Strona główna » Katedra Strategicznego Rozwoju
Warsztaty
Wykład gościnny dr hab. P. Antonowicza, prof. UG w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie »
Data publikacji: Poniedziałek, 09 marca 2020 roku

Paweł Antonowicz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – wykład gościnny dla słuchaczy Podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych – edycja 2020

W dniu 8 marca 2020 r. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG został zaproszony, przez Prof. dr hab. Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską – kierownik Katedry Systemu Finansowego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, do wygłoszenia wykładu gościnnego dla słuchaczy Podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

Była to kolejna wizyta w SGH w Warszawie, podczas której dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG miał możliwość podzielenia się wynikami prowadzonych badań w zakresie wczesnego ostrzegania przed upadłością (niewypłacalnością) przedsiębiorstw. W trakcie wykładów omówione zostały m.in. możliwości stosowania modeli dyskryminacyjnych w predykcji (klasyfikacji) podmiotów wypłacalnych i niewypłacalnych, a także intensyfikacja i ilościowa charakterystyka procesów upadłościowych w Polsce, na tle wybranych elementów prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego.

Paweł Antonowicz – na temat skali i intensyfikacji procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w Polsce – podczas wykładu dla słuchaczy SGH w Warszawie, marzec 2020

W trakcie wykładów poruszona została również problematyka normatywnego wzorca budowania reaktywnej i możliwej do operacjonalizacji strategii generalnej organizacji złożonej strukturalnie, z wykorzystaniem autorskiej koncepcji hybrydowego podejścia: BSC / MBO / KPI, które stanowi przedmiot prowadzonych aktualnie badań i prac wdrożeniowych (komercjalizacyjnych) zespołu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierownictwem dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG. Ich finalizacja będzie również wiązała się z zapowiedzią wydawniczą (na 2020 r.) monografii naukowej, autorstwa Pawła Antonowicza i Pawła Galińskiego, dotyczącej problematyki procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych przedsiębiorstw oraz naprawy finansów (sytuacji budżetowej) jednostek samorządu terytorialnego.

Jak podnosimy jakość kształcenia na naszej specjalności? Warsztatowe seminarium dla Studentów ZRP? »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 stycznia 2020 roku

Podczas warsztatu dla Studentów specjalności Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa –
na zdjęciu od lewej Pan mgr Tomasz Nowicki, doktorant WZR UG,
a także dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – kierownik Katery Ekonomiki Przedsiębiorstw WZR UG

O tym, jak staramy się fascynować światem nauki naszych Studentów można pisać długo. Konferencje młodych naukowców, działalność dwóch kół naukowych w naszej Katedrze, zainicjowany w styczniu 2020 r. Projekt Akademii Zarządzania, Ekonomii i Finansów WZR UG i GK REMONTOWA HOLDING SA, i wiele, wiele innych…

Tym razem, w dniu 17 stycznia 2020 r., Pan mgr Tomasz Nowicki zgodził się przyjąć zaproszenie do przeprowadzenia warsztatu dla Studentów specjalności Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Było to dodatkowe spotkanie grupy kończącej semestralny przedmiot
„Systemy wczesnego ostrzegania”, prowadzony przez dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG

Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw – warsztat na pakiecie Statistica, prowadzony przez p. Tomasza Nowickiego

Warsztat dotyczył problematyki budowania modeli dyskryminacyjnych, służących klasyfikacji podmiotów do jednostek zdrowych bądź zagrożonych upadłością. Na warsztacie omówione zostały w praktyczny sposób możliwości wykorzystania pakietu Statistica. Symulacje prowadziliśmy na danych finansowych ponad 100 przedsiębiorstw, które zostały uprzednio odpowiednio przygotowane przez naszych Studentów.

Bardzo dziękuję Państwu za udział w szkoleniu. Szczególne podziękowania składam Panu Tomaszowi Nowickiemu za wspaniałe przygotowanie i rozwinięcie naszych kompetencji. Dziękuję również Panu Jędrzejowi Sicińskiemu – asystentowi w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw za aktywne uczestnictwo w spotkaniu, a także Pani Justynie Poniewierskiej za administracyjne wsparcie naszych działań.

dr hab. Paweł Antonowicz, Prof. UG
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Opiekun specjalności: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
na kierunku ZARZĄDZANIE na WZR UG

Spotkania studentów z przedstawicielami przetwórstwa rybnego w chłodni Coldstore w ramach zajęć z dr inż. Ewą Malinowską »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 stycznia 2020 roku

W grudniu studenci Wydziału Zarządzania UG uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami sektora przetwórstwa rybnego w chłodni Coldstore. Spotkania te miały na celu przybliżenie tematu, który jest podstawą konkursu stypendialnego PISCES.

 

Przypominamy również, że kolejnym z elementów wsparcia w przygotowaniu prac konkursowych będzie seria 15 godzin wykładów do wyboru w ramach autorskiego programu „Quality Management & Logistics of Food (Fishery) sector in practice”, którego celem jest przygotowanie merytoryczne studentów i przekazanie im praktycznej wiedzy przez liderów branży sektora rybołówstwa w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dr inż. Ewa Malinowska