich do młodych badaczy i naukowców, których wyniki prac po recenzji naukowej zostaną opublikowane w siedmiu monografiach Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.Wszyscy pracownicy KEP w wyjątkowy sposób zaangażowali się zarówno w organizację, jak również prowadzenie kolejnych sesji panelowych podczas obrad. W szczególny sposób należy podkreślić ogrom włożonej pracy i zaangażowanie ścisłego komitetu organizacyjnego – Pani dr inż. Ewy Malinowskiej i Pana mgra Jędrzeja Sicińskiego. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za trud przygotowań i koordynację prac w ramach całego Projektu. To właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu w Konferencji wzięło udział aż 115 uczestników ze wszystkich najważniejszych instytucji naukowych w Polsce. Nasze wspólne działanie w tym zakresie umacnia nie tylko naszą Jednostkę – Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw, ale przyczynia się w szczególności do budowania prestiżu zarówno Wydziału Zarządzania UG, jak i całej naszej Uczelni.

Bardzo dziękuję Panu Prof. dr hab. Jerzemu Bielińskiemu za otwarcie Konferencji, a także moderowanie sesji (wraz z Panem Jędrzejem Sicińskim), poświęconej nowy trendom społeczno-technologicznym (w tym m.in. problematyce Przemysłu 4.0). Szczególne wyrazy podziękowania składam również Pani Prof. dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej za otwarcie obrad i prowadzenie sesji, związanej z szeroko pojętą problematyką kreowania nowych nowych poziomów w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikami – przedstawicielami nowego pokolenia. Gorąco dziękuję Pani dr Marzennie Czerwińskiej za wspaniałe prowadzenie sesji związanej z szeroko pojętą przedsiębiorczością (tak na poziomie przedsiębiorstw, jak i JST). Wyrazy uznania należą się również Pani dr Alicji Antonowicz i Panu dr Mariuszowi Chmielewskiemu, którzy moderowali sesję poświęconą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także roli, jaką odrywają we współczesnym marketingu media elektroniczne i portale społecznościowe. Doskonała współpraca Pani dr Joanny Sadkowskiej i Pani dr Joanny Próchniak zaowocowała rozwinięciem dyskusji w ramach sesji poświęconej czynnikom budowania przewagi konkurencyjnej i kreowania wartości przedsiębiorstw. Natomiast sesję poświęconą interdyscyplinarnym zagadnieniom z pogranicza ekonomii i prawa prowadziła Pani dr Paulina Nogal-Meger i Pan Jędrzej Siciński. Niezwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się również sesja poświęcona zagadnieniom zrównoważonego rozwoju, jakości i uwarunkowaniom środowiskowym, którą doskonale moderowały Panie: dr inż. Ewa Malinowska oraz dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska.

Serdecznie dziękuję również Pani Justynie Poniewierskiej za administracyjne wsparcie i nadzór nad pracą wykonaną przez zaangażowanych do Projektu Studentów specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa, a w szczególności Paniom: Anastazji Rudnickiej, Marharycie Sorokhan, Paulinie Dembickiej, Adriannie Sosnowskiej, Katarzynie Żaglewskiej, Natalii Borkowskiej, a także Małgorzacie Bazan. Studentkom naszej Specjalności ZRP pragnę bardzo serdecznie podziękować, gdyż okazana nam pomoc organizacyjna stała się nieocenionym wsparciem zarówno dla prelegentów, jak i samych organizatorów Konferencji.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw


 

 


 

P. Antonowicz i P. Skrzyniarz – działalność ekspercka w zakresie opracowania Strategii Innowacyjności oraz Strategicznej Agendy Badawczej – na zlecenie GK GRUPY »
Data publikacji: Piątek, 05 lipca 2019 roku

W wyniku wygranego przetargu przez Zespół Ekspertów UG w składzie: dr hab. Paweł Antonowicz i mgr Piotr Skrzyniarz, reprezentujących Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego, zrealizowany został w terminie 5.05 – 15.07.2019 r. projekt opracowania strategii obszarowej dla GK GRUPA LOTOS S.A. Prace eksperckie, obejmujące wielowymiarowe analizy strategiczne, ukierunkowane były na opracowanie dwóch komplementarnych dokumentów strategicznych: „Strategii Innowacyjności GK GRUPY LOTOS S.A. na lata 2019-2022”, a także „Strategicznej Agendy Badawczej GK GRUPY LOTOS S.A. na lata 2019-2022”.

Przeprowadzone działania eksperckie zostały zrealizowane w ścisłej współpracy z oddelegowanymi do tego zadania pracownikami Pionu Innowacji GK LOTOS, a także dzięki ścisłej współpracy z ekspertami obszarowymi ze spółek zależnych. Zespół UG zastosował w Projekcie autorską metodykę analityczną, która składa się wielu połączonych i ściśle kompatybilnych względem siebie analiz cząstkowych, umożliwiających kwantyfikację i rating identyfikowanych obszarów badawczych.


Zespół Ekspertów z ramienia Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego powołany do realizacji Projektu na zlecenie GK GRUPY LOTOS S.A. (maj – lipiec 2019)

Pracownicy KEP współautorami wysoko punktowanej publikacji »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 września 2019 roku

Pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, Pani dr Joanna Sadkowska oraz Pan dr Mariusz Chmielewski wraz z pracownikami Wydziału Chemii, panem Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Piotrem Stepnowskim, panią dr hab. prof. UG Jolantą Kumirską oraz panią dr hab. Magdą Caban są współautorami wysoko punktowanej publikacji pt.: "The use of gas chromatography for determining pharmaceutical residues in clinical, cosmetic, food and environmental samples in the light of the requirements of the sustainable development", “Archives of Environmental Protection” 2019, vol. 45, no. 1, ss. 42-49 (IF2017= 1,120; 5-letni IF= 1,096). DOI: 10.24425/124829 

P. Antonowicz – szkolenie dla kandydatów na biegłych rewidentów – BDO Solutions Sp. z o.o. »
Data publikacji: Piątek, 05 lipca 2019 roku

W dniu 11 maja 2019 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. przeprowadził szkolenie z zakresu „Analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych” dla blisko 100 kandydatów na biegłych rewidentów.


dr hab. Paweł Antonowicz. prof. nadzw. podczas szkolenia z zakresu „Analiza finansowa dla kandydatów na biegłych rewidentów” – maj 2019


Ośmiogodzinne szkolenie o charakterze praktycznym zostało zrealizowane na zlecenie BDO Solutions Sp. z o.o. – oferującej systemy wsparcia biznesu, rozwiązania IT, usługi doradcze, konsultingowe i szkoleniowe. Podmiot ten wchodzi w skład międzynarodowej struktury. Sieć firm BDO na świecie posiada ponad 1.200 biur w 145 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji, w krajach południowego Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz zatrudnia ponad 55.000 ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin ekonomii, finansów i prawa.


dr hab. Paweł Antonowicz. prof. nadzw. podczas szkolenia z zakresu „Analiza finansowa dla kandydatów na biegłych rewidentów” – maj 2019


Szkolenie było prowadzone w formule online (live) streaming, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mogli włączyć się poprzez zdalny dostęp z dowolnej lokalizacji. Autorska agenda szkolenia została opracowana w taki sposób, aby przygotować kandydatów na biegłych rewidentów do egzaminów państwowych. Obejmowała ona w szczególności następujące części:

 1. Metodyka obliczeń wskaźników analizy finansowej (benchmarki);
 2. Analiza płynności finansowej i ocena zdolności obsługi zadłużenia;
 3. Wyznaczanie i interpretacja kapitału pracującego;
 4. Składowe cyklu konwersji gotówkowej;
 5. Ocena rentowności i produktywności realizowanej działalności gospodarczej;
 6. Odchylenie względne kosztów całkowitych – analiza wzorcowego układu nierówności (case na przykładzie grupy kapitałowej);
 7. Systemy wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw (podstawy prawne, założenia metodyczne
  konstrukcji funkcji dyskryminacyjnych (Z-score), wybrane modele
  scoringowej oceny zdolności kontynuacji działalności gospodarczej).


 

dr hab. Paweł Antonowicz. prof. nadzw. podczas szkolenia z zakresu „Analiza finansowa dla kandydatów na biegłych rewidentów” – maj 2019


Spotkania studentów z przedstawicielami przetwórstwa rybnego w chłodni Coldstore w ramach zajęć z dr inż. Ewą Malinowską »
Data publikacji: Wtorek, 22 października 2019 roku

W grudniu studenci Wydziału Zarządzania UG uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami sektora przetwórstwa rybnego w chłodni Coldstore. Spotkania te miały na celu przybliżenie tematu, który jest podstawą konkursu stypendialnego PISCES.

Przypominamy również, że kolejnym z elementów wsparcia w przygotowaniu prac konkursowych będzie seria 15 godzin wykładów do wyboru w ramach autorskiego programu „Quality Management & Logistics of Food (Fishery) sector in practice”, którego celem jest przygotowanie merytoryczne studentów i przekazanie im praktycznej wiedzy przez liderów branży sektora rybołówstwa w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dr inż. Ewa Malinowska


P. Antonowicz powołany do Rady Konsultacyjnej – Gdański Klub Biznesu (kadencja 2018-2020) »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

 

W dniu 15 listopada 2018 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG został powołany do Rady Konsultacyjnej Gdańskiego Klubu Biznesu, która w kadencji 2018-2020 funkcjonuje pod przewodnictwem Prof. dr hab. Mirosława Szredera. Z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w skład Rady powołani zostali również: dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych, a także dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – reprezentujący Instytut Organizacji i Zarządzania WZR UG.

Podczas uroczystego spotkania inaugurującego działalność Rady Konsultacyjnej odbyły się trzy odczyty:

 1. dr Dorota Banaszkiewicz, mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Struktura demograficzna województwa pomorskiego,
 2. Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw – kierunek zmian legislacyjnych, struktura i możliwości wczesnego ostrzegania,
 3. Prof. UG, dr hab. Tomasz Kawka, Wyzwania systemów motywowania w organizacjach nowej gospodarki, w kontekście współczesnych przeobrażeń rynku pracy.


 

 

 

 

P. Antonowicz na Sympozjum naukowo-gospodarczym: RYZYKO – INTERESARIUSZE – INNOWACJE w projektach komunikacyjnych »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

W dniu 19 października 2018 r. odbyło się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym AMBEREXPO w Gdańsku Sympozjum naukowo-gospodarcze: RYZYKO – INTERESARIUSZE – INNOWACJE w projektach komunikacyjnych, z cyklu WPŁYW INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH NA ROZWÓJ OBSZARÓW METROPOLITALNYCH.

Na zaproszenie prof. UG, dr hab. Roberta Bębna – Prezesa Zarządu Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Profesora Brunona Synaka, moderowanie II bloku Sympozjum powierzono prof. UG dr hab. Pawłowi Antonowiczowi. Obszary tematyczne referowane w tej części Sympozjum dotyczyły szeroko pojętej problematyki zarządzania ryzykiem realizacji projektów infrastrukturalnych:

 1. Adam Łosiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Świnoujście ds. budowy tunelu pod Świną, Obszary ryzyka przedinwestycyjnego,
 2. Michał Adamkiewicz, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Doświadczenia eksploatacyjne z tunelu pod Martwą Wisłą,
 3. Izabela Kuś, Urząd Miasta Gdańska, Ryzyko terminów i budżetów inwestycji liniowych,
 4. Grzegorz Romanowicz, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, Smart ubezpieczenia. Oczekiwania vs realia rynkowe dla dużych inwestycji na etapie budowy i eksploatacji,
 5. dr inż. Ryszard Bielski, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Mapowanie ryzyka w projektach inwestycyjnych. 

XVIII Konferencja Naukowa KEP – Zarządzanie Wartością 2018 »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

W dniach 6-9 października odbyła się kolejna, XVIII Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie Wartością”, która jest corocznie organizowana przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Debaty naukowe odbyły się podczas rejsu promem do Szwecji. Tegoroczną debatę naukową poświęciliśmy szeroko rozumianym zagadnieniom wpływu innowacji na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Podczas Konferencji wygłoszony został m.in. artykuł autorstwa: (1) dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw., (2) dr hab. Przemysław Banasik, prof. nadzw., (3) adwokat, mgr Małgorzata Chruściak, (4) dr hab. Sylwia Morawska, prof. nadzw., (5) dr hab. Błażej Prusak, prof. nadzw. pod tytułem: Prawne i zarządcze uwarunkowania skutecznej restrukturyzacji jako instytucji zapobiegającej upadłości przedsiębiorstw – perspektywa krajowa i benchmarki międzynarodowe. Autorzy wystąpienia reprezentują w kolejności: (1) Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, (2) Katedrę Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, (3) Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k., (4) Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz (5) Katedrę Analizy Ekonomicznej i Finansów z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.


Na konferencję zgłoszony został również m.in. artykuł autorstwa: (1) dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. (KEP WZR UG), (2) dr Alicja Antonowicz (KEP WZR UG), (3) mgr Piotr Skrzyniarz (Doradca Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.), (4) Marian Pusiewicz (Starszy specjalista ds. Strategii i Analiz Strategicznych w Departamencie Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.) pod tytułem: Integracja metodyczna PEST i SWOT w przeglądzie pakietu strategicznego na przykładzie spółki z sektora gazu ziemnego w Polsce – perspektywa strategiczna.


Zdjęcie powyżej (od prawej): Prof. SGH, dr hab. Katarzyna Majchrzak, Prof AGH, dr hab. Mariusz Kudełko, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz.


Zdjęcie powyżej (od prawej): Prof. dr hab. Jerzy Bieliński, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz – dotychczasowy oraz obecny kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG.


P. Antonowicz jako komentator lóż eksperckich podczas Open Eyes Economy Summit – Forum „Gorzowski Archipelag Rozwoju” »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof UG uczestniczył w dniu 21 września 2018 roku, na zaproszenie ze strony prof. dr hab. Jerzego Hausnera – Przewodniczącego Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, w Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości, które zostało zorganizowane w Gorzowie Wielkopolskim jako Forum „Gorzowski Archipelag Rozwoju”. Podczas plenarnej sesji podsumowującej toczyła się moderowana debata obejmująca wypracowane elementy dla strategii rozwoju regionalnego Gorzowa Wielkopolskiego, obejmująca zagadnienia związane m.in. z: rozwojem infrastrukturalnym, generatorami wzrostu i wykorzystania potencjału przedsiębiorczości, czynnikami determinującymi jakość życia społecznego, a także rozwój miasta ukierunkowanego na sport, rekreację, i inne.


Tematem przewodnim gorzowskiego forum, na bazie którego toczyła się dyskusja o potencjale, kierunkach rozwoju oraz możliwościach integracyjnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, była koncepcja Wysp i Archipelagów – jeden z nurtów tematycznych Open Eyes Economy. Podstawę koncepcji wysp i archipelagów stanowi metaforyczne twierdzenie, że droga do społecznej zmiany i rozwoju wiedzie przez autonomię (wyspy) i współdziałanie (archipelag). Tworzący się „bąbel rozwoju” to archipelag, w którego skład wchodzą różne wyspy. Różne, czyli nierówne pod względem potencjału i położenia. Według współautora koncepcji Open Eyes Economy – prof. dr hab. Jerzego Hausnera: „siła oddziaływania i atrakcyjność archipelagu zależy od każdej z wysp, a nie tylko tych największych i najlepiej wyposażonych. Jeśli przyjąć, że archipelag jest małym układem grawitacyjnym, to jego moc i niezależność zależy od tego w jakim stopniu wyspy peryferyjne są przyciągane do centrum archipelagu a nie z niego wypychane. Siła małego układu grawitacyjnego jakim jest archipelag zasadza się na partnerstwie i solidarności”.

Źródło: A.Dusińska, Gorzowski Archipelag Rozwoju przed nami,
Echogorzowa.pl (dostęp dnia: 30.09.2018).

 


X Konferencja Naukowa Rynku Kapitałowego – Skuteczne Inwestowanie / P. Antonowicz / K. Migdał-Najman / K. Najman »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

 


W dniach 17-19 września 2018 r. odbyła się w Międzyzdrojach X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie”, organizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Instytutu Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na konferencji tej dokonali odczytu referatu dr hab. Kamila Najman, prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG oraz dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG na temat: „Early Warning Against Insolvency of Enterprises Based on a Self-Learning Artificial Neural Network of the SOM Type” (PL: „Wczesne ostrzeganie przedsiębiorstw przed upadłością w oparciu o samouczącą się sztuczną sieć neuronową typu SOM”).Pierwszy Kongres Restrukturyzacyjny /UG + PG + SGH/ »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku


W terminie 20-21 czerwca 2018 r., z inicjatywy prof. Sylwii Morawskiej (SGH w Warszawie), prof. Błażeja Prusaka (PG), prof. Przemysława Banasika (PG) oraz prof. Pawła Antonowicza (UG), odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kongres Restrukturyzacyjny. Ta wyjątkowa, międzyuczelniana inicjatywa została wpisana w debatę panelową podczas VIII Europejskiego Kongresu Finansowego. Było to niewątpliwie najważniejsze w Polsce wydarzenie o charakterze naukowym, które stanowiło platformę wymiany doświadczeń wybitnych specjalistów, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, polityków, przedstawicieli praktyki gospodarczej, a także ludzi świata nauki.Decyzją Prezes PTE Pani Prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej – Kongres Restrukturyzacyjny został objęty honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Inicjatywa ta została również objęta patronatem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Patronat medialny objęła natomiast Redakcja Kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”.Obrady podczas Kongresu Restrukturyzacyjnego odbywały się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, w Hotelu Sheraton w Sopocie – w ramach sesji plenarnej oraz podsumowującej Europejski Kongres Finansowy, a także na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Główne obszary problemowe Kongresu Restrukturyzacyjnego obejmowały w szczególności: restrukturyzację przedsiębiorcy w kryzysie dziś i jutro, restrukturyzację przedsiębiorcy – sukces czy porażka ustawodawcy – aspekty prawne i ekonomiczne, restrukturyzację przedsiębiorcy – wnioski de lege lata i de lege ferenda.


 


Dyskusja panelowa Kongresu Restrukturyzacyjnego w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego – prowadzona przez: Małgorzatę Chruściak (Adwokat, EY Law) oraz Pawła Antonowicza (Prof. UG, KEP WZR). W debacie udział wzięli: Raj Apte (Partner Zarządzający działem Restrukturyzacji, Centralna i Południowo-Wschodnia Europa, EY); Maciej Geromin (Instytut Allerhanda); Anna Hrycaj (Prof. SGH, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością); Stefan Kawalec (Prezes Zarządu Capital Strategy sp. z o.o.); Kamil Liberadzki (Prof. SGH); Anna Markowska (Wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji, mBank S.A.); Jarosław Waśniewski (Prof. UG, IOiZ WZR).


Po zakończeniu debaty na temat: „Jak spowodować, aby restrukturyzacja była przyjazna dla biznesu? Nowe rekomendacje.” Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, w imieniu zespołu w składzie: Adwokat, EY Law Małgorzata Chruściak, Prof. SGH, dr hab. Sylwia Morawska, Prof. PG, dr hab. Błażej Prusak, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz, przedstawił rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego dotyczące przedmiotowej problematyki.Ugruntowany już w praktyce, a jednak ciągle budzący kontrowersje znowelizowany wymiar Prawa Upadłościowego oraz ciągle „nowa” formuła Prawa Restrukturyzacyjnego, kładącego nacisk na różne formy dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, wymaga połączenia dwóch dziedzin naukowych: prawa i szeroko pojętej ekonomii.

Bez komplementarnej wymiany poglądów oraz doświadczeń, zarówno praktyków jak i przedstawicieli nauki, trudno będzie wspierać na poziomie gospodarki jako całości, pragmatyczny mechanizm skutecznej restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorstw, mającej de facto pozwolić utrzymać się na rynku dłużnikowi, zaś wierzycielom – skutecznie udrożnić zatory płatnicze poprzez ściągnięcie przysługujących im należności.W ramach KR w dniu 22 czerwca 2018 roku powołany został Europejski Dzień Restrukturyzacji. Wydarzeniu temu towarzyszyły warsztaty dla doradców restrukturyzacyjnych i międzynarodowa debata związana z wymianą dobrych praktyk restrukturyzacyjnych, w której udział wzięli m.in. Jukka – Pekka Joensuu (President EACTP), a także Dr Lukas Fecker (VP International, TMA Global).


Rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego – wystąpienie Pawła Antonowicza »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

W dniu 20 czerwca 2018 r. Prof. UG dr hab. Paweł Antonowicz przedstawił w imieniu zespołu eksperckiego w składzie (Adwokat, EY Law Małgorzata Chruściak, Prof. SGH, dr hab. Sylwia Morawska, Prof. PG, dr hab. Błażej Prusak, Prof. UG, dr hab. Paweł Antonowicz), rekomendacje na temat: „Jak spowodować, aby restrukturyzacja była przyjazna dla biznesu? Nowe rekomendacje.

 


             Rekomendacje do pobrania – plik w formacie PDF


  Dyskusja panelowa na temat przebiegu procesów restrukturyzacyjnych w Polsce, doświadczeń różnych stron tych procesów, a także uwarunkowań upadłości przedsiębiorstw, bezpośrednio poprzedziła rekomendacje EKF.

Prowadzili ją wspólnie: Małgorzata Chruściak (Adwokat, EY Law) oraz Paweł Antonowicz (Prof. UG, KEP WZR). W debacie udział wzięli: Raj Apte (Partner Zarządzający działem Restrukturyzacji, Centralna i Południowo-Wschodnia Europa, EY); Maciej Geromin (Instytut Allerhanda); Anna Hrycaj (Prof. SGH, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością); Stefan Kawalec (Prezes Zarządu Capital Strategy sp. z o.o.); Kamil Liberadzki (Prof. SGH); Anna Markowska (Wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji, mBank S.A.); Jarosław Waśniewski (Prof. UG, IOiZ WZR).


 


 Podziękowanie od Prof. L. Pawłowicza (UG, EKF, IBnGR – GAB)

 

Wystąpienie J. Jedel i P. Antonowicza – Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu »
Data publikacji: Środa, 03 lipca 2019 roku

 W dniach 24-25 maja 2018 roku odbył się w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Pierwszy Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu, organizowany przez Zakład Zarządzania w Sporcie AWFiS. W Radzie Naukowej Kongresu znalazł się m.in. Prof. nadzw. dr hab. Paweł Antonowicz. W trakcie I sesji plenarnej został wygłoszony artykuł współautorstwa: dr Joanny Jedel i dra hab. Pawła Antonowicza, prof. UG, poświęcony „Diagnozie i perspektywom rozwoju rynku sportu i rekreacji w Polsce przy wykorzystaniu dynamicznego modelu PEST”.

Zakład Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu zorganizował pierwszy międzynarodowy Kongres Rynku Sportu o charakterze interdyscyplinarnym, którego motywem przewodnim były nowe trendy w ekonomii i zarządzaniu, organizacji imprez masowych oraz prawie rynku sportu. Kongres wpisał się w obchody 50-lecia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i był wydarzeniem otwierającym Jubileusz Uczelni.

Kongres dedykowany był gremium naukowemu i praktykom. Podczas tego wydarzenia można było wymieniać poglądy, wyniki badań i doświadczenia szerokiego grona interesariuszy tego niezwykle perspektywicznego sektora gospodarki.

Szczególne podziękowania składam p. dr Joannie Jedel za zaproszenie do współpracy, konstruktywną dyskusję naukową i wspólną pracę nad treścią referatu oraz przygotowaniem wystąpienia.

Paweł Antonowicz


P. Antonowicz jako prelegent na Sympozjum Naukowym „Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia” – UG & GUMed »
Data publikacji: Poniedziałek, 08 lipca 2019 roku

W dniu 25 stycznia 2019 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sympozjum Naukowe, organizowane przez Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi UG we współpracy z Sekcją Programowania Rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pod tytułem: „Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochorny zdrowia”. Na zaproszenie dr hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. nadzw. wygłosił w II panelu swój odczyt dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. Wystąpienie to dotyczyło „Upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw w podmiotach opieki zdrowia w Polsce„.

Sympozjum Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia było wydarzeniem pomyślanym jako platforma wymiany wiedzy, poglądów doświadczeń pomiędzy środowiskiem akademickim, twórcami rozwiązań prawno‐gospodarczych i praktyków zajmujących się ochroną zdrowia. Obrady miały charakter dyskusji moderowanej. W dyskusjach podejmowane były kwestie istotnych wyzwań, przed którymi stoją jednostki administracyjne i opieki zdrowotnej.

Celem Sympozjum było upowszechnianie wiedzy poprzez prezentację wyników badań naukowych oraz poglądów w zakresie realizacji i planów w obszarze opieki zdrowotnej w Polsce pomiędzy naukowcami, politykami i praktykami sektora ochrony zdrowia w Polsce, a także podjęcie dyskusji interdyscyplinarnej w wybranych obszarach dotyczących opieki zdrowotnej, zmierzającej do wskazania obszarów wrażliwych dla prawidłowego funkcjonowania systemu.dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. podczas prelekcji na Sympozjum Naukowym
„Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia” – styczeń 2019

W Sympozjum udział wzięli zarówno naukowcy zajmujący się zagadnieniami instytucjonalnymi ochrony zdrowia, jak i praktycy – przedstawiciele władz największych pomorskich szpitali, władze pomorskiego NFZ, przedstawiciele samorządów oraz urzędu marszałkowskiego, pomorscy parlamentarzyści, a także rektorzy pomorskich uczelni.

Wśród omawianych zagadnień znajdowały się m.in.: finansowanie służby zdrowia i efektywne wykorzystywanie środków, zarządzanie jednostkami służby zdrowia, rozwiązywania problemów w opiece zdrowotnej, zastosowanie skutecznych modeli prawnych, a także współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym i praktykami (wykorzystywanie badań do zarządzania służbą zdrowia).